Koblovská komoditní společnost, s.r.o.

Koblovská komoditní společnost, s.r.o.
Demolice a bourání všech typů objektů. Zajištění zemních prací včetně terénních úprav a rekultivací. Recyklace stavebních materiálů. Dodávky přírodního těženého a drceného kameniva a kvalitních betonářských písků a štěrků.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Koblovská komoditní společnost, s.r.o.
Hřbitovní 362/14
711 00, Ostrava - Koblov
IČO: 619 72 436

O nás

Koblovská komoditní společnost byla založena v roce 1994 (Velpa s.r.o.). V souvislosti s rozšířením předmětu podnikání došlo v roce 1998 ke změně názvu tak, aby co nejlépe odpovídal zaměření firmy.
Naše firma rozvíjí dynamicky portfolio svých činností a snaží se vyhovět rostoucí poptávce po dodávkách prací a služeb spojených s výstavbou dálniční a silniční sítě a průmyslových staveb.
V neposlední řadě se zabýváme obchodem s komoditami pro různá odvětví průmyslu.

Sortiment

Demolice:

Komplexní služby od návrhu nejvhodnějšího řešení až po předání staveniště pro další stavební či jiné využití. Garantujeme odbornost , rychlost a ekologičnost naší práce. Jsme vybaveni pro demolice různých typů objektů. Od podzemních inženýrských sítí, komunikací, občanských staveb až po největší průmyslové objekty. V případě zvláště rozsáhlých demolic zajišťujeme i recyklace na místě samém pro co nejekologičtější a nejvýhodnější řešení nakládání s odpady.

 

Zemní práce:

Samostatně, například různé terénní úpravy či rekultivace nebo  jako součást dodávek pro větší stavební celky. Disponujeme širokou strojní základnou a vlastní i smluvní přepravou materiálu a odpadu. V důsledku naší schopnosti nasadit větší množství techniky nabízíme krátké termíny provedení prací a komplexní zajištění veškerých zásypových materiálů. Stejně tak zajistíme ekonomické využití a uložení odpadů ze stavební a demoliční činnosti.

 

Dodávky materiálů:

Dodávky materiálů pro stavebnictví,  provozujeme  svou třídírnu štěrkopísků , recyklační linku a dodáváme  materiály svých smluvních partnerů. Hlavní důraz klademe na dodávky přírodního těženého a drceného kameniva. Dále se zabýváme dodávkami kvalitních betonářských písků a štěrků, ale i materiálů pro náspy silničních a dálničních těles, odstavných ploch a inženýrských sítí. Materiály dodáváme včetně zajištění úplné logistiky. Za tím účelem provozujeme vnitrofiremní nákladní dopravu a máme uzavřeny smlouvy o přepravě se smluvními dopravci.

 

Recyklace:

Výroba recyklátů ze stavebních sutí .Na přání zákazníka jsem schopni vyrobit kamenivo na bázi jakékoliv drtitelné suroviny pro jeho vlastní použití. Standardně však vyrábíme kamenivo z betonového a železobetonového stavebního odpadu a ze strusek. Kamenivo z této výroby je vhodné především pro náspy komunikací a zásypy inženýrských sítí. Naše linka je vybavena separátorem magnetických příměsí, a kromě samotného kameniva tak dodáváme i ocelový šrot pro další využití v průmyslu.