OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice

Převzetí stavebních odpadů ke zpracování v zařízeních ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Ostrožské Nové Vsi.
Mobilní drcení a třídění stavební suti u zákazníků po celé republice.

Výroba recyklátů - odběr včetně nakládání ve Starém Městě.

Adresa

OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice
Křížné cesty
687 08, Buchlovice
IČ: 28335830

Provozní doba

Staré Město, Kostelanská 2128        6:00 - 16:00
Buchlovice, Křížné cesty                  6:00 - 16:00
Uherské Hradiště                            6:00 - 16:00
Ostrožská Nová Ves- pro občany      6:00 - 16:00

Kontakt

Telefon 572 595 580 , 731 506 341
Fax 572 595 301

Na koho se obrátit

Jednatel Ing. Miloslav Maňásek
572 595 580 , 603 212 587

Vedoucí - převzetí stavebních odpadů Alena Tomešková
731 506 338

Vedoucí provozu - mobilní drcení a třídění stavebních odpadů Ing. Richard Podráský
603 141 670


O nás

Firma zpracovává stavební odpady, kompostovatelné odpady.
Provádí služby mobilními recyklačními stroji por celé republice.
Provádíme demolice staveb včetně kompletní likvidace odpadů.


Sortiment

Ke zpracování přijímáme i směsné stavební sutě (s příměsí komunálních odpadů). Zpracování se děje tříděním a drcením ve zpracovně nebo ve větším množství přímo u zákazníka.

 • 170101 Beton
 • 170102 Cihly
 • 170103 Keramika
 • 170302 Asfalt,výrobky bez dehtu
 • 170501 Zemina a kameny
 • 170701 Směsný stavební a demoliční odpad
 • Ke zpracování přijímáme i směsné stavební sutě (s příměsí komunálních odpadů). Zpracování se děje tříděním a drcením ve zpracovně nebo ve větším množství přímo u zákazníka.
 • Stav. suť je roztříděná na tyto frakce:
  • nad 100 mm . hrubé nadsítné (obsahují velké kusy materiálu nad 130 mm a hrubé nečistoty – plechy, umělé hmoty, textilie, plechovky, kovy, kabely)
  • 63/100 mm – čisté nadsítné (cihly a úlomky betonů)
  • 32/63 mm – čistá střední frakce
  • 0/21 mm – čistá jemná frakce (zemina, písky)
 • Vytříděné materiály je vhodné použít opět ve stavebnictví nebo jako podsypy a zásypy.

Další činnost :

 • Zpracování kompostovatelných odpadů a prodej kompostů a zemin
 • Ke kompostování přijímáme:
  • rostlinnou tkáň, odpad z lesního hospodářství, kal z praní, čištění, koupaní a odstřeďování ze separace, surovinu nevhodnou ke spotřebě, zeminu z čištění a praní řepy, odpady ze zpracování dřeva, kůru, výmět z recyklace papíru a lepenky, surové textilní vlákno a ostatní přírodní vláknitý materiál, papírové nebo lepenkové obaly, dřevěné obaly, dřevo stavební, dřevo, organický , kompostovatelný kuchyňský odpad, kompostovatelný odpad, shrabky z česlí, písek z lapáků písku, obsah odlučovačů tuků, stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vod.
  • Odpad je přijímán ke zpracování pouze s co nejmenším množstvím příměsí. Komposty jsou prodávány volně ložené na váhu, včetně naložení. Zásypové zeminy prodáváme nejlépe po osobním výběru zákazníka z nabídky na místě.
 • Údržba zelených ploch
  • Větší plochy zaplevelených pozemků nebo náletových dřevin až do průměru 50 mm: čelně nesený rotační mulčovač na traktoru, šířka záběru 2,20 m.
 • Dekontaminace od ropných produktů


Doprava a mechanizace

Doprava odpadů a materiálů:

kontejnerový nosič MAN, řetězové kontejnery 5-9 m³


Mobilní čelišťové drtiče RESTA, na pásovém podvozku a přívěsové.
Mobilní třídič Keestrak Novum na pásovém podvozku.
Mobilní třídič Resta MT1 návěsový.
Čelní kolové nakladače Liebherr, Volvo.
Demoliční kladivo, pasový bagr, kolové bagry, třídící kleště.


Reference