Nehlsen Třinec, s.r.o. - průmyslové odpady a přepravy

Průmyslové odpady a kontejnerové přepravy, velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m³, nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady, poradenství v oboru odpadového hospodářství, obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin, odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů, transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží, přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR, služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí.

Adresa

Nehlsen Třinec, s.r.o. - průmyslové odpady a přepravy
Jablunkovská 392
739 61, Třinec - Staré Město
IČ: 25355996

Provozní doba

Kontakt

Telefon 558 320 179
Fax 595 178 738

Na koho se obrátit

Vedoucí střediska Zuzana Kuchtíčková
724 203 026

Dispečer, technik Miroslav Gajda
602 307 218


O nás

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o. provádí služby při nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů, uložení stavebního odpadu, údržby místních komunikací, veřejného osvětlení a správy a údržby hřbitovů.
Dále se můžeme opřít o know-how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), který zaměstnává v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst cca 1 500 zaměstnanců a vlastní asi 300 svozových automobilů; využít organizační a poradenské podpory a 75 leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu.


Sortiment

Popis činností

 Podle požadavků a podmínek každého původce odpadů (zákazníka) navrhujeme optimální systém nakládání s odpady. Podle místa vzniku odpadu a prostorových dispozic objednatele navrhneme vhodné rozmístění kontejnerů, podle množství a charakteru odpadu velikost a počet kontejnerů. Doporučujeme koncová zařízení, která odpady přednostně upravují nebo využívají a jsou zároveň pro zákazníka ekonomicky a časově nejvýhodnější. Dlouhodobě spolupracujeme na snižovaní množství vznikajících odpadu a zajištění jejich recyklace a využití s cílem minimalizace nákladů na odpadové hospodářství.

 

Garantujeme :

- Odvoz odpadů standardně do 24 hodin od podání výzvy, včetně dnů pracovního volna
- Úspornou přepravu a skladování odpadů
- Operativní a flexibilní řešení požadavků
- Odbornou a bezpečnou realizaci zakázek
- Efektivní provoz

 

Nabízíme :

- Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů
- Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady
- Vnitropodnikovou manipulaci s odpady
- Poradenství v oboru odpadového hospodářství
- Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)
- Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech Nehlsen Třinec, s.r.o.
- Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů
- Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m³ - přistavení, pronájem a odvoz
- Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států
- Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží
- Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)
- Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR
- Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)

 


Doprava a mechanizace

Přeprava je zajišťována deseti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy.
Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.
Kontejnery na přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR:
edná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory. Objem: 24m³, 36m³, 40m³
Použití: na nebezpečné odpady- sypké, balené (sudy, pytle atd.), Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.


Reference

Reference


Certifikace