Sběrný dvůr Krašovice

Sběrný dvůr Krašovice

     
Prostřednictvím našeho sběrného dvora Krašovice prodáváme recyklované kamenivo, směsné a asfaltové drti s možností zajištění dopravy přímo na stavbu. Sběrný dvůr se nachází v Krašovicích u Písku.

Dále pak vykupujeme stavební a demoliční odpad včetně asfaltové směsi. V největší míře je na sběrném dvoře ukládán stavební odpad jako je beton, cihly, tašky, keramika, asfaltové směsi, zemina a kamení, vytěžená hlušina.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Sběrný dvůr Krašovice
Krašovice
397 01, Písek
IČO: 28084136

Otevírací doba

Dle telefonické domluvy.

O nás

Provoz sběrného dvora. Prodáváme recyklované kamenivo, směsné a asfaltové drti s možností zajištění dopravy přímo na stavbu. Vykupujeme stavební a demoliční odpad včetně asfaltové směsi.

Chceme být lídrem v ekologickém přístupu k nakládání s odpadem a klientům i jejich okolí umožnit podílet se na naplnění tohoto cíle. Důkazem této ambice je to, že sběrný dvůr Krašovice plní všechna kritéria ochrany životního prostředí.

Sortiment

Vykupujeme:

Beton
Cihly
Tašky a keramika
Směsi oddělené betonu, cihle a tašek keramiky
Asfaltové směsi
Zemina a kamení
Vytěžená hlušina
Štěrk ze železničního svršku
Stavební a sádrové materiály
Směsné stavební odpady
    

Nabízíme:

Recyklované kamenivo (frakce 0/32)
Recyklované kamenivo (frakce 0/63)
Recyklovaná asfaltová drť (frakce 0/63)
Tříděná zemina

Doprava a mechanizace

Nabízíme naší dopravu.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Kontaktní osoba
Milan Motzbauchl
737 268 990

Další adresy

Sídlo společnosti:
KDS-stavební s.r.o.
Vrcovická 2230
397 01 Písek - Budějovické Předměstí
IČO: 28084136

Tel.: +420 388 288 200


Zařazení do kategorií