KMK GRANIT, a.s. - živcový lom Krásno

KMK GRANIT, a.s. - živcový lom Krásno

Těžba a úprava surovin


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KMK GRANIT, a.s. - živcový lom Krásno

357 31, Krásno
IČO: 46884556

Kontakt

Telefon: 352 688 107
Fax: 352 600 681
E-mail: kmkgranit@kmkgranit.cz
Web: www.kmkgranit.cz

O nás

Ložisko albiticko-aplitické žuly, která slouží jako živcová surovina, bylo v Krásně objeveno až v 60. letech 20. století při geologickém mapování oblasti. Z historického pohledu se tak jedná o nejmladší objevenou a těženou surovinu v revíru. Z hlediska objemu zásob, perspektivy zpracování a využití v průmyslu jde určitě o surovinu budoucnosti. Toto ložisko se pro těžbu otevřelo lomem těženým Rudnými doly Příbram, závodem Stannum, Horní Slavkov, od roku 1967 do roku 1992. V rámci útlumu těžby rudného hornictví a probíhající privatizace byl tento ztrátový provoz nabídnut k prodeji. Na lokalitě tak převzala pomyslný štafetový kolík těžby v revíru nová, samostatná společnost.
Společnost KMK GRANIT byla založena 5. listopadu 1992. Následně získala dobývací prostor a dobývací práva k těžbě sodno-draselných až draselno-sodných živců.
Od svého vzniku je společnost zaměřena především na těžbu a zpracování nerostů a na činnosti s těžbou a zpracováním nerostů související.
Během svého období prací na ložisku provedla KMK GRANIT výměnu výrobního zařízení a jeho modernizaci. V současnosti je hlavním výrobkem FKS 0-5. Jde o živcovou surovinu, určenou k využití zejména v keramickém průmyslu, ve sklárnách, porcelánkách, ale i jinde. Rovněž se velmi výrazně rozšířil okruh zákazníků a materiál se rovněž exportuje, v současné době zejména do Polska a Německa. K 30.8.2006 byla KMK GRANIT, spol. s r.o. transformována na akciovou společnost.

Sortiment

 

Živec Krásno - Lomový kámen směs

FKN LKS

Živec Krásno (nestandard)

FKN 0-5

Živec Krásno (nestandard) – tmavý

FKN 05-30

Živec Krásno (nestandard) – tmavý

FKN 20-40

Živec Krásno - dekorační

FKW 20-40

Živec Krásno - dekorační

FKW 05-30

Živec Krásno - dekorační (balený)

FKW 05-30

Živec Krásno - dekorační (balený)

FKW 05-30

Skrývka Krásno

SK 0-25

Skrývka Krásno

SK 0-30

Směs drceného kameniva (výkliz) - ČSN 13242:2002/A1:2007

HDK 0-32

Hrubé drcené kamenivo (výkliz) - ČSN 13242:2002/A1:2007

HDK 32-63

Hrubé drcené kamenivo (výkliz)

HDK 63-125

Směs drceného kameniva (výkliz)

HDK 0-63

Směs drceného kameniva (výkliz)

HDK 0-125

Hrubé nedrcené kamenivo (výkliz) - lomový kámen

HNK

* Směs drceného kameniva (výkliz)

* HDK 0-8

* Směs drceného kameniva (výkliz)

* HDK 0-16

* Hrubé drcené kamenivo (výkliz)

* HDK 8-16

* Hrubé drcené kamenivo (výkliz)

* HDK 16-32

* Lomová výsyvka (výkliz)

* HDK 0-25

Písek

Q 0-5

 

* Takto označené materiály jsou aktuálně nedostupné a nepředpokládá se jejich výroba v roce 

Kvalita

Certifikace

Certifikáty