PEKO-GDS s.r.o.

PEKO-GDS s.r.o.

 

  • Prodej písku, štěrku a kačírku.
  • Příjem suťi a zeminy.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

PEKO-GDS s.r.o.
Přístav Smíchov, Strakonická ul. (ve směru od Strakonic za pumpou Shell na semaforu doprava)
150 00, Praha 5 - Smíchov
IČO: 28379861

Otevírací doba

Po - Pá    7:00 - 17:00 hod.
So - Ne    po telefonické dohodě.

O nás

Společnost PEKO-GDS s.r.o. je stavební firma se sídlem na Praze 4 a provozovnami v Kunraticích a ve Zlatníkách u Prahy. Byla založena v dubnu 2008 a plynule navazuje na činnost firmy Tomáš Petrik – PEKO, která pracuje v oboru již od roku 1995. Důvodem ke změně právní subjektivity byl především stále se zvyšující objem prováděných prací a tím potřeba určité změny vnitřní struktury vedení firmy.

Sortiment

Ceník:
  
a) přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu

Níže uvedené paušální ceny obsahují:     přistavení kontejneru
                                                                            pronájem kontejneru
                                                                            odvoz odpadu
                                                                            poplatek za likvidaci odpadu (skládku, recyklaci)

  
objem kont., užit. hmotnost:                      druh odpadu:                                      paušální cena:

kontejner 3 m³ - max 4t                              stavební suť                                         2.400,- Kč +21% DPH
kontejner 3 m³ - max 4t                              výkopová zemina                               2.300,- Kč +21% DPH
kontejner 3 m³ - max 4t                              netříděný odpad*                               3.250,- Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - 8t                                       stavební suť                                         4.200,- Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - 8t                                       výkopová zemina                                3.950,- Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - max 4t                             netříděný odpad*                                3.950,- Kč +21% DPH
kontejner 9 m³ - max 4t                             netříděný odpad*                                4.650,- Kč +21% DPH
kontejner 12 m³ - max 4t                            netříděný odpad*                                5.250,- Kč +21% DPH
kontejner 22 m³ - max 4t                           netříděný odpad*                                9.900,- Kč +21% DPH
cena za 1 m³                                                   asfaltová lepenka                                3.900,- Kč +21% DPH

  
likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů:                                                  smluvní ceny
 

*netříděný odpad - rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10% jsme nuceni účtovat paušální poplatek 800,- Kč/kontejner za dodatečné vytřídění odpadu.
 

paušální cena  již obsahuje všechny náklady, na dopravu, skládkovné apod.

    
  
b) doprava stavebních materiálů

Doprava sypkých materiálů na stavbu v Praze z naší provozovny:
hmotnost nákladu do 3,5 tuny:                                                                                      990,- Kč
hmotnost nákladu do 8 tun:                                                                                        1.690,- Kč
hmotnost nákladu do 25 tun (návěs)                                                                        2.900,- Kč

v případě ponechání kontejneru na suť, nebo odpad poskytneme slevu 50%
 
Doprava ostatních materiálů:
MITSUBISHI CANTER – nosič kontejnerů, už. hm. 4t:                                            26,-/km
nakládka, vykládka - RU, čekání:                                                                                   9,-/min
  
DAF LF 55, nosič kontejnerů + hydr. jeřáb, už. hm. 8,0t:                                        35,-/km
DAF LF 55, nosič kontejnerů, už. hm. 8,0t:                                                                35,-/km
Sklápěcí návěs + tahač                                                                                                   55,-/km
nakládka, vykládka RU, čekání:                                                                                    10,-/min
nakládka, vykládka HR:                                                                                                  15,-/min

ostatní vozy a stroje:                                                                                                   smluvní ceny
 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

   
    
c) prodej stavebních materiálů (ceny v provozovně Strakonická ul., Praha 5)

