Lom Skalka, s.r.o.

Lom Skalka, s.r.o. Přírodní drcené kamenivo pro stavební účely. Těžba a zpracování vápence, výroba vápencových drtí, lomový kámen, betonářský písek.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Lom Skalka, s.r.o.

664 02, Ochoz u Brna
IČO: 46968121

Kontakt

Telefon: 728 003 989,
E-mail: lom.skalka@tiscali.cz

Otevírací doba

leden - březen 7:00 - 15:00
duben - prosinecpondělí - čtvrtek6:00 - 18:00
 pátek6:00 - 16:00

O nás

Společnost vznikla v roce 1993 se zaměřením na činnost prováděnou hornickým způsobem, těžbu přírodního kameniva - vysokoprocentního vápence.

Přepravu zajišťuje vlastní autodoprava.

Sortiment

Frakce (v mm):

 • 0/4
 • 0/16
 • 0/32
 • 4/8
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63
 • 60/120
 • 0/16 odval
 • 0/63
 • 0/120
 • LK netř. neupr.
 • LK část. rozklep
 • písek 0/4 katr. /Bratčice/

Část výroby je využívána také cukrovary.
Další frakce lze vyrobit dle dohody s odběratelem.


Vlastnosti drceného kameniva - chemický rozbor :

Složky

% hmotnosti
Předpis
ztráta žíháním
43.49
ČSN 72 0103
SiO2
0.61
ČSN 72 0105-1
R2O3
0.62
IP 0600 T 016
CaO+MgO
55.22
ČSN EN 196-2
MgO
0.54
ČSN EN 196-2
SO3
0.004
ČSN EN 1744-1
Celková síra S
0.005
ČSN EN 1744-1
CaCO3+MgCO3
98.73
přepočtem
MgCO3
1.13
přepočtem

 

Doprava a mechanizace

K dispozici doprava vozidly Tatra 815 .


Kvalita

Ve společnosti je zaveden certifikovaný systém řízení výroby a výrobky svými vlastnostmi splňují požadavky příslušných českých technických norem.

Certifikáty :

Kamenivo pro malty dle ČSN 13139 - Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace dle ČSN 13242 - Kamenivo do betonu dle ČSN 12620

Certifikáty