PRECHEZA a.s.

PRECHEZA a.s.

Výroba, obchod, distribuce a vývoj anorganických pigmentů a plniv


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PRECHEZA a.s.
nábř. Dr. Ed. Beneše 1170/24
750 02, Přerov I - Město
IČO: 26872307

Kontakt

Telefon: 581 252 388
Fax: 581 253 830
E-mail: sales@precheza.cz
Web: www.precheza.cz

Otevírací doba

Po - Pá:   6.00 - 14.00 hod.

O nás

Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově má více než stoletou tradici, zejména ve výrobě a prodeji anorganických chemických produktů. Je největším výrobcem a dodavatelem anorganických pigmentů v ČR, jedním ze tří výrobců titanové běloby v rámci zemí CEFTA a vývozcem technologického know how.

Akciová společnost PRECHEZA se sídlem v Přerově vznikla dne 26. 2. 1991 z Přerovských chemických závodů Přerov.
Do obchodního rejstříku byla zapsána 25. 3. 1991. Hlavní náplní činnosti společnosti je výroba a prodej produktů anorganické chemie, výrobků zpracovatelských a navazujících doplňkových a pomocných výrob.

PRECHEZA a.s. aktivně působí ve Svazu chemického průmyslu ČR, Hospodářské komoře a v roce 1994 se stala přidruženým členem Asociace výrobců titanové běloby (Titanium Dioxide Manufacturers Association - TDMA) a od roce 2000 jejím řádným členem.

Sortiment

Obchodní aktivity :

Podrobnější informace na našich webových stránkách. Doporučené použití uvedených pigmentů Vám poskytnou pracovníci technicko-marketingového centra.

 

Reference

Novinky

Kvalita

Při rozvoji společenských vztahů respektuje PRECHEZA a.s. jeden z hlavních principů Responsible Care - informační otevřenost.

Pravdivě informujeme  veřejnost o svém vlivu na životní prostředí a o realizaci programu komplexní ochrany životního prostředí. Prostřednictvím médií seznamujeme širokou veřejnost s výrobním programem a s výsledky realizace programu environmentálního managementu.

Zaměřujeme se vždy na včasné projednávání svých investičních záměrů s veřejnoprávními orgány. V rámci „dobrých sousedských vztahů“ jsme v roce 2008 zlepšili informovanost zainteresovaných složek i občanů města v oblasti poskytování informací souvisejících s technologickými režimy v PRECHEZA a.s., které mohou mít potenciální vliv na ovzduší ve městě.

Sponzorské a propagační aktivity zaměřujeme především na vybrané zájmové skupiny (zvláště mládež) s cílem propagovat a vysvětlovat úlohu chemického průmyslu v našem každodenním životě, i v budování vyspělé ekonomiky. Získáváme mladé lidi pro studium chemie a celkově přispíváme ke zlepšení kvality života v regionu. Dále podporujeme vybrané kulturní a sportovní akce.

Certifikáty

Na koho se obrátit

Obchodník
Ing. Ivo Bartošek
581 253 840


Zařazení do kategorií