Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka

Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka

Uložení rekultivačního materiálu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka
Vinohradská 1198/83
618 00, Brno - Černovice
IČO: 60697318

Otevírací doba

Ukládka zeminy:
Po - Pá:  7:00 - 16:00

Kopaný písek:
Po - Pá:  7:00 - 15:30

Štěrkopísek, stabilizační zemina:
Po - Pá:  7:00 - 14:30
 
Provozní doba je pouze orientační, vždy je přihlíženo k dobrým světelným podmínkám.

O nás

Už od sedmdesátých let dvacátého století je Pískovna Černovice dodavatelem písku pro Brno a široké okolí.

Jako jediní v dosahu města prodáváme kopaný písek a štěrkopísek přímo z těžby, bez dalších obchodních mezičlánků.

Sortiment

 

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.Druhy rekultivačních odpadů : 

kód odpadu   druh rekultivačního odpadu :

170506          vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07
010408          odpadní stěrk a kamenivo
200202          zemina a kameny
010409          odpadní písek a jíl
170101          beton (max 400*400mm)
170102          cihly  (max 400*400mm) 
170103          tašky a keramické výrobky
170107          směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. 
170904          směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903

 

Kvalita

Prohlášení o shodě :
 
Naše produkty odpovídají normám ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 kamenivo pro malty a ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsy a směsy stmelené hydraulickými pojivy.

Certifikáty