M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo.

GPS souřadnice: 49°37'56.721"N, 15°44'13.997"E

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)
582 23, Havlíčkova Borová - Železné Horky
IČ: 42196868

Provozní doba

Expedice:
6:00 - 14:00 hod.

Kontakt

Telefon 569 642 137
Fax 569 642 137

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Jaroslav Pospíchal
569 642 137

Obchodní náměstek pro oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Bc. Vít Čech
495 845 203

Ředitel oblastního závodu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Ing. Lukáš Vaněk
495 845 200


O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- do betonu podle TN 01-05-01 a TN 01-05-02 ve smyslu ČSN 73 2400 a ČSN EN 206-1
- do vodostavebních betonů podle ČSN 73 1209
- pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 ve smyslu ČSN 73 6121, TKP kap.5 a 7 a TP 109 jako kamenivo do hutněných asfaltových vrstev a ostatních konstrukčních vrstev stmelených i nestmelených, nátěrů a posypů
- pro drážní stavby podle TN 09-19-02 jako hrubé kamenivo pro kolejové lože.

Všechno vyráběné kamenivo je certifikováno u autorizované zkušebny č.1517 s vystavenými platnými certifikáty a Prohlášením o shodě.


Sortiment

 • odpovídá Vyhl.státního úřadu pro jadernou bezp.č.184/1977 Sb.
 • 0/4 N  ....................  85,-Kč/t
 • 4/8 POD ............... 268,-Kč/t (bez vyhodnocení podle ČSN EN)
 • 8/16 ...................... 265,-Kč/t (bez vyhodnocení podle ČSN EN)
 • 16/32 .................... 210,-Kč/t (bez vyhodnocení podle ČSN EN)
 • 32/63 .................... 220,-Kč/t
 • 0/32 ...................... 150,-Kč/t
 • 0/32 N ................... 120,-Kč/t
 • 0/63 ...................... 165,-Kč/t
 • 0/63 N ................... 140,-Kč/t
 • 0/125 N ................. 160,-Kč/t
 • 63/125 N ............... 195,-Kč/t
 • LK netříděný .......... 195,-Kč/t
 • LK tříděný .............. 290,-Kč/t

          Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.  


Doprava a mechanizace

Silniční

 


Certifikace


Ceny v Kč/t, fco lom, bez DPH

Hornina:  Pararula