KNAUF Praha, spol. s r.o.

Výrobky KNAUF Tiefbau pro sanace betonových konstrukcí.

Adresa

KNAUF Praha, spol. s r.o.
Mladoboleslavská 949
197 00, Praha 9 - Kbely
IČ: 161 91 102

Provozní doba

Kontakt

Telefon 272 110 160
Fax 272 110 301

Na koho se obrátit

Sanace betonu Ing. Jiří Tahal
272 110 160 , 733 100 202

Ostatní produkty HOTLINE Knauf
844 600 600


O nás

Společnost KNAUF Praha s.r.o. působí na českém trhu v oblasti výroby a prodeje sádrokartonových stavebních systémů a materiálů od roku 1992. Společnost KNAUF distribuuje na trh také příslušenství nezbytné k realizaci jednotlivých systémů příček, podhledů a podlah, ale také tzv.hobby program, tzn. širokou škálu výrobků stavební chemie.
Dominantní postavení si KNAUF udržuje také na trhu suchých maltových směsí, kde patří mezi největší výrobce těchto produktů. Svědčí o tom bohatý výrobní program od zdících malt a štuků, po betony, spárovací hmoty a lepidla.
Výrobky Knauf pro sanace inženýrských staveb jsou na českém trhu od roku 2009.
Výrobní sortiment je doplněn odborným poradenstvím, samozřejmostí je dokonalý servis, prodej náhradních dílů , stejně jako odborné zaškolení.
 


Sortiment

Výrobky pro opravy betonových konstrukcí - Tiefbau Sanierung (TS) – Opravy inženýrských staveb
 
Výrobky Knauf pro sanace inženýrských staveb jsou na českém trhu od roku 2009 a jsou aplikovatelné jak na opravy novostaveb, tak i na rekonstrukce starých objektů. Jedná se především o reprofilační malty a nátěry na beton. Mezi nejčastější objekty sanované materiály Knauf –Tiefbau patří především mosty, opěrné a zárubní zdi, tunely, balkony, čističky odpadních vod, kanalizační stoky, schody a další.  Výrobky jsou dodávané v pytlích á 25kg a nebo volně ložené v silu. Všechny níže uvedené materiály jsou v souladu s ČSN EN 1504-Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí.
Malty jsou řazeny do logických ucelených řad TS 100-TS 600.
Nátěry na beton jsou samostatná skupina TS 700.
 
Konkrétně řada:
TS 100: Adhezní můstky: Materiál zajišťující dokonalou přídržnost následné vrstvy
TS 200: Hrubé reprofilační malty: Aplikovatelné tloušťky 6-50mm v jedné vrstvě
TS 300: Jemné reprofilační stěrky: Aplikovatelné tloušťky 2-5mm v jedné vrstvě
TS 400:  Torkrety
TS 500:  Materiály pro kanalizační zařízení
TS 600:  Zrušeno
TS 700:  Nátěry na beton - Samostatná skupina pod názvem:  Barvy na beton-TS colors
 
Knauf TS 100
Adhezní polymercementový můstek a ochrana armatury především pro čističky odpadních vod (ČOV). Certifikováno dle ČSN EN 1504-7
Knauf TS 110
Adhezní polymercementový můstek a ochrana armatury na většinu betonových povrchů.Certifikováno dle ČSN EN 1504-7.
Knauf TS 200
Reprofilační malta především pro ČOV.
Knauf TS 210
Směs cementu a písku s přísadou polymeru.
Knauf TS 220
Polymercementová hrubá reprofilační malta pro tl.10-50mm v jedné vrstvě. Nejkvalitnější třída R4. Certifikováno dle ČSN EN 1504-3.
Knauf TS 310
Polymercementová jemná reprofilační stěrka pro tl.2-5mm. Třída R3.Certifikováno dle ČSN EN 1504-3.
Knauf TS 420
Minerální jednosložková torkretová směs určená pro aplikaci metodou suchého nástřiku
Knauf TS 425
Minerální jednosložková torkretová reprofilační směs určená pro aplikaci metodou mokrého nástřiku pro tl.8-25mm v jedné vrstvě. Nejkvalitnější třída R4. Certifikováno dle ČSN EN 1504-3.
Knauf TS 500
Zdicí a spárovací malta pro vyzdívku kanálů a šachet
Knauf TS 540
Suchá maltová cementová spárovací malta především pro opravu spárování kamenných (vč.pískovcových) či cihelných zdí, či pilířů nebo opěr v exteriéru.

Knauf TS 570 DS
Minerální těsnicí malta pro tl.2-5mm


Barvy na beton (TS Colors):

Knauf TS 710
Exteriérová silikonová vrchní barva, především na beton
Knauf TS 720
Silikonakrylátový lak-transparentní impregnace a uzavírající nátěr
Knauf TS 730
Speciální pigmentovatelná silikonakrylátová jednosložková vrchní krycí barva
Knauf TS 735
Zinkopolyuretanová základní barva na kovové podklady
Knauf TS 750
Dvousložková vodou ředitelná epoxidová vrchní barva
 
Cementové potěry a stěrky:
BP 1
Jemný cementový potěr
BP 2
Hrubý cementový potěr
BP 3
Cementová nivelační stěrka
BP 8
Hrubý cementový potěr
Fliessspachtel Faserflex 2 - 15 mm
Samonivelační flexibilní stěrka
BN 30
Rychletuhnoucí beton
Haftemulsion

Emulze zvyšující přilnavost

 


Kvalita


Certifikace