Písek maltový 0 - 4                                           250,- / tuna + DPH            skladem
Písek betonářský 0 - 4                                     260,- / tuna + DPH            skladem
Písek zásypový 0 - 16                                        210,- / tuna + DPH             skladem
Kačírek 4 - 8  – 2x praný                                  490,- / tuna + DPH            skladem
Kačírek 8 - 16, 16 -32 nepraný                         390,- / tuna + DPH            skladem
Kačírek 8 - 16  – 2x praný                                 490,- / tuna + DPH            skladem
Kačírek 16 - 32                                                    490,- / tuna + DPH            skladem
Kačírek 16 - 32  – 2x praný                               490,- / tuna + DPH            skladem
Štěrk - kusový vápenec 5 - 20                        390,- / tuna + DPH            na objednávku
Štěrk – lomový kámen 0 - 2                           290,- / tuna + DPH            na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 - 4                           335,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 4 - 8                           550,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 2 - 5                           490,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 8 - 16                          480,- / tuna + DPH            skladem
Štěrk - lomový kámen 16 - 32                        470,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 32 - 63                       470,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 - 32                         350,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 - 63                         350,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 63 - 125                      410,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 63 - 200                    490,- / tuna + DPH             na objednávku

Ostatní materiál                                                 Smluvní ceny


     
    

   Prodej betonové směsi od zavedených betonáren - pouze suché nebo zavlhlé směsi - konzistence S1

 
prodej betonu pouze včetně dopravy

třída betonu:            kamenivo:                 cena/m3:

C 12/15                           do 8 mm                 2 180,- + DPH
C 12/15                           do 16 mm                2 140,- + DPH
C 12/15                           do 22 mm                2 100,- + DPH
C 16/20                          do 8 mm                  2 330,- + DPH
C 16/20                          do 16 mm                 2 290,- + DPH
C 16/20                          do 22 mm                2 250,- + DPH
C 20/25                          do 8 mm                 2 430,- + DPH
C 20/25                          do 16 mm                2 390,- + DPH
C 20/25                          do 22 mm               2 350,- + DPH
C 25/30                          do 8 mm                 2 560,- + DPH
C 25/30                          do 16 mm                2 520,- + DPH
C 25/30                          do 22 mm               2 480,- + DPH  

 
   Prodej betonových potěrů (suché nebo zavlhlé směsi)

třída betonu:                                      cena/m3:

CP 10                                                     2 120,- + DPH
CP 15                                                     2 220,- + DPH
CP 20                                                    2 370,- + DPH
CP 25                                                    2 470,- + DPH
CP 30                                                    2 600,- + DPH

  
  
Doprava betonu po Praze - pouze sklápěč či kontejner ( neprovozujeme autodomíchávače )

Množství 0,5 – 2m3   –  paušál      990,- Kč + DPH
Množství 2,5 – 3,5m3 – paušál   1 690,- Kč + DPH

V případě ponechání kontejneru na suť nebo odpad – sleva z ceny dopravy 50%.
      
         

d) příjem odpadu na provozovně „Deponie Smíchov“, Strakonická ul., Praha 5

  
Katalogové                                                                                                                 Kategorie                    Cena za tunu
číslo odpadu                       Název druhu odpadu                                               odpadu                        bez DPH

17 01 07           Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
                         keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06                 O                              380,- Kč
17 05 04          Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                       O                              290,- Kč
17 03 02          Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01                                O                              450,- Kč
17 01 07           Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek neuved.
                         pod č. 17 01 06 s příměsí porobetonu více než 50%                       O                              480,- Kč

Ceny jsou platné pro kusovitost materiálu do 500mm  V případě kusovitosti nad 500mm je účtován příplatek ve výši 100,- Kč / tuna za celý náklad.

   
Náklad dovezený vozy vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy v provozovně „deponie Smíchov“ bude účtován následovně:

  • Nákladní automobil se čtyřmi nápravami - dohodnutá váha nákladu                   = 24 tun
  • Nákladní automobil – tahač + návěs – dohodnutá váha nákladu                             = 32 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami – dohodnutá váha nákladu    = 18 tun

  

Kvalita

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2009 , ISO 14001:2005 , OSHAS 18001:2008  a dalších.

Certifikáty