LOGLA, s.r.o.

LOGLA Nehvizdy slouží pro uložení:

• odpadu
• recyklace
• štěrku
• kameniva
• kamenů


Jak nás kontaktovat?

Adresa

LOGLA, s.r.o.
Pražská 326
250 81, Nehvizdy
IČO: 270 93 557

Kontakt

Telefon: 602 331 739,
E-mail: j.glatt@volny.cz
Web: www.logla.cz

Otevírací doba

Po - pá:  7:00 - 16:00
Sobota a neděle - po dohodě

 

 

Sortiment

Přehled přijímaných odpadů a jejich ceny:
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů                                                                                     180,- Kč/t
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07                                               180,- Kč/t

01 04 09 Odpadní písek a jíl                                                                                                                180,- Kč/t

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal                                                                                              250,- Kč/t

17 01 01 Beton do velikosti 500x500mm                                                                                          300,- Kč/t
17 01 01 Beton větších rozměrů, železobeton                                                                                     250,- Kč/t
17 01 02 Cihly                                                                                                                                      250,- Kč/t
17 01 03 Keramické výrobky                                                                                                                250,- Kč/t

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek nebo keramických výrobků

               neuvedených pod číslem 17 01 06                                                                                     250,- Kč/t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                  250,- Kč/t

17 05 04 Zemina a malé i velké kameny                                                                                              180,- Kč/t
17 05 06 Vytěžená hlušina                                                                                                                  180,- Kč/t
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07                                             200,- Kč/t

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01                                       300,- Kč/t

17 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod                                                                            500,- Kč/t

20 02 02 Zemina a kameny                                                                                                                   180,- Kč/t


Ceny jsou bez DPH.

 

Veškeré dodávané odpady musí být doloženy rozborem. Rozbor musí být proveden laboratoří, která je oprávněna zjišťovat kvalitu odpadu z hlediska vhodnosti k využití na povrchu terénu.

  

Dále nabízíme k prodeji:
• zeminu kategorie A, 250,- Kč/t
• zeminu kategorie B, 150,- Kč/t
• betonový recyklát 0-63, 100,- Kč/t
• kameny do zahrad pískovcové solitéry, velikost od 10cm do 1t 250,-Kč/t
• kameny do zahrad pískovcové solitéry velikost nad 1t 500,-Kč/t
  

   

Charakter a účel zařízení

Pozemky pro naše zařízení jsou majetkem dvou soukromých osob a část pozemků vlastní OÚ Nehvizdy. Nacházejí se v jižní části katastrálního území Nehvizdy v místech, kde byla dříve prováděna těžba žárových jílů. Terén je rovinatý. Pozemky jsou v době budování zemních těles napojeny na silnici III. třídy Nehvizdy-Horoušany. K dopravnímu napojení bude využívána stávající panelová cesta, která sloužila pro těžbu žárových jílů.

Záměrem společnosti LOGLA je vytvořit v rámci regenerace ploch místo pro využití obyvateli městyse. Území by proto mělo být rehabilitováno způsobem terénních úprav a následným umístěním zeleně tak, aby nahradilo původní krajinný prvek zvaný Skála, který v této lokalitě byl před těžbou.

Aby toto místo bylo dostatečně atraktivní v jinak nevýrazně rovinaté krajině, je počítáno s terénními úpravami území. Zemní tělesa budou formována do krajinného prvku s následnými sadovými úpravami. Realizace navážení těles bude prováděna formou zařízení k využívání odpadů.

Celková plocha záměru Nová skála je 9,57ha.

Předpokládaný objem zemních těles 1,56mil. m³

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Rozhodnutí a povolení úřadů

Rozhodnutí stavebního úřadu o povolení zařízení (pdf)
Rozhodnutí krajského úřadu o povolení k provozování zařízení pro využívání odpadů (pdf)
Schválení provozního řádu (pdf)

 

  

Na koho se obrátit

Odpovědný vedoucí
Ladislav Jakubík
721 719 149
Jednatel
Jiří Glatt
602 331 739

Ceník

Ceník odpadů


Zařazení do kategorií