Metso dodalo mobilní drtící a třídící linku do lomu Bernartice firmy SHB, s.r.o.

Admin 07.04.2016

Firma Metso Minerals, s.r.o. dodala v únoru letošního roku mobilní drtící a třídící linku na pasech do lomu Bernartice , který provozuje obchodní firma SHB, s.r.o.

Mobilní linka sestává z horizontálního drtiče a dvou třídičů na pasech. Firmě SHB umožňuje vyrábět a dodávat kvalitní kamenivo  známým výrobcům asfaltovým směsí, panelů, betonu a betonových výrobků,  stavebním firmám pro realizaci staveb (zpevněné plochy), dále jako zásypový materiál pro inženýrské sítě, posypový materiál pro údržbu silnic, materiál pro výstavbu letištních ploch a materiál pro zpevnění hrází a břehů vodních toků a ploch. Linka by měla v budoucnu plně nahradit  stávající zastaralou stacionární linku.

Vlastní ložisko lomu Bernartice je tvořeno částí většího hadovcového tělesa severně od obce Bernartice . Naprosto převládající složkou ložiskové výplně je Serpentinit (hadec s tremolitem).  Po rozboru suroviny ve spolupráci  s firmou "Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o." se sídlem v Hořicích v Podkrkonoší  a zhodnocení letitých zkušeností vedení firmy SHB, s.r.o , dodala firma Metso mobilní odrazový drtič Nordberg typ LT1110, dvousítný  vibrační třídič typ ST 3.5 a trojsítný vibrační třídič typ ST 4.8. 

 

 

 

 

 

Design strojů a jejich kombinace umožňuje sestavení linky i do vratného okruhu.

 

 

 

 

Metso po dohodě s SHB uvedlo linku  do provozu v průběhu dubna a začala testovat její parametry s ohledem na výkon, výstupní křivku a účinnosti třídění . Změnou nastavení parametrů strojů  – rychlost podání do drtiče, otáčky a výstupní štěrbina drtiče, rychlost podání na třídiče, změna sklonu a okatosti sítových ploch  – bylo dosaženo požadované kvality kameniva, tj. tvarový index a množství podsítného/nadsítného v jednotlivých frakcích. Podle druhu výroby dosahuje výkon linky od 100 do 200 t/h konečných produktů . Hydraulický pohon horizontálního odrazového drtiče umožňuje plynulé nastavení otáček v rozsahu 500 až 800 ot./min. Tento regulační parametr umožňuje provozovateli stroje nastavit výrobu dle okamžitých požadavků odběratelů, tj. měnit např. množství podílu jednotlivých frakcí podle požadavku trhu. Kombinace 2.sítného a 3.sítného třídiče zajišťuje výrobu až 6 frakcí najednou.

Metso navrhuje jednotlivé stroje tak , aby se při jejich sestavování do linky nemusely podsypávat. Zkracuje  tak dobu přestavení linky do nové polohy.

Transportní  údaje

Stroj

Šířka

Výška

Délka

Hmotnost

Mobilní odrazový drtič

LT1110

2.500 mm

3.400 mm

14.900 mm

32.000 kg

Mobilní třídič 2-sítný

ST 3.5

3.000 mm

3.460 mm

14.350 mm

23.230 kg

Mobilní třídič 3-sítný

ST 4.8

3.190 mm

3.630 mm

18.320mm

32.250 kg

 

Servis, dodávku náhradních a otěrových dílů zajišťuje firma Metso do 24 hodin  z Brna a Chrudimy. Má k dispozici 4 servisní vozidla pro Českou republiku a 3 pro Slovensko.

Metso  po dlouhodobé spolupráci s belgickou firmou Magotteaux  podepsalo smlouvu o distribuci kompozitních otěrových dílů pro odrazové drtiče. Jedná se prevážně o odrazová kladiva a desky  pod značkou Xwin® , Recyx® a neoX®. Zákazníci firmy Metso mají dnes  možnost volby ze 3 monometalových kladiv (mangan, martenzitic a chrom-iron) a 4 monometalových kladiv s keramickými vložkami. Správnou volbou odrazových kladiv lze podstatně snížit provozní náklady stroje a zvýšit efektivitu drcení.

      

 

  

Pro více informací kontaktuje svého zástupce firmy Metso Mineral, s.r.o.
 

Metso Minerals, s.r.o. , Holzova 10b, 628 00, Brno, telefon 544 425 530, e-mail: pavel.horuta@metso.com