LIAS Vintířov, LSM, k.s.

lehké kamenivo LIAPOR, výroba PREFA, transportbeton (obyčejný a lehký LIAPORBETON), vibrolisované zdící tvarovky a zahradní architektura, zámková dlažba

Adresa

LIAS Vintířov, LSM, k.s.
Vintířov 176
357 44, Vintířov
IČ: 468 82 324

Provozní doba

Kontakt

Telefon 352 324 444
Fax 352 324 499

Na koho se obrátit

Liapor kamenivo Ing. Libor Pupík
352 324 435 , 606 643 550

Betonová zámková dlažba, obrubníky, žlaby, zahradní program Pavel Zeiner
352 324 447 , 724 755 795

Komplexní thermoakustický zdící program Jan Štefánik
352 324 462 , 721 056 107


O nás

Firma Lias Vintířov, LSM, k.s. se nachází v západních Čechách mezi městy Sokolov a Karlovy Vary.
Již v roce 1964 byla uvedena do provozu rotační pec na výrobu lehkého keramického kameniva pod označením KERAMZIT, dnes LIAPOR. V této době patřila výrobna ve Vintířově jako materiálová základna s.p. Pozemní stavby Karlovy Vary, které v roce 1968 zřídily v areálu také výrobnu prefabrikovaných betonových dílců. V roce 1989 byla instalována vibrolisovací linka LONGINOTTI na výrobu zámkové dlažby a zdících tvárnic. V roce 1992 došlo k převzetí závodu od Fondu národního majetku a založení firmy Lias Vintířov, Lehký stavební materiál, k.s., která se stala součástí evropské skupiny výrobců lehkého kameniva LIAPOR. V roce 1995 se uvádí do provozu nová pecní linka s elektrostatickým filtrem, která se svým automatickým systémem řízení patří k nejmodernějším v Evropě. Také byla zahájena výroba zdících a komínových tvárnic a zahradní architektury na vibrolisovací lince OMAG. V roce 1999 byla navázána spolupráce s německým partnerem na výrobě protihlukových stěn z lehkého betonu a založena dceřinná společnost LIAS EUDUR zabývající se jejich prodejem.
Díky značné investiční činnosti během 90. let došlo k modernizaci jak výrobního zařízení, tak celého areálu, čímž se zvýšil výkon výroby a kvalita konečných produktů. Na všechny výrobky je vydáno "Prohlášení o shodě" s technickými požadavky na stavební výrobky.


Sortiment


Doprava a mechanizace

Podle přání zákazníka lze zajistit dopravu materiálu na požadované místo určení jak po ose, tak po železnici (v závodě je vlastní vlečka).

 


Kvalita

Kvalita výroby lehkého kameniva i betonových výrobků je sledována vlastní zkušebnou a dozorována nezávislými akreditovanými zkušebnami TZÚS Praha a LGA Norimberk. Od roku 2000 je firma certifikována podle ČSN ISO 9001.


Certifikace


Poznámky:

Lehké keramické kamenivo vzniká expandací cyprisových jílů v rotační peci při teplotě 1150 °C a vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi, jako např. nízká objemová hmotnost, vysoká tepelně a zvukově izolační schopnost, mechanická a chemická odolnost, žáruvzdornost, mrazuvzdornost a zdravotní nezávadnost. Kamenivo se dodává buď jako volně ložené nebo v PE pytlích o objemu 50 litrů, popř. ve velkoobjemových vacích o objemu 1000 litrů.
LIAPOR - lehké keramické kamenivo určené pro výrobu lehkých betonů a malt, výplňových, izolačních a filtračních zásypů, podkladních vrstev atd.
LIAFLOR - červenohnědý keramický granulát určený pro zahradní a dekorační účely.
LIADRAIN - drcený LIAPOR určený do živných substrátů pro hydroponické pěstování rostlin.
LIAVER - granulát z expandovaného skla.