KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov

Výroba železobetonových prefabrikátů pro dopravní stavitelství, vodohospodářské stavby a bytovou výstavbu


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KŠ Prefa s.r.o. - Prefa Tovačov
Tovačov
751 01, Tovačov
IČO: 29024064

O nás

KŠ PREFA s.r.o. je nástupcem závodu Skanska Prefa. Navazuje tedy na tradičního výrobce betonových prefabrikátů s dlouholetou působností na trhu v celé České i Slovenské republice.

Základním předmětem činnosti je výroba prefabrikovaných železobetonových a předpínaných dílců a konstrukcí, jak pro dopravní, tak pro pozemní stavitelství.

Společnost KŠ PREFA s.r.o. je regionálně zastoupena pro Čechy provozovnou Štětí a pro Moravu a Slovensko provozovnou Tovačov.

KŠ PREFA s.r.o. je 100% vlastněna společností Šilhánek & syn a. s. a jediným jednatelem je pan Pavel Šilhánek.

Sortiment

Výrobky pro dopravní a inženýrské stavby:

 • Mostní nosníky SKA–NPP
 • Mostní nosníky SKA–NDPP, SKA-NDPO a SKA-NKPO
 • Visuté lávky
 • Silniční svodidla S97 - oboustranná průběžná, oboustranná koncová, jednostranná průběžná, jednostranná koncová
 • Svodidla kotvená SKA-S97J-kotva a SKA-S08K
 • Mostní římsové prefabrikáty SKA-LP, SKA-LPU a SKA-LPM
 • Klenbové rámové konstrukce SKA-RK
 • Tunelové dílce - krajní stěny levá, pravá, stropní klenbová přičle, vnitřní stěna
 • Prvky PHS - absorpční panely Liadur SKA-LIA, reflexní a soklové panely SKA-SOK 11cm (16 cm), sloupky SKA-SLO (přímé,  15°, 30°, 45° a 90°), základové kalichy SKA-ZAK
 • Klasické rámové konstrukce SKA-KR
 • Dělící stěny SKA-DS
 • Silniční panely SKA-SP
 • Prefabrikáty pro odvodnění SKA-OP
 • Betonářská výztuž

Výrobky pro pozemní stavby:

 • Základové patky a kalichy
 • Základové trámy a parapety (jednovrstvé - nezateplené, sendvičové - zateplené)
 • Sloupy
 • Trámy, průvlaky, ztužidla, nosníky
 • Vazníky (klasická výztuž, předpjaté)
 • Vaznice
 • Stěnové dílce (jednovrstvé - nezateplené, sendvičové - zateplené, hladké, vymývané)
 • Schodišťová ramena a podesty
 • Nákladové můstky
 • Spřažené (filigránové) stropy
 • Trámové stropy
 • Lodžiové dílce
 • Betonářská výztuž

Ostatní:

 • Trubky z plechu typu SANDRIK - pro tvorbu kanálků pro dodatečné předpínání nosníků

 

Katalogy:

  

Doprava a mechanizace

Dopravu lze na přání zákazníka smluvně zajistit.


Provozovna se skládá ze tří výrobních hal a skladovacích prostorů. Je vybavena dvěma moderními mísícími centry, k dispozici jsou tři předpínací stendy pro výrobu předem předpjatých prvků. Provozovna je vybavena 13 jeřáby s možností manipulace s prvky o nosnosti cca 90 tun.
Hala pro zpracování betonářské výztuže je osazena moderními automatickými stroji pro střih, ohyb a manipulaci s výztuží.
Provozovna vlastní železniční vlečku a autodomýchávač pro přepravu čerstvého betonu.

Reference

viz odkaz

Kvalita

KŠ PREFA s.r.o. je držitelem certifikátů managementu kvality podle EN ISO 9001:2008, environmentálního managementu podle EN ISO 14001:2004 a managementu BOZP podle OHSAS 18001:2007.

Certifikáty