MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko

 

Recyklační středisko složí k příjmu, zpracování a využívání stavebních a demoličních odpaů kategorie ostatní.

Přijaté odpady jsou následně recyklovány a vyráběno certifikované recyklované kamenivo.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. - recyklační středisko
Babice u Šternberka (bývalá obalovna)
785 01, Šternberk
IČO: 25872354

Kontakt

Mobil: 723 522 408
E-mail: info@vitamvas.cz
Web: www.vitamvas.cz

Otevírací doba

Pondělí - Pátek    7:00 - 15:30
případně dle dohody

O nás

Organizace MALETÍNSKÝ PÍSKOVEC, spol. s r.o. se dlouhodobě orientuje na využívání odpadů jako náhrady za přírodní neobnovitelné materiály a jejich uvádění zpět do oběhu.

Před uvedením výrobku "recyklovaného kameniva" zpět do oběhu, je kladen velký důraz na jeho šetrnost vůči životnímu prostředí.

Samozřejmostí je sledování vlastností recyklovaného kameniva pro použití ve stavebnictví. 

Sortiment

  • betonové recyklované kamenivo
  • cihelné recyklované kamenivo
  • asfaltové recyklované kamenivo
  • recyklovaná zemina

Tříděná zemina 0/16mm

vhodné na terénní úpravy

Směs přírodního a recyklovaného kameniva 0/32mm

vhodné na terénní úpravy

Směsný recyklát frakce 0/11

vhodný na obsypy, zásypy

Směsný recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm

vhodný do základových desek

Asfaltový recyklát frakce 0/11mm

vhodný jako vrchní vrstva komunikací a parkovacích ploch

Asfaltový recyklát frakce 11/32mm, 32/63mm, 0/90mm

vhodný jako konstrukční vrstva komunikací

Betonový recyklát frakce 0/90mm

 

Dále nabízíme:

  • Široký výběr okrasných oblázků a valounů
  • Prodej paletovaných použitých cihel

Drcení a třídění kamene - výroba vysoce kvalitního drceného kameniva

Předtřídění rubaniny před drcením

Třídění písků a štěrkopísků

Recyklace stavebních a demoličních odpadů – zkvalitnění nakládání s odpady

Drcení a třídění vysokopecní, ocelárenské a elektro strusky

Třídění výkopové zeminy

Třídění uhlí

 

 

Kat. číslo

Druh odpadu

čistý separovaný,

kusy do 0,5m

částečně separovaný,

kusy 0,5m – 1m

neseparovaný,

kusy nad 1m

170101

Beton

150,-Kč/t

250,-Kč/t

350,-Kč/t

170302

Asfaltové směsi (neobsahující dehet)

250,-Kč/t

300,-Kč/t

400,-Kč/t

170504

Zemina a kamení

150,-Kč/t

200,-Kč/t

200,-Kč/t

170107

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

250,-Kč/t

350,-Kč/t

450,-Kč/t

 

Doprava a mechanizace

Strojní vybavení
Fotogalerie

Reference

viz odkaz

Certifikáty