PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. – pískovna a skládka Žabčice

PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. – pískovna a skládka Žabčice


Pískovna je situována v Jihomoravském kraji u obce Žabčice, 2 km od dálnice D52 (exit 23 Pohořelice-sever).


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PÍSEK ŽABČICE spol. s r.o. – pískovna a skládka Žabčice

664 63, Žabčice
IČO: 60726041

Kontakt

Telefon: 601 536 236 (expedice)
E-mail: pisekzabcice@zepiko.cz
Web: www.zepiko.cz

Sociální sítě:  

Otevírací doba

Po – Pá :   6:30 – 11:30  12:00 – 16:00
So, Ne, svátky dle domluvy
Vjezd do areálu možný nejpozději 15 minut před koncem provozní doby

O nás

ZEPIKO spol. s r.o. je ryze česká těžební a obchodní společnost založená v roce 1992, provozující 5 pískoven v Jihomoravském a Olomouckém kraji (Žabčice, Krčmaň, Oblekovice, Novosedly a Orlovice). Její hlavní činností je těžba štěrkopísku, jehož úpravou a zušlechťováním získává neprané kamenivo, vodou praný písek a drobné i hrubé těžené kamenivo určené pro výrobu betonových směsí a také kamenivo pro zahradní účely či terénní úpravy (kačírek). V rámci rekultivace pískoven Žabčice, Krčmaň, Oblekovice a Novosedly je možná také ukládka interních odpadů (zemina, stavební suť, beton, kamenivo aj.).

Sesterskou firmou ZEPIKO spol. s r.o. v rámci koncernové skupiny ZEPIKO GROUP je společnost TRANSBETON s.r.o., která se v rámci svých 12 provozoven napříč Moravou zabývá výrobou, dopravou a čerpáním betonu. Firma se dodávkami betonových směsí významně podílí na výstavbách velkých investičních celků, jakými jsou skladovací haly, logistická centra, čističky odpadních vod (ČOV), na výstavbě bytových a rodinných domů a dalších stavbách, u nichž je beton nedílnou stavební součástí.

... STAVTE S NÁMI NA PEVNÝCH ZÁKLADECH

Sortiment

Dostupné frakce kameniva a jejich využití :

 • TK 0/1 – písek zelenošedé barvy, velikost zrn 0–1 mm, vhodný jako zásypový materiál
 • TK 0/4 – písek žluté barvy, velikost zrn 0–4 mm, frakce nepraná a vodou praná s následnou dehydratací, vhodný zejména pro výrobu čerstvého betonu, malt, betonových výrobků, omítek, nestmelených směsí, obalovaného kameniva (asfaltové směsi), dále využitelný jako zásypový materiál např. pro inženýrské sítě, široké využití ve stavebnictví, vhodný pro dětská hřiště
 • TK 4/8 – kamenivo, velikost zrn 4–8 mm, frakce vodou praná, vhodné zejména pro výrobu čerstvého betonu, betonových výrobků a nestmelených směsí, dále vhodné pro zahradní architekturu
 • TK 8/16 – kamenivo, velikost zrn 8–16 mm, frakce vodou praná, vhodné zejména pro výrobu čerstvého betonu, betonových výrobků a nestmelených směsí, dále vhodné pro zahradní architekturu
 • TK 16/32 – kamenivo, velikost zrn 16–32 mm, frakce vodou praná, vhodné pro výrobu nestmelených směsí a především pro zahradní architekturu pod názvem "kačírek"

Aktuální dostupnost všech výše uvedených frakcí kameniva si vždy ověřte u vedení provozovny.

Přehled odpadů přijímaných k ukládce :

 • 01 01 02 – odpady z těžby nerudných nerostů
 • 01 04 08 – odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
 • 01 04 09 – odpadní písek a jíl
 • 17 01 01 – beton
 • 17 01 02 – cihly
 • 17 01 03 – tašky a keramické výrobky
 • 17 01 07 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
 • 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
 • 17 05 06 – vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
 • 17 08 02 – stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
 • 19 09 02 – kaly z číření vody
 • 20 02 02 – zemina a kameny

Kvalita

Společnost ZEPIKO spol. s r.o. je certifikovaným výrobcem dle směrnice 89/106/EHS Rady Evropských společenství pro tyto stavební výrobky :

 • kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace dle EN 13242+A1
 • kamenivo do betonu dle EN 12620+A1
 • kamenivo pro malty dle EN 13139

Viz: https://www.zepiko.cz/dokumenty-ke-stazeni

Na koho se obrátit

Expedice
Expedice pískovny a skládky Žabčice
+420 601 536 236
Obchodní a provozní manažer pískovny a skládky
Vojtěch Liška
+420 606 721 503
Závodní lomu, báňský projektant, bezpečnostní technik, kvalitář
Ing. Miroslav Konopáč
+420 721 678 710

Ceník

Ceníky písku, kameniva a ukládky odpadů

Další adresy

Sídlo firmy :
Slovanské náměstí 1177/9
612 00 Brno-Královo Pole
Tel.: 541 242 599


Skupina