Písky - Skviřín, s.r.o.

Firma Písky - Skviřín, s.r.o. byla založena v r. 2003 za účelem těžby a úpravy štěrkopísků na ložisku porfyrické žuly Skviřín nedaleko Boru u Tachova.

Adresa

Písky - Skviřín, s.r.o.
Na Výsluní 1427
347 01, Tachov
IČ: 25219324

Provozní doba

V sezóně:   7:00 - 15:00

prosinec od 8:00 - 14:00
Zimní odstávka: Dle klimatických podmínek zpravidla od 20.12. do 10.3.

Kontakt

Telefon 602 234 469

Na koho se obrátit

Vedoucí pískovny Ing. Jiří Jakubík
602 234 469

Jednatel společnosti Ing. Petr Kantner
603 259 108


O nás

Naše firma se zabývá těžbou a prodejem netříděných štěrkopísků, výrobou a prodejem tříděných praných písků a kameniva. Materiál je vhodný na zásypy potrubí, pod zámkovou dlažbu, do konstrukčních vrstev cest, drenáže, terénní úpravy atd. Dále prodáváme zásypovou a jílovou zeminu a přijímáme stavební odpad jako jsou cihly, tašky a keramické výrobky, beton, asfalt, výkopová a skrývková zemina.


Sortiment

V současné době prodáváme následující sortiment:

 • Zásypový štěrkopísek
  • 0 - 8 mm
  • 0 - 32 mm
    
 • Tříděný praný materiál
  • 0 - 4 mm
  • 4 - 8 mm
  • 8 - 32 mm 
    
 • Zemina
  • zúrodnitelná zemina (ornice)
  • zásypová zemina
  • jílová zemina

 

Přijímané odpady:

 • 100 202 - nezpracovaná struska
 • 170 101 - beton
 • 170 102 – cihly
 • 170 103 – tašky a keramické výrobky
 • 170 107 – směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170 106
 • 170 302 - asfalt ( bez dehtu )
 • 170 504 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 170 503
 • 170 506 – vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170 505
 • 170 508 - štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 170 507
 • 170 802 – stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 170 801
 • 170 904 – směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170 901, 170 902 a 170 903
 • 010 409 – odpadní písek a jíl

Kapacita recyklačního centra je cca 50 000 tun ročně.


Doprava a mechanizace

V případě potřeby zajistíme kontakt na autodopravce s přepravní kapacitou 5 tun až po soupravy a návěsy s přepravní kapacitou 35 tun.
Pískovna je vybavena třídící linkou, čelním kolovým nakladačem JCB 436 a buldozerem.


Certifikace


Fotogalerie