EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Letkov

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Letkov

Výroba a prodej teplých asfaltových směsí pro výstavbu a opravy pozemních komunikací v plzeňském regionu. Mimo směsí zpracovávaných za tepla vyrábíme a dodáváme směs Canader-mix zpracovávanou za studena.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

EUROVIA Asfalt s.r.o. - obalovna Letkov
Letkov 171
326 00, Plzeň
IČO: 49790633

O nás

Obalovna Letkov společnost s ručením omezeným se sídlem v Letkově 171, 326 00 Plzeň byla založena společenskou smlouvou ze dne 28.3.1994 mezi a. s. Stavby silnic a železnic Praha a a. s. Silnice Nepomuk s podílem 50 % každé společnosti na základním kapitálu a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4772 ze dne 15.4.1994. V současné době je vlastníkem společnosti ze 100% společnost EUROVIA CS, a.s. . Společnost je součástí koncernu EUROVIA CS a je organizačně včleněna do odštěpného závodu oblast Obalovny a lomy společnosti EUROVIA CS, a.s.

EUROVIA CS, a.s., nabízí své služby zákazníkům již více než 55 let. Od roku 2006 je jejím stoprocentním vlastníkem francouzská společnost EUROVIA, která působí v 16 zemích světa a je součástí světového koncernu VINCI.

Z aktualit roku 2014: Na trh byla nově uvedena studená asfaltová směs CANADER-mix S (super). Směs je možno aplikovat za nepříznivých povětrnostních podmínek za mokra, sněhu i náledí při teplotách povrchu vozovky od 5 °C do –15 °C a je velmi dobře zpracovatelná.

Sortiment

  • Kompletní sortiment výroby teplých asfaltových směsí do podkladních, ložných a obrusných vrstev, včetně asfaltových směsí z modifikovaného asfaltu Polybitume AMe 45.
  • Studená asfaltová směs CANADER - mix používaná zejména za nepříznivých klimatických podmínek (do-10°C) pro opravy výtluků komunikací a chodníků, opravy po překopech, pro výškové úpravy silničních armatur. Směs je dodávána pytlovaná nebo volně ložená.
  • Studená asfaltová směs CANADER - mix S používaná zejména za nepříznivých klimatických podmínek (do-15°C) pro opravy výtluků komunikací a chodníků, opravy po překopech, pro výškové úpravy silničních armatur. Směs je dodávána pytlovaná nebo volně ložená

Odkaz: Nabídka produktů

Canader MIX

Fotogalerie

Doprava a mechanizace

Vlastní výroba obalovaných směsí probíhá na vysokokapacitní věžové obalovací soupravě italského výrobce BERNARDI IMPIANTI S. p. A. o výkonu 160 tun/hod.

Výrobní proces je řízen mikroprocesorem a ovládán z velína. Od října 2002 je používán řídicí systém firmy ASKOM Brno s. r. o. pod obchodním názvem Junior. Řídící program se osvědčil a oproti předchozímu MIPRO 2000 má řadu výhod.

viz odkaz

Kvalita

Společnost je držitelem certifikátu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009, systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu BOZP dle OHSAZ 18001:2008. Na výrobky byly vystaveny Bezpečnostní listy, Prohlášení o shodě a Popisy výrobků s návody k jejímu použití. Notifikovaná osoba SILMOS-Q vydala na výrobek Stavebně technické osvědčení a certifikát systému řízení výroby a v předepsaných intervalech provádí dohled. Využití odpadů z obalů je výrobcem zajišťováno prostřednictvím sítě EKO-KOM pod klientským číslem EK-F00030290.

Certifikáty

Na koho se obrátit

vedoucí sektoru
Václav Sinkule
377 456 752 , 377 456 030 , mobil: 731 601 085
Expedientka
Miroslava Bradová
377 456 030 , 731 602 129
jednatel společnosti
Ing. Martin Pekáček
255 707 850
Ředitel závodu
Ing. Antonín Hnízdo
255 707 860 , 602 153 567

Další adresy

Sídlo firmy:
EUROVIA Asfalt s.r.o.
Nedokončená 1332
198 00 Praha 9 - Kyje

Tel.: +420 255 707 861

Ředitel závodu:
Ing. Antonín Hnízdo
Tel.: +420 255 707 860
Fax: +420 255 707 850
E-mail: antonin.hnizdo@eurovia.cz​​​​​​​


Skupina