Marston-CZ s.r.o.

Marston-CZ s.r.o.


Výroba strojů, strojních zařízení, částí strojů a technologických zařízení (lisy, vibrolisy, dopravníky, filtry, česle, míchadla, čističky odpadních vod, převodové skříně, mostové jeřáby, mostová ložiska, svařovací poloautomaty, svařovací linky, pily, katry, aj.), kompletace investičních celků, výroba ocelových konstrukcí, výroba zámečnických prvků, kovovýroba.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Marston-CZ s.r.o.
Vinohradská 1114/76
618 00, Brno - Černovice
IČO: 26226642

Kontakt

Telefon: 543 238 102
Mobil: 725 443 046
E-mail: marston@marston.cz
Web: www.marston.cz

Otevírací doba

 • Po   6:30  - 14:30
 • Út    6:30  - 14:30
 • St    6:30  - 14:30
 • Čt    6:30  - 14:30
 • Pá   6:30  - 14:30

O nás

Společnost Marston-CZ s.r.o., která byla založena v roce 2000 s cílem realizovat nejrůznější investiční požadavky.
Disponujeme rozsáhlým pracovním prostorem vybaveným moderním technologickým zařízením nezbytným pro profesionální řešení nejrůznějších požadavků.

Sortiment

Divize výroby l. se zabývá :

 • výrobou strojů, strojních zařízení, částí strojů a technologických zařízení (lisy, vibrolisy, dopravníky, filtry, česle, míchadla, čističky odpadních vod, převodové skříně, mostové jeřáby, mostová ložiska, svařovací poloautomaty, svařovací linky, pily, katry, aj.)
 • kompletací investičních celků (od samotného návrhu projektu, přes projektovou dokumentaci, výrobní dokumentaci, výrobu opracovaných dílců, sestavení dílčích součástí, povrchovou úpravou, dopravou, montáží a kompletací díla na místě)
 • výrobou ocelových konstrukcí (od projektu, výrobní dokumentace, přes samotnou výrobu, povrchové úpravy až po dopravu na místo a montáž)
 • výrobou zámečnických prvků (schodiště, zábradlí, lávky, jednoduché konstrukce, mostky, brány a branky a jiné podobné práce)
 • kovovýrobou (nabízíme soustružení, frézování, vrtání, opracování výpalků, úpravu kovů a další podobné práce dle dohody)

          Produktové listy

          Stroje a technologická zařízení

          Kompletace investičních celků 

          Svařence

          Ocelové konstrukce

          Zámečnické práce

          Kovovýroba

 

 

Divize restaurování ll. :

Restaurování uměleckých děl a památek - (kámen, sádra, kov: kříže, památníky, sochy, schody, kašny )

Realizujeme kompletní restaurátorské práce v daných oborech: zhotovení průzkumů, čištění (chemické, mikroabrasivní, suchá pára, desalinizace, odstranění grafitti. .), biocidní ošetření, konsolidace, injektáž, lepení a armování, doplnění hmoty a modelace, kopie v umělém i přírodním kameni, respektivě kovech a umělecké bronzi. Provádíme periodické údržby restaurovaných objektů.

Opravy havarijních stavů památek

KÁMEN - ŠTUK - OMÍTKY :
Historické objekty, sochy, kašny, pamětní kříže, památníky, architektonické prvky, boží muky, kapličky, portály, fasády, schody aj.

 • restaurátorské průzkumy a záměry, laboratorní analýzy (petrografie, zasolení, vlhkost, statigrafie..)
 • běžná údržba (čištění, preventivní ochrana, atd.)
 • čištění (mikropískování, suchá pára, odsolení)
 • periodická údržba, rekonzervace
 • kompletní renovace, opravy a rekonstrukce (i havarijních stavů)
 • demontáže a přemísťování objektů
 • zhotovení kopií
 • zlacení a stříbření plátkovým zlatem/ stříbrem
 • speciální povrchové úpravy
 • konzultace
 • cenové kalkulace (včetně projektů pro dotační programy)

KOVOVÉ PRVKY - (obecné kovy, litina, umělecká bronz)

Architektonické prvky, sochy, mříže, brány, kříže, atributy, aj.

 • povrchové úpravy (tryskání, metalizace, nátěry, nástřiky, zlacení plátkovým zlatem, chem.patiny, atd.)
 • kompletní opravy a restaurování
 • realizace odlitků v bronzu, šedé litině
 • zámečnické a kovářské rekonstrukce

SOCHAŘSKÁ DÍLA A REALIZACE :

projekt-návrh-model-realizace v kameni, dřevě, kovu…

 • exteriérové a interiérové plastiky a objekty
 • kašny a fontány
 • návrhy a realizace výtvarných prvků (portály, krby, dělící stěny, altány, obřadní stoly…)
 • prodej

 

POZNÁMKA

Zajišťujeme dle nejrůznějších požadavků investora výrobu prototypových strojů a zařízení dle předáné výkresové dokumentace. Dále jsme schopni při vlatní realizaci aktivně se podílet na dílenském provedení daného řešení.

Na koho se obrátit

Ředitel společnosti
Ing. Aleš Marek
774 464 656
Výroba strojů a zařízení, vibrolisy, betonárny - projekce
Ing. Ivan Pevný
602 316 598
Výkonný ředitel divize zámečnictví, kovovýroba
Bc. Ivo Štockman
774 414 244


Zařazení do kategorií