PORR a.s. - Speciální zakládání staveb

PORR a.s. - Speciální zakládání staveb

Speciální zakládání staveb, kotevní práce.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PORR a.s. - Speciální zakládání staveb
Jahodová 523/58
620 00, Brno - Brněnské Ivanovice
IČO: 430 05 560

Kontakt

Telefon: 267 226 951,
Mobil: 602 536 312
E-mail: zakladani@porr.cz
Web: www.porr.cz

O nás

Využíváme znalostí, zkušeností a technického vybavení respektovaných značek v oboru zakládání staveb. Jsme přesvědčeni, že budeme i nadále spolehlivým a vyhledávaným partnerem.
Projektování, vývoj, realizace a využití / provoz staveb v oblasti pozemního stavitelství a průmyslové výstavby, stavba silnic, inženýrských staveb environmentálních stavebních opatření.

Sortiment

Prováděné práce :

 • Kotevní práce
 • Piloty
 • Trysková injektáž
 • Pažení stavebních jam
 • Mikropiloty
 • Beraněné piloty
 • Podzemní stěny
 • Tenké stěny
 • Hřebíkování/Stříkané betony
 • Statické zajišťování budov
 • Zajištění stability svahů
 • Návrhy technických řešení
 • Speciální práce

  V rámci speciálního zakládání staveb realizuje společnost kotevní práce. Díky technologickým možnostem užívaných vrtných souprav lze tyto prvky budovat prakticky v jakýchkoliv geologických podmínkách. Podle účelu se kotvy provádí v trvalém nebo dočasném provedení lanové, tyčové, popřípadě zavrtávané.
 Nejrozšířenější způsob hlubinného zakládání staveb představují v současné době piloty. Nabízíme pažené vrtané piloty, nepažené vrtané piloty, vrtané piloty CFA a drapákem hloubené piloty za současného dopažování hydraulickým stolem.
 Hojně využívanou metodou, především pro podchycování sousedních objektů při budování stavebních jam v městské zástavbě, je trysková injektáž. Metoda je šetrná k stávajícím objektům a jejím využitím se minimalizují rizika jejich poškození. Díky škále použitelných vrtných souprav od mini po ty největší, lze tyto práce provádět jak ve sklepech stávajících domů, tak i s použitím velkých souprav dosahovat hloubku vrtů do 30 m.


 Budování stavebních jam je v současnosti velice rozšířeným tématem při výstavbě moderních center. Pro budování svislých pažících konstrukcí jsou využívány a naší společností nabízeny technologie jako podzemní železobetonové stěny, záporové pažení, pilotové stěny, převrtávané pilotové stěny, stěny zhotovené ze sloupů tryskové injektáže a mikropilotové stěny. Pro zachycení vodorovných sil jsou tyto konstrukce doplněny podle požadavku statického návrhu kotvením v jedné či více úrovních.
 V těžko dostupných terénech a stísněných prostorách městské zástavby, popřípadě ve sklepích stávajících budov, jsou díky nízkým nákladům na prostor a zařízení staveniště nejvíce využívány mikropiloty. Obvykle jsou užívány při zakládání novostaveb, realizaci mikropilotových stěn, sanacích sesuvů, sanacích a zesilování mostních konstrukcí, zesilování základů v rámci rekonstrukce budov a budování ochranných deštníků při ražbě tunelů.


 Jako náhradu pilotového či mikropilotového založení lze použít beraněné piloty - HLV. Při budování hloubkových stavebních jam a ve specifických podmínkách i jako základové konstrukce nacházejí bohaté uplatnění železobetonové podzemní stěny. Na stavbách pro ochranu životního prostředí, pro zakonzervování stávajících skládek, úpravu proudění podzemních vod apod. jsou s úspěchem využívány těsnící stěny. Tenké těsnící stěny jsou efektivní technologií pro těsnění skládek, těsnění svahovaných stavebních jam anebo, a toto je v poslední době hojně využíváno, pro těsnění říčních hrází.


 Hřebíkování zemin je metoda vyztužení rostlé zeminy zavrtávanými nebo, do cementovou směsí vyplněných vrtů, vkládanými hřebíky. V kombinaci s vyztuženou vrstvou stříkaného betonu se používá pro sestupné budování zářezů, odkopů, stavebních jam.


 Injekční práce slouží ke zpevňování nebo utěsňování zemin, hornin a stavebních konstrukcí a jsou nedílnou součástí provádění kotev, mikropilot, hřebíků a dalších speciálních prací (např. těsnění vrtů). Pro injektáž převážně používáme stabilní cementové směsi.


 Při statickém zajišťování porušených budov anebo v rámci prováděných rekonstrukci se kombinují různé technologie speciálního zakládání staveb. Nabízíme též zajištění stability svahů. Díky dlouholetým zkušenostem z oblasti zakládání staveb a širokému spektru nabízených technologií jsme schopni našim partnerům nabídnout poradenství, návrhy technických řešení, optimalizaci stávajících návrhů i zpracovávání variantních návrhů a to ve všech stupních projektové dokumentace včetně realizační. Ve snaze uspokojit speciální požadavky našich zákazníků, jsme připraveni navrhovat a realizovat i nestandardní řešení založená na mnohaletých zkušenostech našich projektantů a techniků ze strojního oddělení a na špičkovém a rozsáhlém strojním a technologickém zázemí koncernu.

Reference

Projekty

Kvalita

Ve snaze uspokojit speciální požadavky našich zákazníků, jsme připraveni navrhovat a realizovat i nestandardní řešení založená na mnohaletých zkušenostech našich projektantů a techniků ze strojního oddělení a na špičkovém a rozsáhlém strojním a technologickém zázemí koncernu.

Jsme držiteli těchto certifikátů :

Certifikát EN ISO 9001:2008

Certifikát EN ISO 14001:2004

Certifikát BS OHSAS 18001:2007

Osvědčení č. TZÚS/2014/060-040411 HLV pilota k použití ve stavbách

Certifikátu systému řízení výroby č.238/C6/2014/149 na stavební výrobek :

Malty k injektáži - Injektážní směsi pro stabilizaci hornin a zemni.

Certifikáty

Společnost je členem Asociace dodavatelů speciálního zakládání staveb, nezávislého zájmového sdružení společností a firem, které jsou přímými dodavateli technologií speciálního zakládání staveb.

Asociace je od r. 2000 řádným členem EFFC (Evropská Federace Dodavatelů Speciálního Zakládání).

Na koho se obrátit

Ekonom, prokurista
Ing. Jan Kvarda
545 558 024
Vedoucí střediska
Ing. Michal Červenka
+420 724 044 415
Vedoucí pobočky, prokurista
Ing. Petr Zvěřina
545 558 026 , 602 536 312

Další adresy

Sídlo společnosti PORR a.s. :

Dubečská 3238/36

100 00,  Praha 10 - Strašnice


Zařazení do kategorií