PEKO-GDS s.r.o.

Prodej písku, štěrku a kačírku.

Příjem suti a zeminy.

Adresa

PEKO-GDS s.r.o.
Přístav Smíchov, Strakonická ul. (ve směru od Strakonic za pumpou Shell na semaforu doprava)
150 00, Praha 5 - Smíchov
IČ: 283 79 861

Provozní doba

Po - Pá    7:00 - 17:00 hod.
So a Ne   po telefonické dohodě.

Kontakt

Telefon 608 706 297
Fax 244 403 443

Na koho se obrátit

Dispečer
608 706 297


O nás

Společnost PEKO-GDS s.r.o. je stavební firma se sídlem na Praze 4 a provozovnami v Kunraticích a ve Zlatníkách u Prahy. Byla založena v dubnu 2008 a plynule navazuje na činnost firmy Tomáš Petrik – PEKO, která pracuje v oboru již od roku 1995. Důvodem ke změně právní subjektivity byl především stále se zvyšující objem prováděných prací a tím potřeba určité změny vnitřní struktury vedení firmy.


Sortiment

Ceník:
  
a) přistavení a odvoz kontejnerů, likvidace odpadu

Níže uvedené paušální ceny obsahují:     přistavení kontejneru
                                                                  pronájem kontejneru
                                                                  odvoz odpadu
                                                                  poplatek za likvidaci odpadu (skládku, recyklaci)
  
objem kont., užit. hmotnost:                      druh odpadu:                                      paušální cena:
kontejner 3 m³ - max 4t                             stavební suť                                       1.700,-Kč +21% DPH
kontejner 3 m³ - max 4t                             výkopová zemina                               1.700,-Kč +21% DPH
kontejner 3 m³ - max 4t                             netříděný odpad*                                2.700,-Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - 8t                                     stavební suť                                       3.300,-Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - 8t                                     výkopová zemina                               3.300,-Kč +21% DPH
kontejner 6 m³ - max 4t                             netříděný odpad*                                3.250,-Kč +21% DPH
kontejner 9 m³ - max 4t                             netříděný odpad*                                3.850,-Kč +21% DPH
kontejner 12 m³ - max 4t                           netříděný odpad*                                4.450,-Kč +21% DPH
kontejner 22 m³ - max 4t                           netříděný odpad*                                8.900,-Kč +21% DPH
cena za 1 m³                                             asfaltová lepenka                                2.900,-Kč +21% DPH
  
likvidace nebezpečných odpadů, kapalin a kalů:                                                  smluvní ceny
 
*netříděný odpad - rozumí se objemný stavební nebo komunální odpad bez příměsí suti nebo zeminy. V případě většího podílu suti nebo zeminy v kontejneru na netříděný odpad než 10%
jsme nuceni účtovat paušální poplatek 800,- Kč za dodatečné vytřídění odpadu.
 
paušální cena  již obsahuje všechny náklady, na dopravu, skládkovné apod.

    
  
b) doprava stavebních materiálů

Doprava sypkých materiálů na stavbu v Praze z naší provozovny:
hmotnost nákladu do 3,5 tuny:                                                                                   800,-Kč
hmotnost nákladu do 8 tun:                                                                                     1.400,-Kč
v případě ponechání kontejneru na suť, nebo odpad poskytneme slevu 50%
 
Doprava ostatních materiálů:
Avia 31 T – nosiče kontejnerů, užit. hm. 3,5t:                                                           23,-/km
DAF 45/130 – nosiče kontejnerů, užit. hm. 3,5t:                                                       23,-/km
MITSUBISHI CANTER – nosič kontejnerů, už. hm. 4t:                                             23,-/km
nakládka, vykládka - RU, čekání:                                                                                8,-/min
 
DAF LF 55, nosič kontejnerů + hydr. jeřáb, už. hm. 8,0t:                                          29,-/km
DAF LF 55, nosič kontejnerů, už. hm. 8,0t:                                                               29,-/km
Sklápěcí návěs + tahač                                                                                             48,-/km
nakládka, vykládka RU, čekání:                                                                                  8,-/min
nakládka, vykládka HR:                                                                                             12,-/min

