MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - recyklační středisko Modřice

Demolice, recyklace, nakládání s bezpečnými i nebezpečnými odpady

Adresa

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost - recyklační středisko Modřice
Tyršova 310
664 42, Modřice
IČ: 46347542

Provozní doba

Letní období (1.4. - 31.10.):
Po – Pá   6:30 – 17:00 hod
  
Zimní období (1.11. - 31.3.):
Po – Pá   6:30 – 16:00 hod.

Kontakt

Telefon 602 784 035
Mobil 725821783

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska Ivana Peterková
725 821 783

Obchodní zástupce Jan Čejka
602 738 805


O nás

Společnost vznikla v roce 1990 se zaměřením na provádění stavebních prací, demolice a recyklace stavební suti. V roce 1998 se změnila na akciovou společnost a specializovala se i na nakládání se stavebními odpady. Dnes disponuje rozsáhlým technickým parkem pro realizace akcí velkého i malého rozsahu.
Kombinací demoličních prací a recyklací mobilní linkou na místě stavby vytváříme předpoklad pro komplexní likvidaci jakéhokoliv objektu včetně ekologického využití vybouraných materiálů.


Sortiment

 • DEMOLICE
  Naše demoliční technika odstraní jakoukoliv nežádoucí stavbu
  • rychle
  • bezpečně
  • ekologicky
 • Mechanická demontáž pomocí těžké techniky
  speciální pásové bagry vybavené bouracím kladivem nebo bouracími kleštěmi dosah do výšky 25 metrů
 • Demoliční technika
   
 • Odběr a zpracování:
  • veškerá stavební suť
  • železobetonové a betonové úlomky
  • materiály z demolic, vozovek a kameniva
 • Odebírané odpady:
  • 170101 Beton
  • 170102 Cihly
  • 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu,cihel,tašek..
  • 170504 Zemina a kamenní
  • 170904 Směsný stavební a demoliční odpad
 • Recyklace:
  • Profesionálně zpracujeme veškerý stavební odpad
  • Recyklační technika
 • Prodej drceného kameniva


Doprava a mechanizace

Technické vybavení :
- mobilní drtící jednotka EXTEC C-10 včetně váhy
- mobilní třídící jednotka EXTEC 5000S TURBO
- semimobilní drtící jednotka RESTA DCJ 1100 x 750
- dále pásová rypadla, kolové nakládače, bourací kleště a jiné


Reference

Demolice a recyklace, reference a projekty:

 • Demolice objektů KD 1-4  Lovochemie, a.s.
 • Odstranění provozu UP II  Spolchemie Ústí nad Labem
 • Demolice plynojemu Sokolovská uhelná, a.s.
 • Demolice bloku - Starý styren Kaučuk, a.s.
 • Demolice bloku 78 Chemopetrol Litvínov
 • Odstranění staré kotelny Gotex, Brno
 • Demolice objektů Letecká základna Čáslav


Kvalita

Ve společnosti je zaveden a certifikován systém řízení kvality (QMS) podle ČSN EN ISO 9001 již od roku 2000, od roku 2006 je vytvořen a certifikován systém enviromentálního managementu (EMS) odpovídající normě ČSN EN ISO 14001 a od roku 2011 systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (HSMS) dle ČSN OHSAS 18001:2008. Systémy jsou integrovány a od listopadu 2011 společně certifikovány.


Certifikace