KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí

Výroba prefabrikátů pro pozemní a liniové stavby.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Štětí
Litoměřická 723
411 08, Štětí
IČO: 29024064

O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje tedy na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.

Sortiment

 • Silniční panely a betonová svodidla
 • Mostní nosníky a římsy
 • Odvodňovací žlaby, jímky, nádrže, příkopové tvárnice
 • Šoupátková tvárnice
 • Hydrantová tvárnice
 • Protihlukové stěny - pohltivé
 • Plotové stěny, sloupky
 • Betonářská ocel
 • Dešťové uliční vpusti
 • Horská vpusť
 • Základové patky a kalichy
 • Sloupy, průvlaky, ztužidla, nosníky
 • Schodiště
 • Stěnové dílce a balkony
 • Vazníky a vaznice
 • Stropní desky pro spřažené konstrukce
 • Šachtové kanalizační skruže a šachtová dna
 • Studniční skruže a poklopy na studny
 • Přechodové skruže, přechodové a zákrytové desky
 • Vyrovnávací prstence
 • Kanalizační poklopy a mříže pro zatížení tř. A15, B125, D400
 • Rámové a klenbové segmenty
 • Nákladové můstky a výtahové šachty
 • Betonové distanční podložky

 

Katalogy:

  

Doprava a mechanizace

Dopravu lze na přání zákazníka smluvně zajistit .

Reference

viz odkaz

Certifikáty