OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice

OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice
Převzetí stavebních odpadů ke zpracování v zařízeních ve Starém Městě, Uherském Hradišti, Ostrožské Nové Vsi.
Mobilní drcení a třídění stavební suti u zákazníků po celé republice.

Výroba recyklátů - odběr včetně nakládání ve Starém Městě.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

OTR Recycling s.r.o. - Buchlovice
Křížné cesty
687 08, Buchlovice
IČO: 28335830

Otevírací doba

Staré Město, Kostelanská 2128        6:00 - 16:00
Buchlovice, Křížné cesty                  6:00 - 16:00
Uherské Hradiště                            6:00 - 16:00
Ostrožská Nová Ves- pro občany      6:00 - 16:00

O nás

Firma zpracovává stavební odpady, kompostovatelné odpady.
Provádí služby mobilními recyklačními stroji por celé republice.
Provádíme demolice staveb včetně kompletní likvidace odpadů.

Sortiment

Ke zpracování přijímáme i směsné stavební sutě (s příměsí komunálních odpadů). Zpracování se děje tříděním a drcením ve zpracovně nebo ve větším množství přímo u zákazníka.

 • 170101 Beton
 • 170102 Cihly
 • 170103 Keramika
 • 170302 Asfalt,výrobky bez dehtu
 • 170501 Zemina a kameny
 • 170701 Směsný stavební a demoliční odpad
 • Ke zpracování přijímáme i směsné stavební sutě (s příměsí komunálních odpadů). Zpracování se děje tříděním a drcením ve zpracovně nebo ve větším množství přímo u zákazníka.
 • Stav. suť je roztříděná na tyto frakce:
  • nad 100 mm . hrubé nadsítné (obsahují velké kusy materiálu nad 130 mm a hrubé nečistoty – plechy, umělé hmoty, textilie, plechovky, kovy, kabely)
  • 63/100 mm – čisté nadsítné (cihly a úlomky betonů)
  • 32/63 mm – čistá střední frakce
  • 0/21 mm – čistá jemná frakce (zemina, písky)
 • Vytříděné materiály je vhodné použít opět ve stavebnictví nebo jako podsypy a zásypy.

Další činnost :

 • Zpracování kompostovatelných odpadů a prodej kompostů a zemin
 • Ke kompostování přijímáme:
  • rostlinnou tkáň, odpad z lesního hospodářství, kal z praní, čištění, koupaní a odstřeďování ze separace, surovinu nevhodnou ke spotřebě, zeminu z čištění a praní řepy, odpady ze zpracování dřeva, kůru, výmět z recyklace papíru a lepenky, surové textilní vlákno a ostatní přírodní vláknitý materiál, papírové nebo lepenkové obaly, dřevěné obaly, dřevo stavební, dřevo, organický , kompostovatelný kuchyňský odpad, kompostovatelný odpad, shrabky z česlí, písek z lapáků písku, obsah odlučovačů tuků, stabilizovaný kal z čištění komunálních odpadních vod.
  • Odpad je přijímán ke zpracování pouze s co nejmenším množstvím příměsí. Komposty jsou prodávány volně ložené na váhu, včetně naložení. Zásypové zeminy prodáváme nejlépe po osobním výběru zákazníka z nabídky na místě.
 • Údržba zelených ploch
  • Větší plochy zaplevelených pozemků nebo náletových dřevin až do průměru 50 mm: čelně nesený rotační mulčovač na traktoru, šířka záběru 2,20 m.
 • Dekontaminace od ropných produktů

Doprava a mechanizace

Doprava odpadů a materiálů:

kontejnerový nosič MAN, řetězové kontejnery 5-9 m³


Mobilní čelišťové drtiče RESTA, na pásovém podvozku a přívěsové.
Mobilní třídič Keestrak Novum na pásovém podvozku.
Mobilní třídič Resta MT1 návěsový.
Čelní kolové nakladače Liebherr, Volvo.
Demoliční kladivo, pasový bagr, kolové bagry, třídící kleště.

Reference

Na koho se obrátit

Jednatel
Ing. Miloslav Maňásek
572 595 580 , 603 212 587
Vedoucí provozu - mobilní drcení a třídění stavebních odpadů
Ing. Richard Podráský
603 141 670
Vedoucí - převzetí stavebních odpadů
Alena Tomešková
731 506 338

Ceník

Ceník 1

Další adresy

stacionární zařízení : Staré Město, Kostelanská 2128 Buchlovice – Křížné cesty, Uherské Hradiště, ul.Za Tratí Ostrožská Nová Ves, farma Ostrožsko - pro občany

Zařazení do kategorií