ORNOX Invest, s.r.o.

Ťažba s spracovanie lomového kameňa, výroba drveného kameniva a zásypových materiálov

Adresa

ORNOX Invest, s.r.o.
kameňolom PODBRANČ
906 05, Podbranč I
IČ: 36 791 296

Provozní doba

Pondelok - Piatok   : 7:00 - 15:30
nad rámec prevádzkovej doby - dohodou 

 

 

Kontakt

Telefon +421 903 234 300

Na koho se obrátit

Projektový manažér Mario Šebök
+421 903 234 300

Riaditeľ lomu Jozef Chobor
+421 917 431 576


O nás

Obec Podbranč, okres Senica, Trnavský samosprávny kraj. Kameňolom je ideálne situovaný pre zásobovanie širšieho okolia: Senica, Myjava, Skalica, Holíč, Stará Turá a Juhomoranského kraja (ČR) : Hodonín, Uherské Hradiště až Brno.

Surovina je dobývaná spôsobom stanoveným v POPD. V súčasnej dobe sú v lome vytvorené 3 etáže. Na etáži 310 mnm. bude ťažba v roku 2010 ukončená, ostaté sú vo fáže bežnej ťažby. Primárne rozpojovanie horniny sa vykonáva pomocou trhacích prác. Nadmerné kusy nerastu sú rozpojované sekundárne pomocou trhacích prác malého rozsahu, alebo pomocou iných deštrukčných metód (rýpadlo, búracie kladivo, rozbíjanie oceľovou guľou). Rozpojený materiál je priamo na mieste nakladaný do mobilnej technologickej linky k spracovaniu. Výroba drveného kameniva sa realizuje na mobilných technologických zariadeniach, ktoré sú usporiadané do technologických zostáv podľa požiadaviek na kvalitu a veľkosť frakcie.
 


Sortiment

Netriedený a triedený lomový kameň

Zásypy : 0/16, 0/32, 0/63,

Hrubé kamenivo : 32/63, 63/125

Presné frakcie 0/4, 4/8, 8/16, 16/32

 

 


Doprava a mechanizace

- lom dopravné služby neposkytuje

- vedieme databázu spopupracujúcich dopravcov


Výroba je realizovaná na mobilných technológiách :
- frakcie do 32mm odrazový resp. kuželový drvič,
- zásypy a frakcie nad 32mm odrazový resp. čeľusťový drvič.


Kvalita

EN 13242

Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest.

 

EN 12620

Kamenivo do betónu

 

EN 13139

Kamenivo do malty

 

EN 13043

Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch

 

 

Charakteristika suroviny 

 

Usadená hornina – druhohorný vápenec.

Objemová hmotnosť 2 681 až 2 702 kg/m3.

Chemizmus : CaO 35,81 – 42,22 %, MgO 1,00 – 3,99 %, SiO2 4,09 – 23,57 %, Al2O3 0,83 – 7,70 %, Fe2O3 1,02 – 3,30 %.

 

 


Certifikace