Kvalita, spolehlivost, tradice. To je DESTRO

Admin 24.08.2015

Na počátku bylo nadšení a nápad na recyklaci strusky a dalších ocelárenských odpadů. Postupně jsme přibrali recyklaci stavebních odpadů. Za 25 let svého fungování společnost Destro své služby postupně rozšiřovala a profilovala do dnešní, velmi bohaté, nabídky, kdy je schopná svým klientům zajistit také bourací a zemní práce a autodopravu.

  

 

 

 

Produktové portfolio společnosti je opravdu široké a tak mají odběratelé z čeho vybírat.

 

Nejvíce prodávaným stavebním materiálem je struskové kamenivo, které je k dostání v sedmi různých frakcích, od 0-4 mm až po 125mm. Dalším oblíbeným produktem jsou recykláty - cihlové, betonové, či asfaltové, případně pak recyklát třísložkový, ve kterém 50% podílu tvoří stavební suť, 25% ocelárenská struska a zbylých 25% drcený beton. Recykláty se velmi často využívají jako podklad při úpravách komunikací, parkovišť, nebo také při zakládání staveb.

 

Divize ocelárenských materiálů se specializuje na žáruvzdorné materiály, vhodné například pro opravy žáruvzdorných vyzdívek pecí či jako přísada do strusky. DESTRO pro ocelárny zpracovává velké množství odpadu, které recykluje a poté vrací v požadované formě a frakci k využití buď ocelárnám, nebo stavebním firmám. Veškerý materiál, který firma nabízí, prochází odbornými laboratorními testy, nezbytnými k získání potřebných certifikátů. Na kvalitu materiálu se tak u společnosti Destro můžete spolehnout.

 

Prodejem výše jmenovaných produktů však nabídka služeb společnosti nekončí. Jak bylo zmíněno již v úvodu, Destro se pyšní komplexním servisem. Pro své klienty dokáže zajistit také bourací práce, následné zpracování vzniklého odpadu a nakonec poskytnout i kontejnery a autodopravu. Svým spolehlivým a zodpovědným přístupem si Destro získalo mnoho spokojených klientů, kteří se v průběhu let rádi vracejí a jejich řady se stále rozrůstají.

 

Kompletní nabídku služeb a produktů včetně referencí naleznete na stránkách www.destro.cz