LOGLA, s.r.o.

LOGLA Nehvizdy slouží pro uložení:

• odpadu
• recyklace
• štěrku
• kameniva
• kamenů

Adresa

LOGLA, s.r.o.
Pražská 326
250 81, Nehvizdy
IČ: 270 93 557

Provozní doba

Po - pá:  7:00 - 16:00
Sobota a neděle - po dohodě

 

 

Kontakt

Telefon 602 331 739

Na koho se obrátit

Jednatel Jiří Glatt
602 331 739

Odpovědný vedoucí Ladislav Jakubík
721 719 149


Sortiment

Přehled přijímaných odpadů a jejich ceny:
01 01 02 Odpady z těžby nerudných nerostů                                                                                     180,- Kč/t
01 04 08 Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07                                               180,- Kč/t

01 04 09 Odpadní písek a jíl                                                                                                                180,- Kč/t

10 13 14 Odpadní beton a betonový kal                                                                                              250,- Kč/t

17 01 01 Beton do velikosti 500x500mm                                                                                          300,- Kč/t
17 01 01 Beton větších rozměrů, železobeton                                                                                     250,- Kč/t
17 01 02 Cihly                                                                                                                                      250,- Kč/t
17 01 03 Keramické výrobky                                                                                                                250,- Kč/t

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek nebo keramických výrobků

               neuvedených pod číslem 17 01 06                                                                                     250,- Kč/t
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01                                                                  250,- Kč/t

17 05 04 Zemina a malé i velké kameny                                                                                              180,- Kč/t
17 05 06 Vytěžená hlušina                                                                                                                  180,- Kč/t
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07                                             200,- Kč/t

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01                                       300,- Kč/t

17 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod                                                                            500,- Kč/t

20 02 02 Zemina a kameny                                                                                                                   180,- Kč/t


Ceny jsou bez DPH.

 

Veškeré dodávané odpady musí být doloženy rozborem. Rozbor musí být proveden laboratoří, která je oprávněna zjišťovat kvalitu odpadu z hlediska vhodnosti k využití na povrchu terénu.

  

Dále nabízíme k prodeji:
• zeminu kategorie A, 250,- Kč/t
• zeminu kategorie B, 150,- Kč/t
• betonový recyklát 0-63, 100,- Kč/t
• kameny do zahrad pískovcové solitéry, velikost od 10cm do 1t 250,-Kč/t
• kameny do zahrad pískovcové solitéry velikost nad 1t 500,-Kč/t
  


   

Charakter a účel zařízení

Pozemky pro naše zařízení jsou majetkem dvou soukromých osob a část pozemků vlastní OÚ Nehvizdy. Nacházejí se v jižní části katastrálního území Nehvizdy v místech, kde byla dříve prováděna těžba žárových jílů. Terén je rovinatý. Pozemky jsou v době budování zemních těles napojeny na silnici III. třídy Nehvizdy-Horoušany. K dopravnímu napojení bude využívána stávající panelová cesta, která sloužila pro těžbu žárových jílů.

Záměrem společnosti LOGLA je vytvořit v rámci regenerace ploch místo pro využití obyvateli městyse. Území by proto mělo být rehabilitováno způsobem terénních úprav a následným umístěním zeleně tak, aby nahradilo původní krajinný prvek zvaný Skála, který v této lokalitě byl před těžbou.

Aby toto místo bylo dostatečně atraktivní v jinak nevýrazně rovinaté krajině, je počítáno s terénními úpravami území. Zemní tělesa budou formována do krajinného prvku s následnými sadovými úpravami. Realizace navážení těles bude prováděna formou zařízení k využívání odpadů.

Celková plocha záměru Nová skála je 9,57ha.

Předpokládaný objem zemních těles 1,56mil. m³

 

--------------------------------------------------------------------------

 

Rozhodnutí a povolení úřadů

Rozhodnutí stavebního úřadu o povolení zařízení (pdf)
Rozhodnutí krajského úřadu o povolení k provozování zařízení pro využívání odpadů (pdf)
Schválení provozního řádu (pdf)