Písky - Skviřín, s.r.o.

Písky - Skviřín, s.r.o.


Firma Písky - Skviřín, s.r.o. byla založena v r. 2003 za účelem těžby a úpravy štěrkopísků na ložisku porfyrické žuly Skviřín nedaleko Boru u Tachova.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Písky - Skviřín, s.r.o.
Na Výsluní 1427
347 01, Tachov
IČO: 25219324

Otevírací doba

V sezóně:       7:00 - 15:00

prosinec od   8:00 - 14:00
Zimní odstávka:   Dle klimatických podmínek zpravidla od 20.12. do 10.3.

O nás

Naše firma se zabývá těžbou a prodejem netříděných štěrkopísků, výrobou a prodejem tříděných praných písků a kameniva a recyklovaných materiálů. Materiál je vhodný na zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy atd. Dále prodáváme zásypovou a jílovou zeminu a přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky a keramické výrobky, beton, asfalt, výkopová a skrývková zemina.

Sortiment

V současné době prodáváme následující sortiment:

 • Zásypový štěekopísek - netříděný
  • frakce hrubá
  • frakce jemná
 • Zásypový štěrkopísek - tříděný
  • 0 - 8 mm
  • 0 - 32 mm
    
 • Tříděný praný materiál
  • 0 - 4 mm
  • 4 - 8 mm
  • 8 - 32 mm 
    
 • Zemina
  • zúrodnitelná zemina (ornice)
  • zásypová zemina
  • jílová zemina

 

Přijímané odpady:

 • 100 202 - nezpracovaná struska
 • 170 101 - beton
 • 170 102 – cihly
 • 170 103 – tašky a keramické výrobky
 • 170 107 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170 106
 • 170 302 - asfalt ( bez dehtu )
 • 170 504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503
 • 170 506 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170 505
 • 170 508 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170 507
 •  
 • 170 904 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170 901, 170 902 a 170 903
 • 010 409 – odpadní písek a jíl

Kapacita recyklačního centra je cca 100 000 tun ročně.

    

Fotogalerie

 

Doprava a mechanizace

V případě potřeby zajistíme kontakt na autodopravce s přepravní kapacitou 5 tun až po soupravy a návěsy s přepravní kapacitou 35 tun.
Pískovna je vybavena třídící linkou, čelním kolovým nakladačem Komatsu 480, JCB 436 a buldozerem.

Certifikáty