Petrokámen s.r.o. - Ostrava

Petrokámen s.r.o. - Ostrava

Prodej drceného lomového kameniva, písku, štěrkopísku, recyklovaného kameniva. Doprava kameniva, recyklátů a zemin.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Petrokámen s.r.o. - Ostrava
Místecká 3001/107
703 00, Ostrava - Vítkovice
IČO: 29366259

Otevírací doba

Prodejní doba:
Po – Pá:     6:00 – 15:30 hod.

Mimo prodejní dobu dle domluvy.

O nás

Společnost se specializuje na prodej kvalitního přírodního lomového a těženého kameniva, prodej recyklovaného kameniva a ukládku zemin. Zajišťuje dodávky na klíč včetně dopravy pro malé, střední i velké investiční akce. Návrh optimálního řešení a rychlé zpracování nabídky.

Sortiment

Druhy kameniva:

 • Přírodní drcené lomové kamenivo
 • Přírodní těžené kamenivo prané – písek, štěrkopísek, kačírek
 • Zásypový písek
 • Maltový a omítkový písek
 • Struskové kamenivo
 • Tříděná a netříděná haldovina
 • Betonový a asfaltový recyklát

 

Kamenivo je dodáváno dle norem:

 • kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a komunikace podle ČSN EN 13242
 • ČSN EN 13285 nestmelené směsi - specifikace
 • kamenivo do betonu podle ČSN EN 12620
 • kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch podle ČSN EN 13043
 • kamenivo pro malty podle ČSN EN 13139
 • kámen pro vodní stavby podle ČSN EN 13383-1

Kamenivo je dodáváno ve frakcích:

 • 0/2, 0/4, 4/8, 8/16, 16/22, 16/32, 32/63, 63/125, 0/8, 0/16, 0/32, 0/63, 0/125, 0/150

 

Doprava a mechanizace

Zajišťujeme přepravu kameniva, recyklátů a zemin návěsy, soupravami, sólo nákladními vozidly (osmikoly, šestikoly).
Kamiony pro dopravu sypkých materiálů vnitrostátně i mezinárodně.