KRUNCL LUBOMÍR - Štěrkopískovna GLAREA Nučničky

KRUNCL LUBOMÍR - Štěrkopískovna GLAREA Nučničky

Těžba písků pro stavební účely.

Pro vytíženost dopravy je možné v areálu těžebního lomu ukládat inertní materiály, které eviduje společnost KRAUN, spol. s r.o., IČ 64050947 (bližší informace Vám podáme na tel. čísle:

602 434 644 , 602 281 015) nebo je naleznete na www.skladkakraun.cz


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KRUNCL LUBOMÍR - Štěrkopískovna GLAREA Nučničky
Nučničky 61
412 01, Travčice
IČO: 164 07 318

Otevírací doba

Provoz pískovny je celoroční s pracovní dobou: 

Zimní provoz - prosinec/únor
pondělí - čtvrtek  7.30 - 16.30 hod.
pátek................... 7.30 - 15.00 hod.

Letní provoz - březen/listopad
pondělí - čtvrtek 6.00 - 18.00 hod.
pátek............. ..... 6.00 - 14.30 hod.

V případě nárazového velkoodběru je pískovna schopna přizpůsobit pracovní dobu dle požadavků odběratele i mimo pracovní dny.

O nás

Těžba písků a štěrkopísků v lokalitě KÚ Počaply - Nučničky byla obnovena v červnu roku 1994. Jedná se o suchou těžbu. V pískovně jsou těženy písky maltové a štěrkopísky.

Sortiment

CENÍK  PÍSKU  PLATNÝ OD 1. 1. 2019
 
KOPANÝ PÍSEK  B 0 – 1 ...........  91,-Kč/t

(MALTOVÝ, OMÍTKOVÝ, ŠTUKOVÝ) 

 

ZÁSYPOVÝ/ZÁHOZOVÝ .......... 86,-Kč/t

V současné době jsou zásoby ZÁSYPOVÉHO/ZÁHOZOVÉHO písku momentálně vyčerpané. K čerpání budou opět v jarních měsících 2019 (informujte se telefonicky předem na tel. č. 416 482 822 nebo 602 434 644.

Ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

 

Doprava a mechanizace

DOPRAVU NEZAJIŠŤUJEME.

Těžba písků je prováděna čelními kolovými nakladči KNB 250 a KNA 250, nakladači Caterpillar F 966 a G 966. 

Reference

  1. Organizace podniká ve svém oboru od roku 1994.
  2. Za dobu svého působení se může pochlubit svou bezdlužností a příkladnou platební morálkou.
  3. Organizace nebyla sankcionována za porušení předpisů ve vztahu k příslušnému báňskému úřadu či jiným nadřízeným orgánům a úřadům státu.

Kvalita

Certifikáty výrobků pískovny, prohlášení o shodě a zprávy o dohledu nad certifikovanými výrobky organizace poskytuje na vyžádání. Atesty písků pravidelně provádí 2x ročně TZÚS, s. p. Praha-pobočka Teplice a Hořice v Podkrkonoší.

Certifikáty

V případě celoročních odběrů poskytujeme množstevní slevy s ohledem k odebíranému množství materiálu za předchozí rok nebo s přihlédnutím k odebíranému množství individuálních zakázek a stavebních akcí.

Na koho se obrátit

Majitel organizace
Lubomír Kruncl
GSM: 602 281 015
Odbyt - expedice
Žáčková Hana
416 782 822 , 602 434 644

Další adresy

Prodejní místo:
Štěrkopískovna GLAREA Nučničky u Terezína
okr. Litoměřice
Czech Republic
  
Obchodní oddělení:
Expedice tel.: 416 782 822
Účtárna tel.: 416 782 782

GSM:

602 434 644 - expedice

602 434 643 - provoz


Zařazení do kategorií