M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo.

GPS souřadnice: 49°37'56.721"N, 15°44'13.997"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Železné Horky (OZ PV)

582 23, Havlíčkova Borová - Železné Horky
IČO: 42196868

Otevírací doba

Pracovní doba :
pondělí – pátek:         6:00 - 14:00 hod.
polední přestávka:  10:00 - 10:30 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- do betonu podle TN 01-05-01 a TN 01-05-02 ve smyslu ČSN 73 2400 a ČSN EN 206-1
- do vodostavebních betonů podle ČSN 73 1209
- pro silniční stavby podle TN 09-19-01 a TN 09-19-03 ve smyslu ČSN 73 6121, TKP kap.5 a 7 a TP 109 jako kamenivo do hutněných asfaltových vrstev a ostatních konstrukčních vrstev stmelených i nestmelených, nátěrů a posypů
- pro drážní stavby podle TN 09-19-02 jako hrubé kamenivo pro kolejové lože.

Všechno vyráběné kamenivo je certifikováno u autorizované zkušebny č.1517 s vystavenými platnými certifikáty a Prohlášením o shodě.

Sortiment

odpovídá Vyhl.státního úřadu pro jadernou bezp.č.184/1977 Sb.

 • 0/4 N  ........................ 140,-Kč/t
 • 4/8 ............................. 495.-Kč/t
 • 8/16 ........................... 440,-Kč/t
 • 16/22 ......................... 425,-Kč/t
 • 16/32 N .................... 395,-Kč/t
 • 32/63 ........................ 330,-Kč/t
 • 0/32 ........................... 250,-Kč/t
 • 0/32 N ....................... 215,-Kč/t
 • 0/63 ........................... 245,-Kč/t
 • 0/63 N ....................... 225,-Kč/t
 • 0/125 N ..................... 275,-Kč/t
 • 63/125 N ................... 335,-Kč/t
 • LK netříděný ........ 305,-Kč/t
 • LK tříděný .............. 510,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Ceny v Kč/t, fco lom, bez DPH

Hornina:  Pararula

Doprava a mechanizace

Silniční

Certifikáty