LOM LITICE s.r.o.

LOM LITICE s.r.o.

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

LOM LITICE s.r.o.
č.p. 60
564 01, Záchlumí
IČO: 28617207

Kontakt

Telefon: 725 808 331
E-mail: skalicky@lomlitice.cz
Web: www.lomlitice.cz

Otevírací doba

Letní období (duben – listopad)    Pondělí 6.00 – Pátek 15.00

Zimní období (prosinec – březen) Pondělí 6.00 – Pátek 15.00

Polední pauza na oběd  11:00 – 11:30

V sobotu, neděli a státní svátky neexpedujeme.

O nás

Těžba ložiska Litice nad Orlicí je dle dostupných údajů datována od 70. - 80. let 19.století. V těženém ložisku je dobývána tzv. litická žula, resp. světle šedý biotitický granodiorit, drobnozrnný, při kontaktu s rulami tmavší.
Kvalita suroviny produkované v litickém lomu je tradičně velmi dobrá. Na základě geologických průzkumů a atestů suroviny lze říci, že je vhodná k výrobě kameniva pro betony, vozovky a kolejové lože - vše doloženo technologickými atesty státní zkušebny.
Komunikační dostupnost lomu je velmi dobrá, je možno využít i vlečku.
Pozn. : Kamenivo neobsahuje síru a vodu. Kamenivo odpovídá platným ČSN EN a zákonu 102/2001 Sb.

Sortiment

Těžba kamene :

 • PDK, frakce 0-4 mimo normu
 • PDK, frakce 0-2 mimo normu
 • PDK, frakce 0-32 mimo normu
 • PDK, frakce 0/32 štěrkodrť
 • PDK, frakce 0/32 kv.
 • PDK, frakce 0/63 štěrkodrť
 • PDK, frakce 2-4 mimo normu
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 8/22
 • PDK, frakce 16/32
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, LK tříděný
 • PDK, LK netříděný

Poptávka

Doprava a mechanizace

Zajišťujeme tyto služby :

 • Dopravu :
  • kameniva – moderní vozový park Man, Volvo, Iveco, Mercedes Benz, Tatra
  • betonových směsí
  • čerpání betonu čerpadlem
  • více o dopravě - zde
 • Kompletní zemní práce: Stroje Cat, Volvo
 • Válcování
 • Drcení mobilním drtičem HARTL

Kvalita

Litický biotitický granodiorit nazývaný také „LITICKÁ ŽULA“ je specifický svou světle šedou barvou a vyznačuje se pravidelnou zrnitostí se zrny střední velikosti s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi (vysokou pevností a mimořádnou odolností). Co se významných minerálů obsažených v litické žule týče, tak z celkového množství minerálů obsahuje litická žula 31% křemene a poté 36% alkalických živců (většinou K-živce) a plagioklasů.

Dominantní představitelem tmavých minerálů v celé hornině je tmavá slída – kaolinit a albit, tvořící 3 % z celkového podílu minerálů.

 • Barva – převážně červenošedá, šedorůžová až světle šedá
 • Porozita – téměř zcela k dispozici hustá mikrostruktura
 • Velikost minerálního kameniva – postupně jemné – střední zrnění (3-4mm)
 • Struktura – postupně homogenní rozdělení minerálních komponentů
 • Textura – anizotropní uspořádání (mineráli převážně neuspořádané
 • Zvětrání – nezvětralé – není znatelné žádné přetvoření minerálů

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu
David Skalický
725 808 331
Expedice
Jaroslava Lehká
469 779 240

Ceník

Ceník kameniva, Lom Litice
Ceník kameniva, Třebovice

Další adresy

Sídlo :
Pospíšilova 378
500 03 Hradec Králové


Zařazení do kategorií