Kranimex, spol. s r.o.

Kranimex, spol. s r.o.


Firma Kranimex spol. s r. o. zajišťuje pro český trh výhradní zastoupení firmy Liebherr Mischtechnik GmbH, jako předního světového výrobce míchací techniky.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Kranimex, spol. s r.o.
Nedokončená 1638
198 00, Praha 9 - Kyje
IČO: 48116882

O nás

Firma Kranimex je výhradním zástupcem firmy Liebherr na českém trhu v oblasti betonářské a míchací techniky.
Firma Kranimex zajišťuje:
- prodej nových kompletních betonářských zařízení a jejich uvedení do provozu
- prodej dílčích strojních celků betonářských míchacích zařízení
- prodej nových mobilních míchacích nástaveb a montáž na vhodný typ podvozku, zvolený zákazníkem a dodání jako celku (automíchač)
- prodej recyklačních zařízení na čerstvý zbytkový beton
- autočerpadla betonu, stacionární čerpadla betonu na přívěsu, stacionární pásová čerpadla betonu
- dodávky náhradních dílů pro všechna uvedená zařízení
- kompletní záruční i pozáruční servis pro uvedená zařízení
- montáže uvedených zařízení
- konzultační a poradenská činnost pro oblast betonářských a recyklačních zařízení
- zpracování situační studie narhovaného nového nebo rekonstruovaného provozu, zařízení
- školení obslužného personálu pro uvedená zařízení
- další informace o celé činnosti f. Kranimex na www.kranimex.cz

Sortiment

Nabízené výrobky firmy od Liebherr Mischtechnik GmbH:

 • vertikální a horizontální betonárny se širokou škálou výkonů
 • mobilní betonárny
 • mísící nástavby pro automíchače 6 m³ do 15 m³
 • dopravníkové pasy betonu
 • míchačky talířové s nuceným mícháním lopatkami i vířiči typu R,RIM,RIH a velikostí od 0,5 m³ až 3,0 m³ hotové míchané dávky
 • míchačky dvouhřídelové typu DW a velikosti 2,25 m³ až 6 m³ hotové míchané dávky
 • recyklační zařízení čerstvého zbytkového betonu a malt typu LRT (bubnový vymývač) a LRS (šnekový vymývač) několika velikostí
 • autočerpadla betonu, stacionární čerpadla betonu na přívěsu, stacionární pásová čerpadla betonu
 • poradenská činnost v uvedené oblasti
 • montážní a servisní činnost pro uvedenou oblast míchací a recyklační techniky
 • dodávky náhradních dílů pro uvedenou oblast míchací a recyklační techniky

 

POZNÁMKA

V současné době využívá v České republice betonárny firmy Liebherr několik velkých firem zaměřených na výrobu a transport betonu. Jedná se například o firmy Zapa, Ilbau, Holcim, Českomoravský beton. K tomu je třeba připočíst 40 recyklačních zařízení a zhruba 200 automíchačů různých velikostí.