Pragotrade spol. s r.o. - Recyklační středisko Pchery Theodor

Demolice, recyklace, recyklační střediska, prodej recyklovaného kameniva.

Adresa

Pragotrade spol. s r.o. - Recyklační středisko Pchery Theodor
Maršála Rybalka 379
273 08, Pchery - Humny
IČ: 16189612

Provozní doba

Po - So :

7 - 18 hod.

Kontakt

Telefon 778 037 090

Na koho se obrátit

Ing. Lukáš Čáp
778 037 090


O nás

Jsme společností, která se primárně zabývá recyklací stavebních a demoliční odpadů, které díky nám nekončí na běžných skládkách odpadů, ale jsou dále využívány ve stavebních činnostech.


Sortiment

V Recyklačním středisku Pchery Theodor a v Recyklačním středisku Hájek jsou přijímány tyto nezávadné odpady:

 

Katalogové číslo odpadu

Název odpadu

17 01 01

beton

17 01 02

cihly

17 01 03

tašky a keramické výrobky

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod číslem 17 01 06 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 (bez obsahu dehtu)

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 05 06

vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 08 02

stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 (bez obsahu nebezpečných látek)

17 09 04

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod číslem 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (bez obsahu rtuti, PCB a ostatních nebezpečných látek)

20 02 02

zemina a kameny

 

Přijímané nezávadné stavební a demoliční odpady a nezávadné výkopové zeminy jsou dále zpracovávány tzn. recyklovány (drceny a tříděny). Nadrcený a vytříděný produkt do několika rozličných frakcí je možné využívat ve stavební činnosti - dále je tedy nabízen k prodeji jako recyklované kamenivo (případně certifikované stavební výrobky vyhovující kvalitativním parametrům dle platných norem).


Doprava a mechanizace

Kvalita prováděných demolic je postavena na strojním vybavení společnosti - pásová rýpadla (vybavená lopatou, hydraulickým demoličním drtičem), pásová minirýpadla (vybavená lopatou, hydraulickými bouracími kladivy, hydraulickými nůžkami), kolová rýpadla (vybavená lopatou, hydraulickými bouracími kladivy), řeačky spár, buldozery, autojeřáby, vlastní nákladní vozidla (sklápěčky 3S, tahače návěsů, nosiče kontejnerů, valníky) a mnoho dalšího.


Reference

Realizované projekty