Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka

Uložení rekultivačního materiálu.

Adresa

Pískovna Černovice, spol. s r.o. - ukládka
Vinohradská 1198/83
618 00, Brno - Černovice
IČ: 60697318

Provozní doba

Ukládka zeminy:
Po - Pá:  7:00 - 16:00

Kopaný písek:
Po - Pá:  7:00 - 15:30

Štěrkopísek, stabilizační zemina:
Po - Pá:  7:00 - 14:30
 
Provozní doba je pouze orientační, vždy je přihlíženo k dobrým světelným podmínkám.

Kontakt

Telefon 548 213 372 , 548 216 410
Mobil 724 996 325 , 721 881 723

Na koho se obrátit

účetní organizace Houdková Yveta
602 405 425

jednatel společnosti Jiří Novotný
777 208 183

jednatel společnosti Jan Tkadlec
774 034 270

směnový technik Zelinka Pavel
602 567 261

asistent jednatele Jiří Novotný, jun.
774 699 044

technik Mgr. Miroslav Kubík
602 567 261


O nás

Už od sedmdesátých let dvacátého století je Pískovna Černovice dodavatelem písku pro Brno a široké okolí.

Jako jediní v dosahu města prodáváme kopaný písek a štěrkopísek přímo z těžby, bez dalších obchodních mezičlánků.


Sortiment

 

V rámci rekultivace vytěženého prostoru provádíme ukládání rekultivačních materiálů.Druhy rekultivačních odpadů : 

kód odpadu   druh rekultivačního odpadu :

170506          vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 07
010408          odpadní stěrk a kamenivo
200202          zemina a kameny
010409          odpadní písek a jíl
170101          beton (max 400*400mm)
170102          cihly  (max 400*400mm) 
170103          tašky a keramické výrobky
170107          směsi nebo odd. frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrob. 
170904          směsné staveb. a demol. odpady neuvedené pod č. 170901 a 170903

 


Kvalita

Prohlášení o shodě :
 
Naše produkty odpovídají normám ČSN EN 12620 kamenivo do betonu, ČSN EN 13139 kamenivo pro malty a ČSN EN 13242 kamenivo pro nestmelené směsy a směsy stmelené hydraulickými pojivy.


Certifikace