PEIKKO CZECH REPUBLIC, s.r.o. - Morava

PEIKKO CZECH REPUBLIC, s.r.o. -  Morava

Výrobky pro spojování a kotvení betonových prvků a konstrukcí.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PEIKKO CZECH REPUBLIC, s.r.o. - Morava
Ukrajinská 1451/11
708 00, Ostrava - Poruba
IČO: 27419444

Kontakt

Telefon: 724 829 864
Mobil: 724 829 864
E-mail: sidl@email.cz
Web: www.peikko.cz

O nás

Společnost Peikko nabízí široký sortiment podlahářských produktů pro realizaci betonových průmyslových podlah, spojovacích a upevňovacích technologií pro betonové konstrukce a spřažené nosníky, pro bezprůvlakové konstrukce.

Výrobky společnosti Peikko mohou být použity v prefabrikovaných i monolitických konstrukcích ve velkém počtu možností použití. Odborným kancelářím a pracovníkům poskytujeme pomoc formou projektových nástrojů, softwaru pro návrh a podrobných technických informací o produktech včetně pokynů pro instalaci.

Sortiment

Spojování a kotvení betonových prvků a konstrukcí :

Produkty podrobně :
Skryté konzoly :
Je tvořen dvěma samostatnými výrobky, PCs konzolou do sloupu a PC průvlakovou botkou. Tento systém snižuje pracnost montáže na staveništi a umožňuje vytvoření styku sloup-průvlak bez viditelné krátké konzoly.

Šrouby a botky :
Na principu šroub-botka lze vytvořit styk patky a sloupu, napojení sloupu či osazení sloupu na průvlak.
Tyto styky přenáší normálové a smykové síly i ohybové momenty.

Delta nosník :
Dutý ocelový nosník s kruhovými otvory ve stojinách. Po zabudování do konstrukce se vyplní betonem a působí spolu se stropní deskou jako spřažená stropní konstrukce bez viditelných průvlaků. Požární odolnost až 180 min.

Výztužné prvky :
Výztužné prvky PEIKKO usnadňují provádění železobetonových konstrukcí a jejich styků.

PSB výztuž proti protlačení :
Smykové trny s oboustranně rozkovanou hlavou navařené
na montážní liště (třmínková lišta).
Náhrada tradiční výztuže proti protlačení u plochých stropních konstrukcí či základových desek pro monolitické i poloprefabrikované - FILIGRÁNOVÉ stropní konstrukce.

Kotevní prvky :
Kotevní prvky PEIKKO pro styky s garantovanými únosnostmi.

Ostatní výrobky PEIKKO :
Ostatní výrobky PEIKKO pro usnadnění výroby průmyslových podlah, sendvičových panelů a otvorů v panelových stropních konstrukcích.

PROGRAMY PRO NAVRHOVÁNÍ KE STAŽENÍ :

DELTABEAM SELECT - https://peikkodesigner.com/deltabeamselect/

PEIKKO DESIGNER - http://enterprixe.com/PeikkoDesigner/peikko_designer_registration.aspx?ReturnUrl=%2fPeikkoDesigner%2f

Informace o nosnících Deltabeam

KATALOG výrobků  (PDF, cca 17 MB)

Reference

Reference

Kvalita

Naším cílem je sloužit a  pomáhat našim zákazníkům tam, kde jsou, a poskytovat jim špičkové řešení z hlediska kvality, bezpečnosti a modernosti. Společnost Peikko neustále pracuje na zavádění nových, otestovaných moderních řešení a služeb.

Proto investujeme do výzkumu a vývoje tolik, jako málokdo v této oblasti. Odborným kancelářím a pracovníkům poskytujeme pomoc formou projektových nástrojů, sowftvaru pro návrh a podrobných technických informací o produktech včetně pokynů pro instalaci.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Sales Manager
Ing. Milan Sedláček, Ph.D.
724 829 864

Další adresy

Saveljevova 1629/18
147 00 Praha
    
Peikko Slovakia s.r.o.
Králová nad Váhom 660
925 91 Kráľová nad Váhom

Tel.: +421 31 3212 151
Fax: +421 31 3212 109
E-mail: infosk@peikko.com
http://www.peikko.sk


Zařazení do kategorií