LOM LITICE s.r.o.

LOM LITICE s.r.o.

Kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

LOM LITICE s.r.o.
č.p. 60
564 01, Záchlumí
IČO: 28617207

Kontakt

Telefon: 725 808 331
E-mail: skalicky@lomlitice.cz
Web: www.lomlitice.cz

Otevírací doba

Letní období (duben – listopad)    Pondělí 6.00 – Pátek 15.00

Zimní období (prosinec – březen) Pondělí 6.00 – Pátek 15.00

Polední pauza na oběd  11:00 – 11:30

O nás

Těžba ložiska Litice nad Orlicí je dle dostupných údajů datována od 70. - 80. let 19.století. V těženém ložisku je dobývána tzv. litická žula, resp. světle šedý biotitický granodiorit, drobnozrnný, při kontaktu s rulami tmavší.
Kvalita suroviny produkované v litickém lomu je tradičně velmi dobrá. Na základě geologických průzkumů a atestů suroviny lze říci, že je vhodná k výrobě kameniva pro betony, vozovky a kolejové lože - vše doloženo technologickými atesty státní zkušebny.
Komunikační dostupnost lomu je velmi dobrá, je možno využít i vlečku.
Pozn. : Kamenivo neobsahuje síru a vodu. Kamenivo odpovídá platným ČSN EN a zákonu 102/2001 Sb.

Sortiment

Těžba kamene :

 • PDK, frakce 0-4 mimo normu
 • PDK, frakce 0-2 mimo normu
 • PDK, frakce 0-32 mimo normu
 • PDK, frakce 0/32 štěrkodrť
 • PDK, frakce 0/32 kv.
 • PDK, frakce 0/63 štěrkodrť
 • PDK, frakce 2-4 mimo normu
 • PDK, frakce 4/8
 • PDK, frakce 8/16
 • PDK, frakce 8/22
 • PDK, frakce 16/32
 • PDK, frakce 32/63
 • PDK, LK tříděný
 • PDK, LK netříděný

Poptávka

Doprava a mechanizace

Zajišťujeme tyto služby :

 • Dopravu :
  • kameniva – moderní vozový park Man, Volvo, Iveco, Mercedes Benz, Tatra
  • betonových směsí
  • čerpání betonu čerpadlem
  • více o dopravě - zde
 • Kompletní zemní práce: Stroje Cat, Volvo
 • Válcování
 • Drcení mobilním drtičem HARTL

Kvalita

Litický biotitický granodiorit nazývaný také „LITICKÁ ŽULA“ je specifický svou světle šedou barvou a vyznačuje se pravidelnou zrnitostí se zrny střední velikosti s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi (vysokou pevností a mimořádnou odolností). Co se významných minerálů obsažených v litické žule týče, tak z celkového množství minerálů obsahuje litická žula 31% křemene a poté 36% alkalických živců (většinou K-živce) a plagioklasů.

Dominantní představitelem tmavých minerálů v celé hornině je tmavá slída – kaolinit a albit, tvořící 3 % z celkového podílu minerálů.

 • Barva – převážně červenošedá, šedorůžová až světle šedá
 • Porozita – téměř zcela k dispozici hustá mikrostruktura
 • Velikost minerálního kameniva – postupně jemné – střední zrnění (3-4mm)
 • Struktura – postupně homogenní rozdělení minerálních komponentů
 • Textura – anizotropní uspořádání (mineráli převážně neuspořádané
 • Zvětrání – nezvětralé – není znatelné žádné přetvoření minerálů

Certifikáty

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu
David Skalický
725 808 331
Expedice
Jaroslava Lehká
469 779 240

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo :
Pospíšilova 378
500 03 Hradec Králové


Zařazení do kategorií