M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo.

GPS souřadnice: 49°37'56.721"N, 15°44'13.997"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

582 23, Havlíčkova Borová - Železné Horky
IČO: 42196868

Otevírací doba

Expedice:
6:00 - 14:00 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- do betonu podle TN 01-05-01 a TN 01-05-02 ve smyslu ČSN 73 2400 a ČSN EN 206-1
- do vodostavebních betonů podle ČSN 73 1209
- pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 ve smyslu ČSN 73 6121, TKP kap.5 a 7 a TP 109 jako kamenivo do hutněných asfaltových vrstev a ostatních konstrukčních vrstev stmelených i nestmelených, nátěrů a posypů
- pro drážní stavby podle TN 09-19-02 jako hrubé kamenivo pro kolejové lože.

Všechno vyráběné kamenivo je certifikováno u autorizované zkušebny č.1517 s vystavenými platnými certifikáty a Prohlášením o shodě.

Sortiment

 • odpovídá Vyhl.státního úřadu pro jadernou bezp.č.184/1977 Sb.
 • 0/4 N  ....................  85,-Kč/t
 • 4/8 N  ................... 290.-Kč/t
 • 8/16 N .................. 270,-Kč/t
 • 16/32 N ................ 215,-Kč/t
 • 32/63 .................... 220,-Kč/t
 • 0/32 ...................... 165,-Kč/t
 • 0/32 N ................... 130,-Kč/t
 • 0/63 ...................... 180,-Kč/t
 • 0/63 N ................... 145,-Kč/t
 • 0/125 N ................. 170,-Kč/t
 • 63/125 N ............... 205,-Kč/t
 • MZK ...................... 295,-Kč/t
 • LK netříděný ......... 200,-Kč/t
 • LK tříděný ............. 290,-Kč/t

  Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.  

Doprava a mechanizace

Silniční

 

Certifikáty

Ceny v Kč/t, fco lom, bez DPH

Hornina:  Pararula