M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo.

GPS souřadnice: 49°37'56.721"N, 15°44'13.997"E

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)
582 23, Havlíčkova Borová - Železné Horky
IČ: 42196868

Provozní doba

Expedice:
6:00 - 14:00 hod.

Kontakt

Telefon 569 642 137
Fax 569 642 137

Na koho se obrátit

Vedoucí lomu Jaroslav Pospíchal
569 642 137

Vedoucí obchodního oddělení - Oblastní závod PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Bc. Vít Čech
495 845 203 , 724 501 561

Ředitel oblastního závodu PRŮMYSLOVÁ VÝROBA Ing. Lukáš Vaněk
495 845 200


O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- do betonu podle TN 01-05-01 a TN 01-05-02 ve smyslu ČSN 73 2400 a ČSN EN 206-1
- do vodostavebních betonů podle ČSN 73 1209
- pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 ve smyslu ČSN 73 6121, TKP kap.5 a 7 a TP 109 jako kamenivo do hutněných asfaltových vrstev a ostatních konstrukčních vrstev stmelených i nestmelených, nátěrů a posypů
- pro drážní stavby podle TN 09-19-02 jako hrubé kamenivo pro kolejové lože.

Všechno vyráběné kamenivo je certifikováno u autorizované zkušebny č.1517 s vystavenými platnými certifikáty a Prohlášením o shodě.


Sortiment

 • odpovídá Vyhl.státního úřadu pro jadernou bezp.č.184/1977 Sb.
 • 0/4 N  ....................  85,-Kč/t
 • 4/8 N  ................... 290.-Kč/t
 • 8/16 N .................. 270,-Kč/t
 • 16/32 N ................ 215,-Kč/t
 • 32/63 .................... 220,-Kč/t
 • 0/32 ...................... 165,-Kč/t
 • 0/32 N ................... 130,-Kč/t
 • 0/63 ...................... 180,-Kč/t
 • 0/63 N ................... 145,-Kč/t
 • 0/125 N ................. 170,-Kč/t
 • 63/125 N ............... 205,-Kč/t
 • MZK ...................... 295,-Kč/t
 • LK netříděný ......... 200,-Kč/t
 • LK tříděný ............. 290,-Kč/t

  Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.  


Doprava a mechanizace

Silniční

 


Certifikace


Ceny v Kč/t, fco lom, bez DPH

Hornina:  Pararula