Prefa Brno a.s.- závod Hodonín (betonárna)

Prefa Brno a.s.- závod Hodonín (betonárna)

Celoroční automatický, počítačem řízený provoz.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

Prefa Brno a.s.- závod Hodonín (betonárna)
Na Výhoně 3527
695 00, Hodonín
IČO: 46901078

Kontakt

Telefon: 518 353 474,
Fax: 518 351 684
E-mail: hodonin@prefa.cz
Web: www.prefa.cz

O nás

Akciová společnost Prefa Brno a.s. byla založena dne 5. května 1992 z části dřívějšího podniku Prefa n.p. Brno. Tento podnik vznikl v roce 1951 a postupně byla do jeho struktury začleněna většina výroben betonových stavebních dílců v Jihomoravském kraji. Závody, které tvoří současnou akciovou společnost, byly vybudovány v 50. a 60. letech a jejich činnost byla zaměřena zejména na výrobu betonového zboží (dlažba, trouby, šachty), dílce pro montované skeletové konstrukce a dílce pro stropní a střešní konstrukce.

Prefa Brno a.s. si ponechala tento původní výrobní program, který v posledních letech významně rozšířila a přizpůsobila potřebám současného stavebnictví.

V roce 1998 zahájil činnost nový výrobní závod zaměřený na výrobu kompozitních profilů a výrobků z těchto profilů, který se postupně transformoval na dceřinou společnost PREFA KOMPOZITY, a.s.

Sortiment

  • Vyrábí betony pevnostní třídy C dle ČSN EN 206-1, B dle TN SVB ČR 01-2004 (býv. ČSN 732400)
  • Vodostavební betony dle ČSN EN  206-1
  • Betony odolné agresivnímu prostředí dle ČSN EN  206-1

Doba tuhnutí :
u všech uvedených bet. směsí i cementových malt je možné prodloužení doby tuhnutí až o 6 hodin (pro časově náročnou betonáž velkého rozsahu, pro betonáž za vysokých teplot).

Všechny uvedené směsi a cementové malty je možné v zimních měsících dodávat s mrazuvzdornou přísadou.

Doprava a mechanizace

Přeprava betonové směsi autodomíchávači nebo volně ložené je zajištěná na vyžádání.

 

Certifikáty

Na koho se obrátit

Ředitel závodu
Ing. Pavel Kováčik
541 583 501 , 607 007 491
Vedoucí prodeje
Marie Zubalíková
518 353 474 , mobil: 602 153 919

Další adresy

Kontakt na Slovenskou republiku :

Prefa Brno SK a.s. - slovenské zastoupení :

Trnava 917 01, Mikoviniho 11 , tel./fax.: +421 335531474

Vedoucí org. složky:

Ing. Jozef Lukáč, mob. +420 724 084 465 , lukac@prefa.cz

Obchodní manažer:

Jan Skotal, mob. +420 602 770 123 , skotal@prefa.cz , skotal@prefabrno.sk


Skupina