M - SILNICE a.s. - lom Stašov (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Stašov (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 49°40'1.005"N, 16°22'19.285"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Stašov (OZ PV)

569 71, Pomezí
IČO: 42196868

Otevírací doba

Pracovní doba:
pondělí – pátek
6:00 - 14:00 hod.

polední přestávka  10:00 - 10:30 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860.

Lom Stašov má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1517

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.

Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/2 N ..........................  103,-Kč/t
 • 0/4 ............................... 270,-Kč/t
 • 0/4 N .......................... 140,-Kč/t
 • 2/4 POD .................. 375.-Kč/t  (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 4/8 .............................. 450,-Kč/t
 • 4/8 POD.................. 405,-Kč/t  (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 8/11 ............................. 460,-Kč/t
 • 8/16 ............................ 375,-Kč/t
 • 11/16 ..........................  360,-Kč/t
 • 11/22 ........................... 335,-Kč/t
 • 32/63 .......................... 305,-Kč/t
 • 0/32 ............................ 220,-Kč/t
 • 0/32 N ........................ 180,-Kč/t
 • 0/63 ............................. 255,-Kč/t
 • 0/63 N ......................... 230,-Kč/t
 • 0/125 N  ...................... 235,-Kč/t
 • 63/125 N ..................... 270,-Kč/t
 • MZK ............................. 385,-Kč/t
 • LK netříděný .......... 260,-Kč/t
 • LK tříděný ................ 360,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Pararula

Doprava a mechanizace

Silniční

Certifikáty