Metso Minerals v ČR slavilo 20 let

Admin 17.03.2016

Za dobu svého působení na českém a slovenském trhu dodala více než 300 stacionárních i mobilních strojů a zařízení pro zpracování a úpravu nerudních surovin především pak stavebního kamene, štěrkopísků , písků a vápenců.

Některé stroje byly instalovány také v oblasti recyklace stavebního odpadu, kovošrotu  a v oblasti úpravy rud.  Dnes firma poskytuje a dále rozšiřuje prodejní a servisní služby, náhradní a otěrové díly  pro jejich zákazníky z oblastí úpravy nerudních i rudních surovin, recyklace stavební suti a kovošrotu, slévarenství a projekce úpravárenských celků. Má sídlo v Brně a Přerově a zaměstnává přes 230 lidí.

 

Inovace

 

V posledních letech se firma Metso prosazuje trvalou inovací svých produktů, které nabízí spotřebiteli spolehlivější a bezpečnější provoz, nižší provozní náklady, jednodušší instalaci a vyšší výkon.  Mezi nejnovější  inovované  produkty,  z nichž  některé již pracují na českém a slovenkém trhu patří např. čelisťový drtič C120, kuželový drtič Nordberg typ  HP3,  kuželový drtič GP220 se 

7 zdvihy na jednom pouzdru ,  dále pak mobilní čelisťové, kuželové drtiče a třídiče např. známý Lokotrack® typ LT106™  nyní s koncepcí radiálního  odhliňovacího pasu , Lokotrack® LT120E™ s pohonem elektro/diesel nebo např. nejnovější  kuželový drtič  s trojsítným třídičem velikosti 1.5 x 5.48 m na jednom pasovím podvozku, tzv. 2 v 1,  typ Lokotrack®  LT220D™ .

 

Prodej a servis strojů

Metso Czech Republic, s.r.o.

Holzova 10 b, 628 00  Brno

Telefon 544 425 523 nebo 606 721 886

 

Více informaci žádejte od svého prodejce.

Kontakt Metso:  www.metso.com nebo sociální sítě