Marius Pedersen, a.s.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Marius Pedersen, a.s.
Malé náměstí 124
500 02, Hradec Králové
IČO: 42194920

Kontakt

Fax: 386 350 495
E-mail: Matousek.CB@pvtnet.cz

O nás

Společnost zajišťuje likvidaci všech druhů odpadů včetně nebezpečných a dále kompletní servis v oblasti nakládání s odpady .

Sortiment

  • STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ :
  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170200 Dřevo, sklo, plasty
  • 170300 Asfalt, dehet, výrobky z dehtu
  • 170501 Zemina a/nebo kameny
  • 170601 Izolační materiál s obsahem azbestu
  • 170700 Směsný stavební a demoliční odpad
  • OSTATNÍ :
  • Odpady kategorie "O" ve smyslu zákona č.125/97Sb v souladu s provozním řádem skládky Růžov

Doprava a mechanizace


Skládka kategorie S III .

Provozní doba :
Pondělí - Pátek 7:00 - 15:30 .

Na koho se obrátit


Matoušek Libor - 386 350 495 , mobil: 602 640 704

Další adresy

Skládka Růžov, Borovany, 373 12 .

Zařazení do kategorií