DESTA terénní s obsluhou, nosnost 3,2t:                                                               545,-/hod
Rýpadlonakladač JCB 1CX                                                                                     550,-/hod

ostatní vozy a stroje:                                                                                          smluvní ceny
 
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

   
    
c) prodej stavebních materiálů (ceny v provozovně Strakonická ul., Praha 5)

Písek maltový 0 - 4                                       230,- / tuna + DPH             skladem
Písek betonářský 0 - 4                                  230,- / tuna + DPH             skladem
Písek zásypový 0 – 16                                  145,- / tuna + DPH             skladem
Kačírek 8 – 16                                               270,- / tuna + DPH             skladem
Kačírek 16 – 32                                             270,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - kusový vápenec 5 - 20                       390,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk – lomový kámen 0 – 2                          230,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 - 4                            280,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 4 - 8                            325,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 8 - 16                          325,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 16 - 32                        325,- / tuna + DPH             skladem
Štěrk - lomový kámen 32 – 63                       325,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 – 32                         270,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 0 – 63                         270,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk - lomový kámen 63 – 125                     295,- / tuna + DPH             na objednávku
Štěrk – lomový kámen 63 – 200                    325,- / tuna + DPH             na objednávku
Ostatní materiál                                             Smluvní ceny


     
    

                  Prodej betonové směsi od zavedených betonáren
                             (pouze suché nebo zavlhlé směsi)
 
prodej betonu pouze včetně dopravy
  
třída betonu:                kamenivo:                    cena/m3:
C 12/15                          do 8 mm                  1 675,- + DPH
C 12/15                          do 16 mm                1 635,- + DPH
C 12/15                          do 22 mm                1 595,- + DPH
C 16/20                          do 8 mm                  1 780,- + DPH
C 16/20                          do 16 mm                1 740,- + DPH
C 16/20                          do 22 mm                1 700,- + DPH
C 20/25                          do 8 mm                  1 890,- + DPH
C 20/25                          do 16 mm                1 850,- + DPH
C 20/25                          do 22 mm                1 810,- + DPH
C 25/30                          do 8 mm                  2 045,- + DPH
C 25/30                          do 16 mm                2 005,- + DPH
C 25/30                          do 22 mm                1 965,- + DPH
  
 
                     Prodej betonových potěrů
                   (suché nebo zavlhlé směsi)
třída betonu:                                          cena/m3:
CP 10                                                   1 550,- + DPH
CP 12,5                                                1 645,- + DPH
CP 15                                                   1 715,- + DPH
CP 20                                                   1 820,- + DPH
CP 25                                                   1 930,- + DPH
CP 30                                                   2 085,- + DPH
  
  
Doprava betonu po Praze
 
Množství 0,5 – 2m3 – paušál 800,- Kč + DPH
Množství 2,5 – 3,5m3 – paušál 1 400,- Kč + DPH
V případě ponechání kontejneru na suť nebo odpad – sleva z ceny dopravy 50%.

      
         
d) příjem odpadu na provozovně „deponie Smíchov“, Strakonická ul., Praha 5
  
Katalogové                                                                                                        Kategorie                    Cena za tunu
číslo odpadu                       Název druhu odpadu                                               odpadu                        bez DPH
17 01 07           Směsi, nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a
                         keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06                 O                              290,- Kč
17 05 04           Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03                       O                              290,- Kč
17 03 02           Asfaltové směsi neuvedené pod čísle 17 03 01                             O                              360,- Kč
   
Náklad dovezený vozy vyšší celkové hmotnosti, než je nosnost váhy v provozovně „deponie Smíchov“ bude účtován následovně:
  • Nákladní automobil se čtyřmi nápravami - dohodnutá váha nákladu = 24 tun
  • Nákladní automobil – tahač + návěs – dohodnutá váha nákladu = 32 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se dvěma nápravami – dohodnutá váha nákladu = 12 tun
  • Přívěs za nákladní automobil se třemi nápravami – dohodnutá váha nákladu = 18 tun

 


Doprava a mechanizace

Ceník dopravy stavebních materiálů


Kvalita

Jsme držiteli certifikátů ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, OSHAS 18001:2008 a dalších.


Certifikace