MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

Recyklační středisko složí k příjmu, zpracování a využívání stavebních a demoličních odpaů kategorie O.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko
Babice u Šternberka (bývalá obalovna)
785 01, Šternberk
IČO: 25872354

Kontakt

Telefon: 723 522 408
E-mail: info@vitamvas.cz
Web: www.vitamvas.cz

Otevírací doba

Pondělí - Pátek
7:00 - 15:30
případně dle dohody

O nás

Firma Maletínský Pískovec se od roku 1995 zabývá mimo jiné i zemními prácemi.
Těžená a zpracovávaná hornina je rula.
Výroba probíhá na mobilním drtících a třídících jednotkách. Lze vyrábět i sortiment na základě přání zákazníka.

Sortiment

  • betonové recyklované kamenivo
  • cihelné recyklované kamenivo
  • asfaltové recyklované kamenivo
  • recyklovaná zemina

Tříděná zemina 0/16mm

vhodné na terénní úpravy

Směs přírodního a recyklovaného kameniva 0/32mm

vhodné na terénní úpravy

Směsný recyklát frakce 0/11

vhodný na obsypy, zásypy

Směsný recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm

vhodný do základových desek

Asfaltový recyklát frakce 0/11mm

vhodný jako vrchní vrstva komunikací a parkovacích ploch

Asfaltový recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm, 0/90mm

vhodný jako konstrukční vrstva komunikací

Betonový recyklát frakce 0/90mm

 

Dále nabízíme:

  • Široký výběr okrasných oblázků a valounů
  • Prodej paletovaných použitých cihel

Drcení a třídění kamene - výroba vysoce kvalitního drceného kameniva

Předtřídění rubaniny před drcením

Třídění písků a štěrkopísků

Recyklace stavebních a demoličních odpadů – zkvalitnění nakládání s odpady

Drcení a třídění vysokopecní, ocelárenské a elektro strusky

Třídění výkopové zeminy

Třídění uhlí

 

 

Kat. číslo

Druh odpadu

čistý separovaný,

kusy do 0,5m

částečně separovaný,

kusy 0,5m – 1m

neseparovaný,

kusy nad 1m

170101

Beton

150,-Kč/t

250,-Kč/t

350,-Kč/t

170302

Asfaltové směsi (neobsahující dehet)

250,-Kč/t

300,-Kč/t

400,-Kč/t

170504

Zemina a kamení

150,-Kč/t

200,-Kč/t

200,-Kč/t

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

250,-Kč/t

350,-Kč/t

450,-Kč/t

 

Doprava a mechanizace

Strojní vybavení
Fotogalerie

Certifikáty