NAVOZ.TO - KAMENIVO

NAVOZ.TO - KAMENIVO


Prodej kameniva.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

NAVOZ.TO - KAMENIVO
U přivaděče
552 03, Česká Skalice
IČO: 06707441

Kontakt

Telefon: 608 555 577
Mobil: 721 713 186
E-mail: kamenivo@navoz.to
Web: www.kamenivo-navoz.to

Otevírací doba

Pondělí až Pátek od 7.00 do 17.00 hodin

O nás

Jsme výhradním obchodním zástupcem polských kamenolomů v Młynówě a Grochówě pro prodej drceného kameniva na území České republiky. Těžená hornina je serpentinit, barva horniny je černozelená až černá a droba, barva horniny šedozelená až šedá. Kamenivo je díky své vysoké kvalitě použitelné do všech inženýrských staveb, silničního i železničního stavitelství.

Sortiment

Standartně nabízíme frakce kameniva :
8/160/32 , 0/63 , 32/63 , 63/180 , tříděný a netříděný lomový kámen

frakce 8/16 - kamenivo do betonu
frakce 8/16 - kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch
frakce 0/32, 0/63, 32/63 - podkladové vrstvy komunikací a zpevněných ploch
frakce 
32/63 - podkladové vrstvy komunikací, drť je též vhodná jako drenážní vrstva
frakce 
32/63 - kamenivo pro kolejové lože
frakce 
63/180 - konstrukce vodních staveb

lomový kámen tříděný a netříděný - vodní stavby, gabiony, soliterní a okrasné kameny

Doprava a mechanizace

Kamenivo je k dispozici na deponii v České Skalici, ulice U přivaděče (areál spol. NAVOZ.TO) , kde je zajištěna nakládka kolovým nakladačem s certifikovanou váhou, případně je kamenivo naváženo na místo určení nákladními vozy přímo z lomu.

Kvalita

Dodávané kamenivo splňuje veškeré České a evropské normy. Kamenolomy, které zastupujeme jsou držiteli certifikátů systému řízení výroby. Kamenolomy jsou pasportizovány v katalogu lomů dle SJ-PK pro použití kameniva do státních zakázek pod hlavičkou “Ředitelství silnic a dálnic ČR”. Také jsou lomy vedeny v kompletním seznamu výrobců kameniva vlastnících “Osvědčení pro dodávky do železničních drah ČR”. Kamenivo je certifikované a splňuje tyto normy.

ČSN EN 12620+A1
Kamenivo do betonu

ČSN EN 13043
Kamenivo pro asfaltovésměsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

ČSN EN 13242
Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace.

ČSN EN 13450
Kamenivo pro kolejové lože.

ČSN EN 13383-1
Kámen pro vodní stavby

Na koho se obrátit


David Vyvážil
608 555 577

Vojtěch Satrapa
721 713 186

Ceník

Ceník kameniva

Další adresy

Sídlo společnosti:
NAVOZ.TO s.r.o.
Letců 677/22
197 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 06707441
E-mail: kamenivo@navoz.to


Zařazení do kategorií