M - SILNICE a.s. - lom Žumberk (OZ PV)

M - SILNICE a.s. - lom Žumberk (OZ PV)

Drobné a hrubé drcené kamenivo a štěrkodrtě.

GPS souřadnice: 49°52'27.884"N, 15°51'12.83"E


Jak nás kontaktovat?

Adresa

M - SILNICE a.s. - lom Žumberk (OZ PV)

538 36, Žumberk
IČO: 42196868

Otevírací doba

Expedice:
6:00 - 20:30 hod.

polední přestávka  10 - 10:30 hod.

O nás

Akciová společnost M-SILNICE a.s., která je členem společností koncernu MEDIS, má dlouholetou zkušenost s těžbou a výrobou přírodního hutného kameniva pro stavební účely. Ve svých osmi lomech vyrábí hrubé drcené kameniva, drobné drcené kamenivo a štěrkodrtě.

Kamenivo se používá:
- podle ČSN EN 12620 do betonu
- podle ČSN EN 13043 do asfaltových směsí a do povrchových vrstev pozemních komunikací letištních a jiných dopravních ploch
- podle ČSN EN 13242 do nestmelených směsí a směsí stmelených hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace
- lomový kámen je vyráběn ve shodě s ČSN 72 1800, ČSN 72 1810 a ČSN 72 1860
- mechanicky zpevněné kamenivo je vyráběno ve shodě s ČSN EN 13285

Lom Žumberk má certifikovaný systém řízení výroby Zkušebnou kamene a kameniva s.r.o., notifikovanou osobou č.1517.

Pro kamenivo bylo vydáno ES prohlášení o shodě. Výrobky jsou ve shodě s vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.307/2002 Sb.

Sortiment

Frakce hrubého, drobného a směsného kameniva :

 • 0/4 ............................... 250,-Kč/t
 • 0/4 N ........................... 120,- Kč/t
 • 4/8 ............................... 415,-Kč/t
 • 4/8 POD .................. 335,-Kč/t (použití dle ČSN EN 13242+A1)
 • 8/11 .............................. 410,-Kč/t
 • 8/16 ............................. 330,-Kč/t
 • 11/16 ...........................  330,-Kč/t
 • 11/22 ............................ 325,-Kč/t
 • 32/63 ........................... 275,-Kč/t
 • 0/32 ............................. 195,-Kč/t
 • 0/32 N ......................... 170,-Kč/t
 • 0/45 ............................. 203,-Kč/t
 • 0/63 ............................. 210,-Kč/t
 • 0/63 N ......................... 195,-Kč/t
 • 0/125 N  ...................... 200,-Kč/t
 • 63/125 N ..................... 250,-Kč/t
 • MZK  ............................. 335,-Kč/t
 • LK netříděný ........... 250,-Kč/t
 • LK tříděný ................. 335,-Kč/t

Frakce kameniva bez označení N mohou být na základě dohody mezi dodavatelem a odběratelem vyhodnoceny podle příslušné ČSN EN včetně vystavení ES prohlášení o shodě.

Ceny jsou uvedeny fco lom, bez DPH

Hornina: Diorit, Granit

Doprava a mechanizace

Silniční

Certifikáty