M.I.S. a.s.

Zkoušky kameniva, zemin, zkoušky směsí pro podkladní vrstvy stmelené i nestmelené, zkoušky betonů včetně návrhu betonových receptur směsí, zkoušky asfaltových směsí a hotových asfaltových konstrukcí včetně návrhu receptur, odtrhové zkoušky izolačních systémů.

Adresa

M.I.S. a.s.
Resslova 956
500 02, Hradec Králové
IČ: 421 95 683

Provozní doba

Kontakt

Telefon 495 844 350
Mobil 724 838 998 , 725 822 476

Na koho se obrátit

Ředitel centrální laboratoře Ing. Petr Mundil
495 844 350, 724 838 998


O nás

Centrální laboratoř zajišťuje a provádí činnosti v oboru podnikání - testování, měření a analýzy v laboratořích, na stavbách a stávajících objektech. Tato laboratoř je následníkem laboratoře firmy M - SILNICE a.s. Jde o uznávanou laboratoř se čtyřicetiletou tradicí.


Sortiment

 • Zkoušky kameniva pro betonové, asfaltové směsí, nestmelené a stmelené směsi pro inženýrské stavby dle norem řady ČSN EN 1097, ČSN EN 1367, ČSN EN 932, ČSN EN 933, ČSN 72 1179 a ČSN EN 12620
 • Mechanické a fyzikální zkoušky čerstvého a ztvrdlého betonu ČSN EN 206-1 změna Z3, ČSN 73 6123, ČSN ISO 6784 (ČSN 73 2400, ČSN P ENV 206) a TKP SPK a ČD
 • Průkazní zkoušky betonů a návrhy složení betonů dle ČSN EN 206-1 změna Z3, ČSN 73 6123 (ČSN 73 2400, ČSN P ENV 206) a TKP SPK, speciálních betonů
 • Nedestruktivní zkoušení betonu betonových konstrukcí Schmidtovými tvrdoměry dle ČSN EN 12504-2, ČSN 731373
 • Zkoušky zemin (zrnitost apod.), klasifikace zemin dle norem (ČSN 72 1017, 72 1002)
 • Zkoušení zhutnění zemin a násypů dle normy ČSN 72 1006, ČSN EN 13286, ČSN 73 6133 a TP, TKP
 • Zkoušky fyzikálně mechanických charakteristik na vývrtech odebraných z konstrukcí, vyhodnocení stavu (betonové, nestmelené a stmelené vrstvy, živičné vozovky apod.)
 • Zkoušení nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, zkoušení směsí cementových stabilizací, kameniva stmelené hydraulickým pojivem a prolévaných vrstev ve výrobně i na stavbě dle EN
 • Návrhy a průkazní zkoušky nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy, cementových stabilizací a kameniva stmeleného hydraulickým pojivem dle  ČSN EN 13286, ČSN EN 14227, ČSN 73 6124-1 a na přání zákazníka dle neplatných ČSN 73 6124 a ČSN 73 6125
 • Zkoušky přídržnosti a přilnavosti povrchových vrstev a úprav, omítek izolací stavebních konstrukcí apod.
 • Zkoušky nepropustnosti vrstev (pečetící, izolace)
 • Zkoušky asfaltů dle ČSN EN 1426-7
 • Zkouška asfaltových směsí dle norem řady ČSN EN 12697 a ČSN 73 6160
 • Zkouška typu asfaltových směsí dle ČSN EN 13108-1, ČSN EN 13108-5, a zkoušky typu asfaltových směsí s obsahem R - materiálu
 • Provádíme stavebně technické průzkumy a diagnostiky stavebních objektů


Certifikace