KVD Plus s.r.o.

KVD Plus s.r.o.


Recyklace stavebních odpadů, prodej kamene, písků a štěrků.

Prodej recyklátů a zeminy.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

KVD Plus s.r.o.
Recyklační středisko Dolní Beřkovice
277 01, Dolní Beřkovice
IČO: 28395581

Otevírací doba

Po - Pá    7:00 - 11:30  ;  12:30 - 16:00 h. (1.11.-28.2.) 

Po - Pá    7:00 - 11:30  ;  12:30 - 17:00 h (1.3.-31.10.)


So             po tel. dohodě

 

O nás

Jsme dynamicky rozvíjející se společnost, která působí v oblasti recyklace stavebních odpadů a přírodních materiálů ve vysoké kvalitě a s minimálním dopadem na životní prostředí.

Společnost KVD Plus s.r.o. nabízí recyklaci stavebních odpadů, tedy jejích drcení a třídění. Recyklovat je možné většinu odpadů z demolic budov, komunikací a jiných objektů. Vznikající recyklát drtě různých frakcí je plnohodnotnou náhradou přírodních materiálů ve stavebnictví a to při nižších pořizovacích nákladech.

Kromě recyklace stavebních odpadů zpracováváme přírodní kamenivo, písky a štěrky.

Sortiment

 • Prodej písků, štěrků, lomového kameniva, recyklátů a tříděné zeminy (frakce mm):
  • Lomový prach  0/8
  • Drcené kamenivo lomové  8/32 ,  16/32 , 32/63 , 63/125 , 0/63 , 0/32
  • Písek praný betonový  0/4
  • Písek praný maltový  0/2
  • Písek zásypový tříděny  0/8
  • Štěrkopísek  0/45
  • Kačírek  11/22
  • Upravená zahradní zemina  0/20
  • Recyklát směsný  0/8 , 8/32 , 32/63
  • Recyklát betonový  0/63
  • Recyklát živičný  0/63

 

 • Výkup stavebních odpadů
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
20 02 02 Zemina a kameny
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem  17 05 07
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod číslem 17 06 01 a 17 06 03
17 08 02 Izolační materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
19 12 09 Nerosty (např. písek, kameny)
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramic.výrobků neuved.pod č.17 01 06
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod č.17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 

 • Recyklace stavebních odpadů pomocí čelisťové drtící jednotky a případné následné třídění přímo na prováděné demolici nebo stavbě
 • Zpracování přírodního kameniva v lomech nebo na prováděné stavbě při HTU a následné využití
 • Třídění materiálů dle požadavků investora
 • Dodávky tříděných a vylepšených ornic
 • Dodávky přírodního kameniva, písku a štěrku různých frakcí

 

Doprava a mechanizace

Mobilní drtící jednotka RESTA 900x600 na pásovém podvozku
MFL mobilní čelisťový drtič na pásovém podvozku STE 108-75/T-RR
Mobilní třídič na pásovém podvozku MFL Kees-track typ Frontier
Pásová rýpadla (Caterpillar 345D + 324D)
Kolové nakladače (Caterpillar 938 G + Caterpillar 966 H)

Reference

Reference

Kvalita

Drcené, tříděné kamenivo podle ČSN EN 13242 + A1 splňuje normu dle protokolu o zkoušce, kterou provedl Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 04 – Teplice.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Oddělení péče o zákazníky
Andrea Golbrichová
777 710 268

Ceník

Ceník materiálů
Ceník ukládky

Další adresy

Sídlo firmy:
Václavské náměstí 819/43
110 00 Praha 1
 
PROVOZOVNA:
Recyklační středisko stavebních odpadů Dolní Beřkovice (vedle areálu bývalého cukrovaru)


Zařazení do kategorií