Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky

Těžba písků a štěrkopísků
 
Silniční spojení: těžebna se nachází poblíž obce Kostelecké Horky, nejlepší příjezdová trasa je ze silnice číslo 317 spojující Borohrádek a Choceň, v osadě Smetana u hájovny odbočit směr Kostlecké Horky (na odbočce jsou osazeny směrovky Písník)

Adresa

Písník Kinský, s.r.o. - těžebna Kostelecké Horky
517 41, Kostelecké Horky
IČ: 259 65 000

Provozní doba

Otvírací doba:

 

01.04. - 30.11., po - pa 6:30 - 17:00

01.12. - 22.12., po - pa 6:30 - 14:30

01.01. - 31.03., po - pa 6:30 - 14:30

 

V sobotu, neděli a státní svátky se neexpeduje. Při velkém jednorázovém odběru lze na telefonu 775 392 228 dojednat expedici i v jiné době, dle požadavku zákazníka.

 

 

Kontakt

Telefon 775 392 228
Fax 494 320 056

Na koho se obrátit

Vedoucí písníku Ing. Miloš Kořízek
775 392 228


O nás

Společnost Písník Kinský, s.r.o., Komenského 266, Kostelec nad Orlicí otevřela v roce 2005 novou těžebnu na ložisku štěrkopísku u obce Kostelecké Horky. Celkový objem vstupní suroviny v ložisku je 18.755.000 m³. V současné době je těžba povolena na cca 34 ha pozemků, což představuje 20 let těžby v limitním objemu výroby. Těžba je prováděna pomocí nakladačů VOLVO L 120 E, KOMATSU WA 380-6 a Hyunday 760-7 buď přímo ze stěny, nebo je surovina tříděna za sucha na dvou linkách POWERSCREEN MK 2 a prané frakce na lince FINLAY 390 RINSER. Hmotnost expedovaných výrobků je vážena pomocí vážního systému TAMTRON zabudovaným na nakladači, s bezdrátovým přenosem dat na expedici.


Sortiment

Materiál......................................................................................................................    Cena bez DPH [Kč/t]
směs tříděného kameniva frakce 0 - 8 mm......................................................................    109
směs tříděného kameniva frakce 0 - 16 mm....................................................................    109
směs tříděného kameniva frakce 0 - 32 mm.....................................................................    99
směs tříděného kameniva frakce 0 - 63 mm.....................................................................    99
písek za sucha tříděný - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm............................................    109
písek za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm P.............................   135

písek těžený z vody za mokra tříděný (praný) - drobné těžené kamenivo 0 - 4 mm PV.....  160

hrubé těžené kamenivo 4 – 8 mm P (prané).....................................................................    268

hrubé těžené předrcené kamenivo 4 – 8 mm....................................................................    230
hrubé těžené předrcené kamenivo 8 – 16 mm..................................................................    180
hrubé těžené kamenivo prané 8 – 16 mm P......................................................................    180
písek frakce 0 – 2 mm.......................................................................................................    109
písek za mokra tříděný (praný) 0-2P.................................................................................    150
těžené kamenivo frakce 2-4P (prané kamenivo)...............................................................    268
kačírek frakce 16-32..........................................................................................................    180
písek kopaný......................................................................................................................    85
kačírek praný i za sucha tříděný........................................................................................    85
kameny velké (pouze nakládka nakladačem z deponie)...................................................    450

jednotlivé kameny výběr do 20 cm....................................................................................    31,50 Kč/Ks

jednotlivé kameny výběr nad 20 cm..................................................................................    54,00 Kč/Ks
nadloží...............................................................................................................................    57

uskladnění zeminy (nutný rozbor).....................................................................................    70

příplatek – naložení vozíku do 1000 kg včetně.................................................................    82,64 Kč/vozík


v případě požadavku lze zajistit i suché třídění písku jiných frakcí, cena dohodou

 

Ceník je platný od 1.3.2018


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Při uzavření kupní smlouvy na větší odběry je možné ceny dojednat na základě individuální kalkulace.

Aktuální ceník také najdete na: www.pisnikkinsky.cz/cenik.html .

 

Fotogalerie

 


Kvalita

Společnost Písník Kinský, s.r.o. má pro kamenivo certifikovaný systém řízení výroby. Odběr vzorků, zkoušky a certifikace systému řízení výroby jsou zajišťovány akreditovanou laboratoří č. 1046 - Zkušebnou kamene a kameniva, s.r.o., Husova 675, Hořice (notifikovaná osoba 1392).

 

Prohlášení o shodě + Certifikát

 

http://pisnikkinsky.cz/certifikaty/ucert1.jpg


Certifikace