Pískovna Černovice, spol. s r.o.

Pískovna Černovice, spol. s r.o.

Prodej štěrkopísku, kopaného písku, kameniva a fereta.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pískovna Černovice, spol. s r.o.
Bolzanova 763/1
618 00, Brno - Černovice
IČO: 60697318

Kontakt

Telefon: +420 724 212 032
Mobil: 724 126 920
E-mail: info@piskovna-cernovice.cz
Web: www.piskovna-cernovice.cz

Sociální sítě:    

Otevírací doba

Pískovna Černovice je otevřena :

Ukládka odpadu 7:00 – 14:30 hodin

Těžba kopaného písku 7:00 – 14:30 hodin

Těžba štěrkopísku 7:00 – 14:30 hodin

  
Provozní doba je pouze orientační, vždy je přihlíženo k dobrým světelným podmínkám a počasí. Informace o případné uzavírce provozovny naleznete na našich webových stránkách.

O nás

Už od sedmdesátých let dvacátého století je Pískovna Černovice dodavatelem písku pro Brno a široké okolí.
Jako jediní v dosahu města prodáváme kopaný písek a štěrkopísek přímo z těžby, bez dalších obchodních mezičlánků.

Sortiment

Produkty :

  • Černovický písek kopaný netříděný (od stěny)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 4 mm)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 8 mm)
  • Černovický písek kopaný tříděný (frakce 0 až 22 mm)
  • Kamenivo (frakce 8 až 32 mm)
  • Štěrkopísek k zásypu
  • Černovické Fereto (vhodné do zásypů, násypů i do aktivní zóny)

      *  bližší informace o uvedených výrobcích jsou k dispozici
          v expedici nebo účtárně, případně mohou být zaslány
          e-mailem ( prohlášení o shodě, značka CE, technický list )

Kvalita

Prohlášení o shodě :
 
Naše produkty odpovídají normám ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 kamenivo pro malty a ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsy a směsy stmelené hydraulickými pojivy.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Objednávka kuponů na uložení rekultivačních odpadů. Informace o sortimentu a ceně
Oddělení expedice
+420 724 212 032
Informace o aktuálním stavu provozovny a sortimentu.
Miloš Lazar
+420 724 126 920
Rámcové smlouvy-ukládka odpadu a odběr písku
Marcela Zedníčková
+420 602 405 425

Ceník

Ceník materiálů, služeb

Další adresy

Sídlo firmy :
Bolzanova 763/1
618 00 Brno - Černovice


Zařazení do kategorií