KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí

Výroba prefabrikátů pro pozemní a liniové stavby.

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí
Litoměřická 723
411 08, Štětí
IČ: 290 24 064

Provozní doba

Kontakt

Telefon +420 416 812 474
Fax +420 416 812 551
Mobil +420 737 256 824

Na koho se obrátit

Vedoucí provozovny Zdeněk Zdvihal
+420 737 256 824

Vedoucí výroby Ing. Jorge Luis Gonzalez
+420 735 161 916

Technolog senior Ing. Pavel Tichý
+420 737 256 089


O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje tedy na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.


Sortiment

 • Silniční panely a betonová svodidla
 • Mostní nosníky a římsy
 • Odvodňovací žlaby, jímky, nádrže, příkopové tvárnice
 • Šoupátková tvárnice
 • Hydrantová tvárnice
 • Protihlukové stěny - pohltivé
 • Plotové stěny, sloupky
 • Betonářská ocel
 • Dešťové uliční vpusti
 • Horská vpusť
 • Základové patky a kalichy
 • Sloupy, průvlaky, ztužidla, nosníky
 • Schodiště
 • Stěnové dílce a balkony
 • Vazníky a vaznice
 • Stropní desky pro spřažené konstrukce
 • Šachtové kanalizační skruže a šachtová dna
 • Studniční skruže a poklopy na studny
 • Přechodové skruže, přechodové a zákrytové desky
 • Vyrovnávací prstence
 • Kanalizační poklopy a mříže pro zatížení tř. A15, B125, D400
 • Rámové a klenbové segmenty
 • Nákladové můstky a výtahové šachty
 • Betonové distanční podložky

 

Katalogy:

  


Doprava a mechanizace

Dopravu lze na přání zákazníka smluvně zajistit .

 


Reference

viz odkaz


Kvalita

KŠ PREFA s.r.o. je držitelem certifikátů managementu kvality podle EN ISO 9001:2008, environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2004 a managementu BOZP podle OHSAS 18001:2007.


Certifikace