M - SILNICE a.s. - lom Sloupno (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 49°44'8.904"N, 15°45'36.894"E

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Sloupno (OZ PV)
583 01, Chotěboř - Sloupno
IČ: 42196868

Provozní doba

Expedice:
6 - 14 hod.
polední přestávka  10 - 10:30 hod.

Kontakt

Telefon 495 845 223
Fax 495 845 222

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Ladislav Lacina
569 645 101 , 495 845 223

Obchodní náměstek pro oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Bc. Vít Čech
495 845 203

Ředitel oblastního závodu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Ing. Lukáš Vaněk
495 845 200


O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Sloupno má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č. 1517

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.


Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/4 .......................... 220,-Kč/t
 • 0/4 N .......................  85,-Kč/t
 • 0/8 N  ......................  95.-Kč/t
 • 2/4 POD ................. 275,-Kč/t
 • 4/8 .......................... 380,-Kč/t
 • 4/8 POD ................. 293,-Kč/t (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 8/11 ........................ 365,-Kč/t
 • 8/16 ........................ 285,-Kč/t
 • 11/16  ..................... 285,-Kč/t
 • 11/22 ...................... 275,-Kč/t
 • 32/63 ...................... 250,-Kč/t
 • 0/32 ........................ 170,-Kč/t
 • 0/32 N  .................... 145,-Kč/t
 • 0/63 ........................ 185,-Kč/t
 • 0/63 N ..................... 165,-Kč/t
 • 0/125 N  .................. 160,-Kč/t
 • 63/125 N ................. 210,-Kč/t
 • LK netříděný ........... 210,-Kč/t
 • LK tříděný ............... 290,-Kč/t

 


Doprava a mechanizace

Silniční

 


Certifikace


Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Amfibolit