N E K A P, spol. s r.o.

N E K A P, spol. s r.o.

 Výhradní dovozce Freezteq - přerušování vzlínající vlhkosti ve všech druzích zdiva a XYPEX - nepropustnost betonových konstrukcí pomocí krystalizace.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

N E K A P, spol. s r.o.
Thákurova 7
160 00, Praha 6 - Dejvice
IČO: 44797257

Kontakt

Telefon: kancelář - 224 316 107
Fax: 233 323 902
E-mail: info@nekap.cz
Web: www.nekap.cz

O nás

Licenční výrobce a distributor krystalické hydroizolace XYPEX pro betonové a železobetonové konstrukce proti průsakům vody, chemikáliím, ropným látkám; prodejce systému FREEZTEQ k zabránění vzlínající vlhkosti ve stávajícím kamenném, cihelném a kombinovaném zdivu.

Sortiment

I.
Jsme výhradním zástupcem kanadského výrobce v České republice. Trvalá a blízká spolupráce firmy NEKAP a XYPEX CHEMICAL CORPORATION zajišťuje trvalý kontakt s technickým vývojem v mateřské firmě a přenos zkušeností z použití XYPEXu po celém světě. Projevuje se i vysoce odbornou úrovní aplikací XYPEXu v tuzemsku.

Technologie a materiály XYPEX :
 - jsou již po dobu 30 let nejen ověřovány a zkoušeny v mnoha laboratořích světa, ale jsou také úspěšně uplatňovány dnes již ve více než 60 zemích. Důkazem výjimečné kvality a schopností XYPEXu je i to, že po důkladném přezkoušení XYPEXu předními japonskými institucemi, jako např. "Japonským ústavem pro výzkum jaderné energie", byl XYPEX vybrán ze všech krystalických a jiných technologií pro prestižní a náročné projekty, jako "Úložiště jaderného odpadu, Rokkasho", "Okachimachi tunel", "Vysokoteplotní reaktor" a jiné.

Co je Xypex?

Materiál a technologie krystalizace, která způsobí, že betonové konstrukce jsou pro kapaliny nepropustné !

Použití Xypexu :
- sanační hmota
- hydroizolační systém
- ochrana železobetonových konstrukcí
- ochrana životního prostředí

Druhy materiálů - základní řada :
- Xypex Concentrate
- XYpex Modified
- XYpex Gamma cure

Modifikovaná řada :
- Xypex Concentrate DS1
- Xypex Concentrate Admix C-1000
- Xypex Concentrate Patch´n Plug
- Xypex FCM

II.

Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti - roztokem FREEZTEQ DPC
Tuto metodu lze doporučit jako doplňkovou pro ošetření cihlových a kamenných zdí, při současné aplikaci injektážní hmoty pro odvlhčování zdiva. Je vhodná tam, kde je třeba zabránit průsakům vody (včetně tlakové) do suterénu a jiných podzemních prostor. FREEZTEQ DPC lze použít pouze pro odvlhčení zdí nad úrovní terénu.

Aplikace :
- Cihly a kámen
- Obnovení omítky

U každého balení je přiložen návod na použití hmoty FREEZTEQ DPC včetně bezpečnostních pokynů. Obecné podmínky aplikace jsou v souladu s typem beztlakové injektáže dle Směrnice WTA-CZ 4-4-96 - Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.
Injektážní roztok FREEZTEQ DPC je prodáván převážně volným prodejem nebo specializovaným obchodním partnerům.
Hmoty systému XYPEX je nutno aplikovat podle pokynů výrobce.
Ochranný nátěr XYPEX Gamma Cure může být použit před každou aplikací hmot XYPEX Concentrate a Modified, urychlí se tím růst utěsňujících krystalů a zajistí se rychlejší účinek systému.
Je důležité nezapomenout na podlahu, která je v mnoha případech zdrojem průsaků. Doporučuje se aplikovat systém XYPEX dle technických návodů na jeho použití.
Aplikaci systému XYPEX a injektážní hmoty FREEZTEQ DPC lze provádět pouze po zaškolení a schválení distribuční společností HYDROPROOF, s.r.o.
Hlavní hygienik České republiky vydal povolení č.j.: HEM - 321.4-29. 3. 1993 k použití izolačního roztoku FREEZTEQ DPC v České republice.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Technik
Ivan Kovačík
602 375 301

Další adresy

Kancelář : 

Thákurova 7, 160 00 Praha 6

Sklad :

Kyslíkova 4, Praha 4 - Modřany

Sídlo : 

Kosořská 5, 152 00 Praha 5


Aktuality