Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka

Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka

Uložení rekultivačního materiálu.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka
Vinohradská 1198/83
618 00, Brno - Černovice
IČO: 60697318

Otevírací doba

Ukládka zeminy :
Po - Pá:  7:00 - 16:00

Kopaný písek :
Po - Pá:  7:00 - 15:30

Štěrkopísek, stabilizační zemina :
Po - Pá:  7:00 - 14:30
 
Provozní doba je pouze orientační, vždy je přihlíženo k dobrým světelným podmínkám.

O nás

Už od sedmdesátých let dvacátého století je Pískovna Černovice dodavatelem písku pro Brno a široké okolí.

Jako jediní v dosahu města prodáváme kopaný písek a štěrkopísek přímo z těžby, bez dalších obchodních mezičlánků.

Sortiment

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.

Druhy rekultivačních odpadů : 

kód odpadu   druh rekultivačního odpadu :

170506           vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07
010408          odpadní stěrk a kamenivo
200202          zemina a kameny
010409          odpadní písek a jíl
170101             beton (max 400*400mm)
170102            cihly  (max 400*400mm) 
170103            tašky a keramické výrobky
170107            směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. 
170904           směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903

 

Kvalita

Prohlášení o shodě :
 
Naše produkty odpovídají normám ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 kamenivo pro malty a ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsy a směsy stmelené hydraulickými pojivy.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel společnosti
Ing. et Ing. Daniel Smrček
606 613 607
Jednatel společnosti
Jan Tkadlec
774 034 270
Směnový technik. Informace o sjízdnosti ukládky rekultivačních materiálů informace o těžených surovinách, provozní doba
Zelinka Pavel
602 567 261
Pracoviště váhy. Ukládka rekultivačních odpadů, kopaný písek informace o aktuálním stavu provozovny, sortiment, ceny
Eduard Cigánek
724 996 325
účetní organizace
Houdková Yveta
602 405 425
Fakturace .Objednávky kuponů na uložení rekultivačních materiálů
Yveta Jalová
724 212 032

Ceník

Ceník materiálů, služeb

Další adresy

Sídlo firmy :
Bolzanova 763/1
618 00 Brno - Černovice


Zařazení do kategorií