AXICIA s. r. o. - Pískovna Kopa OVČÁRY

pískovna Kopa

Adresa

AXICIA s. r. o. - Pískovna Kopa OVČÁRY
Mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem
277 14, Ovčáry
IČ: 291 29 966

Provozní doba

Pracovní dny:  7 - 17 hod.
Sobota:            7 - 13 hod.
(Jinak dle dohody)

Kontakt

Telefon 731 277 777

Na koho se obrátit

Jan Patěk
731 277 777


O nás

Společnost ALSTAP s.r.o. na jaře 2014 zahájila stavbu stadionu pro vodní lyžování I. etapa – vodní plocha. V rámci zemních prací této stavby vzniká velké množství materiálu, které vhodným zpracováním a zatříděním lze použít na stavbách v blízkém i dalekém okolí. Společnost ALSTAP s.r.o. se proto rozhodla tento materiál zcertifikovat a nabízet k prodeji.


Sortiment

  • Kamenivo přírodní drobné neprané tříděné (písek)     0/4
  • Kamenivo přírodní drobné neprané (písek)                0/4
  • Zásypový materiál
  • Zahradní zemina tříděná

 


Kvalita

Dne 9.6.2014 byl na materiál vydán certifikát SŘV – viz certifikáty .

V listopadu 2011 společnost ALSTAP s.r.o. úspěšně získala certifikáty: ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007 .


Certifikace


Naše provozovna se nachází mezi obcí Ovčáry a Kostelcem nad Labem, v blízkosti jezera Kopa. Kamenivo si společnost sama těží a zpracovává. Na pískovně probíhá také konečná nákladka prodaného písku. V případě potřeby zajistíme i dovoz písku.