KRAUN spol. s r.o.

KRAUN spol. s r.o.

Ukládání inertních odpadů povolených k rekultivačním procesům.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KRAUN spol. s r.o.
Mostecká 223/1
412 01, Litoměřice
IČO: 64050947

Kontakt

Telefon: 416 782 822
Mobil: 602 434 644
E-mail: kraunsro@seznam.cz
Web: www.skladkakraun.cz

Otevírací doba

Provozovna má celoroční pracovní dobu: 

Zimní provoz - prosinec/únor
pondělí - čtvrtek  7.30 - 16.30 hod.
pátek....................... 7.30 - 15.00 hod.
  
Letní provoz - březen/listopad
pondělí - čtvrtek  6.00 - 18.00 hod.
pátek....................... 6.00 - 14.30 hod.
  
V případě potřeby uložení velkého množství materiálů (jednotlivé akce) je provozovna schopna přizpůsobit pracovní dobu dle požadavků dodavatele i mimo pracovní dny.

O nás

Společnost KRAUN spol. s r.o. byla založena v roce 1995. Její stěžejní činnost je soustředěna na podnikání v oblasti nakládání s odpady - mimo nebezpečných.

Sortiment

CENA za ukládané materiály platná od 1. 1 . 2019:

                                     Ceník 2019

Za uložení povolených inertních materiálů uvedených v tabulce níže je cena jednotná

123,-Kč/t

Výjimku cen tvoří pouze uložení povolených inertních materiálů vedených pod čísly kódů 504 a 501

tj. ZEMINA a KAMENY

43,-Kč/t

Při ukládání

betonových odpadů rozměrově větších jak 300x300x300 mm

je cena za tento ukládaný materiál účtována

153,-Kč/t

 

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.         

 

Vážení obchodní partneři-dodavatelé,

dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení, že obsahy škodlivin v sušině využívaných odpadů nepřekročí nejvýše přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v příloze č. 10, tabulce č. 10.1 a ve zkouškách akutní toxicity, prováděných ekotoxikologickými testy v souladu se zvláštními právními předpisy, jsou splněny požadavky stanovené v příloze č. 10, tabulce č. 10.2, sloupec II. vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.) ve znění vyhl. č. 61/2010 Sb. a vyhl. 387/2016 Sb.

V našem regionu provádí tyto zkoušky pro naší provozovnu laboratoř:

Zdravotní ústav Ústí nad Labem

Moskevská 15, Ústí nad Labem

kontaktní osoba: Bc. Jaroslava Štěrbová, tel. 724 132 839

 

 

nebo případně

ALS Czech Republic, s.r.o.

U Zdymadel 827/1, 410 02 Lovosice

Telefon/fax: 416 531 665


http://www.alsglobal.cz/


Bližší informace, které ukládají dodavatelům povinnost doložit atesty o kvalitě ukládaného materiálu Vám v naléhavých případech poskytne jednatel společnosti pan Kruncl Lubomír na tel. č. +420 602 281 015.    

Přehled povolených odpadů 

 

306

 Ostatní hlušina neuvedená pod č. 01 03 04 a 01 03 05

01 03 06

408

 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod č. 01 04 07

01 04 08

409

 Odpadní písek a jíl

01 04 09

412

 Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené

 pod č. 01 04 07 a 01 04 11

01 04 12

413

 Odpad z řezání a broušení kamene neuvedený pod č. 01 04 07

01 04 13

401

 Zemina z čištění a praní řepy

02 04 01

124

 Písky z fluidních loží

10 01 24

906

 Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod č. 100905

10 09 06

908

 Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod  č. 100907

10 09 08

110

 Ostatní vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických

 procesů neuvedené pod č. 16 11 01

16 11 02

144

Ostatní vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod č. 16 11 03

16 11 04

106

 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z procesů nemetalurgických neuvedené pod

 č. 16 11 05

16 11 06

101

 BETON

17 01 01

102

 CIHLY

17 01 02

103

 TAŠKY A KERAMICKÉ VÝROBKY

17 01 03

107

 

 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06

17 01 07

504

 ZEMINA A KAMENÍ neuvedené pod č. 17 05 03

17 05 04

502

 Vytěžená hlušina neuvedená  pod č. 17 05 05

17 05 06

508

 Traťový štěrkopísek neuvedený pod č. 17 05 07

17 05 08

104

 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01

17 08 02

119

 Odpadní písky z fluidních loží

19 01 19

302

 Tuhé odpady ze sanace zeminy neuvedené pod č. 19 13 01

19 13 02

501

 ZEMINA A KAMENY

20 02 02

112

 Odpadní sklo neuvedené pod č. 101111

10 11 12

Doprava a mechanizace

Doprava ukládaných materiálů je uskutečňována na vlastní náklady dodavatelů. Vlastní rekultivační procesy jsou pak prováděny společností KRAUN čelními kolovými nakladači a dozéry. Pro zpětné vykrytí autodopravy doporučujeme využít možnosti nákupu štěrkopísků přímo z lokality úložných dep.
Výkup/vážení povolených inertních materiálů je realizováno silniční váhou typu VM-2.2 na zjišťování zatížení náprav a hmotnosti nákladních automobilů za jízdy (dodavatel Tenzováhy s.r.o., Olomouc), která je pravidelně kalibrována.

Reference

Společnost podniká ve svém oboru od roku 1995 a nebyla nikdy sankcionována za porušení předpisů ve vztahu k příslušným úřadům či jiným nadřízeným orgánům státu.

Kvalita

Dodavatel smí dodávat a provozovatel smí přijímat výhradně odpady uvedené v provozním řádu společnosti KRAUN spol. s r.o. a to na základě doložení hodnocení akutní toxicity prováděného ekotoxikologickými testy ve smyslu tab. 10.1 a 10.2 přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., o ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhl. č. 294/2005 Sb.). Výsledky ekotoxikologických testů musí vyhovět požadavkům stanoveným tab. 10.2. V dodaných odpadech nesmí být přítomny nebezpečné odpady jako: - olejové filtry - zářivky a výbojky včetně rozbitých - baterie a akumulátory - obaly (plastové, plechové či jiné) od olejů, chemických a jiných přípravků a výrobků - textilní odpady znečištěné i neznečištěné - uhynulá zvířata i jejich části - jakékoliv kapalné odpady - odpady ze zdravotnických zařízení - čistírenské kaly Dále v dodaných odpadech nesmí být přítomny: - tuhé komunální odpady - druhotné suroviny (papír, železo,barevné kovy, sklo, plasty apod.) - nadměrné množství dřeva, minerálních a jiných izolací - odpady ze zeleně apod.

Poznámka:

 
V případě ukládání většího množství materiálů je možné poskytnout množstevní slevy s ohledem k dováženému množství materiálu nebo s přihlédnutím k  individuálním zakázkám a stavebním akcím. Tyto slevy Vám může poskytnout pouze jednatel společnosti pan Lubomír Kruncl, tel. 602 281 015.

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti
Lubomír Kruncl
602 281 015
Pověřený zástupce jednatele
Mgr. Libuše Šáchová-Krunclová
777 769 739
Expedientka
Hana Žáčková
416 782 822 nebo 602 434 644

Ceník

Ceník

Další adresy

Úložná depa:
provozovna štěrkopískovny GLAREA
Nučničky u Terezína
okres Litoměřice
Česká republika

Expedice:
416 782 822 , 602 434 644

Účtárna:
416 782 782


Zařazení do kategorií