KrampeHarex CZ s.r.o.

Výrobce a dodavatel komplexního sortimentu rozptýlené výztuže do betonu KrampeHarex® a KrampeFibrin®.

Adresa

KrampeHarex CZ s.r.o.
Osvobození 234
664 81, Ostrovačice
IČ: 26284928

Provozní doba

Kontakt

Telefon 549 245 064

Na koho se obrátit

Ing. Petr Herka
549 245 064


O nás

Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. se zabývá výrobou komplexního sortimentu rozptýlené výztuže do betonu. Mezi hlavní produkty patří ocelová vlákna do betonu KrampeHarex® a polypropylenová či skleněná vlákna KrampeFibrin®. Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. se rovněž zabývá inženýrskou a poradenskou činností v oblasti navrhování, provádění a diagnostiky konstrukcí z vláknobetonu. Vytrvalou snahou společnosti je vývoj nových postupů a praktická aplikace vláknobetonu v betonovém stavitelství nejen v oblasti průmyslových podlah a prefabrikovaných konstrukcí z běžného i předpjatého betonu. Na kvalitě výrobků a poskytovaných služeb má podíl i aktivní spolupráce s předními dodavateli betonu, betonářskými firmami a zkušebními pracovišti nejen na území České republiky. Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. rovněž nabízí komplexní technologické řešení pro použití a dávkování vláken v betonárnách, výrobnách betonových prvků nebo přímo na stavbě.
Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. se snaží jít stále s dobou a vytvářet tak ideální nabídku pro stále se rozrůstající trh a být tak tím nejlepším partnerem svým zákazníkům.


Sortiment

  • ocelová vlákna KrampeHarex® typu DE, DW, DG a DM všech druhů pevností N,M,H
  • ocelová vlákna KrampeHarex® typu KE, KP, KW
  • segmentová ocelová vlákna KrampeHarex® typu SW
  • „melt-extrakt" vlákna KrampeHarex® typu ME
  • polypropylenová vlákna typu PM
  • skleněná vlákna KrampeFibrin® typu GE a GA
  • polypropylenová vlákna povrchově upravená pomocí nízkoteplotního plazmatu polypropylenová vlákna vykazují větší povrchovou adhezi k cementové matrici  řešení upravy polypropylenových vláken touto technologií bylo řešeno v období 2011 - 2013 za přispění agentury TAČR p.č. TA01010948
  • Toto řešení úprav polypropylenových vláken pro použití v cementových matricích je chráněné průmyslovým vzorem ČR a patentní listinou ČR

Ocelová vlákna jsou běžně dodávána v kartonech pro snazší dávkování po 20kg / 1200kg paleta. Polypropylenová a skleněná vlákna jsou běžně dodávána v papírových nebo plastových sáčcích, dávkovaná dle gramáže nebo typu aplikace. Po dohodě lze zákazníkovi dodat i jiný druh balení, včetně velkoobjemových vacích Big Bag.

 


Doprava a mechanizace

Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. je připravena zajistit vlastní i smluvní dopravu výrobků na místo určené zákazníkem.
Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. vyrábí ve vlastním výrobním areálu komplexní sortiment rozptýlené výztuže do betonu na technologicky vyspělých a moderních zařízeních. Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. rovněž dodává nebo pronajímá zařízení pro dávkování vláken v betonárnách nebo na stavbách a poskytuje technickou podporu při zkoušení vlastností čerstvého a ztvrdlého vláknobetonu.


Kvalita

Na kvalitě výrobků společnosti KrampeHarex CZ s.r.o. mají velký podíl nejnovější technologie, díky kterým je společnost schopna vyhovět stále náročnějším požadavkům ze strany zákazníků. Proto jsou dodržovány přísné výrobní postupy nejen přímo na stavbách, betonárnách nebo výrobnách prefabrikátů, ale i při samotné výrobě sortimentu ropztýlené výztuže do betonu. Vlákna do betonu KrampeHarex® a KrampeFibrin® splňují požadavky uvedené v technické normě EN 14889-1-2 a dalších závazných předpisech.

Společnost KrampeHarex CZ s.r.o. udržuje zavedený systém řízení kontroly kvality výroby a všechny výrobky jsou tak označeny evropským certifikátem CE. Systém řízení kontroly kvality výroby a certifikace výrobků je zaveden a pravidelně auditován MPA iBMB při TU Braunschweig.

 

Certifikace a ISO

Ocelová vlákna KrampeHarex® a polypropylenová a skleněná vlákna KrampeFibrin® jsou certifikována dle platných evropských norem  a označena evropským certifikátem CE.


Certifikace