PREFA Technologies a.s.

PREFA Technologies se zabývá návrhem, výrobou a dodávkou technologií do výroben betonových stavebních dílců - formovací techniky, kompletních výrobních linek, předpínání, podvěsné dopravy BS, vahadel, jeřábů a jeřábových drah, ocelových konstrukcí včetně železničních mostů a technologií pro skladování sypkých hmot, tj. sil včetně příslušenství, dopravních cest a řídících systémů a dalších technologických zařízení.

Dále se zabýváme výrobou a opravami drtičů kameniva různých typů a výrobců. Závod Prefa Servis Vám nabízí kromě strojů a zařízení z vlastního výrobního programu též provedení návrhu, výroby a montáže technologických celků, speciálních forem a konstrukcí dle Vašich požadavků.

Adresa

PREFA Technologies a.s.
Průmyslová 566/5
108 00, Praha 10
IČ: 04580303

Provozní doba

Kontakt

Telefon 608 265 978
Mobil 608 265 970

Na koho se obrátit

Obchodní oddělení Ing. Petr Kopecký
608 265 970

Výrobní oddělení Ing. Jíří Bartl
608 265 913

sekretariát
608 265 978


Sortiment

Z našeho výrobního programu vybíráme:

Formy na železobetonové prefabrikáty

 • univerzální formy na výrobu tyčových prvků
 • univerzální formy na výrobu vazníků
 • univerzální formy na výrobu schodišťových ramen včetně podest pro šíři ramene od 900 do 2100 mm v poloze na bok nebo v montážní poloze pro šíří ramene do 3000 mm
 • formy na výrobu nosníků pro silniční, dálniční a železniční mosty, dodávané pod označením MKT, SKT, IKT
 • formy na výrobu plošných dílců, tzv. formopodložky s/bez vibrace
 • formy na výrobu prefabrikovaných trafostanic
 • formy na výrobu monolitických garáží
 • formy na výrobu silničních svodidel

Stroje, linky a zařízení

 • podvěsná doprava betonové směsi - Kübelbahn
 • technologie vnášení předpětí - návrh, výpočet, výroba a dodávka
 • technologie HCS - dutinové předepjaté stropní dílce - proteplené / neproteplené vytvářecí dráhy, zápory, zásobování vytvářecího stroje BS, vahadla s kleštěmi, vyvážecí vozy, kompletní dodávka předpínání - hydraulika, pistole, kleštiny
 • Carrouselové linky - technologie výroby plošných dílců s formopodložkami na poháněných tratích s jednotlivými stanovišti - stavba formy, armování, betonáž, vibrace, sklad zrání, odformování, vše řizené pomocí PC
 • rozprostírače betonové směsi
 • sklopné stoly - hydraulické s vysokofrekvenční vibrací, proteplené / neproteplené, rozměr dle požadavku
 • koše na betonovou směs
 • technologie Filigran - vytvářecí dráhy v šíři do 3 m, vibrační vozy, bočnice, čela a magnety
 • linky na výrobu železničních pražců

Formy na železobetonové kanalizační a odvodňovací dílce

 • formy na výrobu kruhových železobetonových jímek Ø 800 až 2500 mm a výšky do 3000 mm, včetně skruží, přechodových a zákrytových desek
 • formy na výrobu šachtových den DN 1000 až 2200 mm
 • formy na výrobu přechodových skruží
 • formy na výrobu kompletního sortimentu štěrbinových odvodňovacích žlabů, manipulační technika pro sestavení forem, příp. jejich otáčení, odformování a manipulaci s prvkem
 • formy na výrobu kanalizačních trub vejčítého průřezu

Manipulační a zdvihací zařízení

 • mostové a speciální technologické jeřáby
 • vahadla - HCS, samovyvažovací filigrán, vahadla na šachtová dna, skruže, kónusy
 • překlapěče
 • sklopné rámy
 • ostatní

Skladování sypkých hmot

 • centrální zásobníky betonárek
 • sila na cement, písek a kamenivo
 • ostatní zásobníky na sypké hmoty
 • dopravní cesty - pasové dopravníky, šnekové dopravníky
 • příslušenství - plnění, filtry, měření hladiny, uzávěry, čeření
 • vážení
 • řídící systémy

Ostatní

 • zařízení pro těžbu štěrkopísků a jejich rekonstrukce - pračky písku, dehydrátory, pasová doprava
 • opravy, renovace a generální opravy drtičů - čelisťové, kuželové
 • ocelové konstrukce - haly, mosty (i pro ČD), projekce, statika
 • povrchová úprava - tryskání, zinkování, nátěry

Dělení materiálu CNC plazmovým dělícím strojem

 


Doprava a mechanizace

Technická činnost - zajišťujeme návrhy a veškeré konstrukční a projekční činnosti strojní, hydraulika a elektro na výše uvedená zařízení. Konstrukční návrhy zpracovávají naši konstruktéři v AutoCADu a 3D modeláři VariCAD. Pro návrhy ocelových konstrukcí používáme výpočtový software využívající metodu konečných prvků, který slouží pro modelování ocelových konstrukcí, jejich návrh a posouzení dle ČSN a eurokódu Ec3.

Výrobní a montážní činnost - strojní dílny Kamenný Přívoz 200 - Vlastní výroba probíhá v našich Strojních dílnách v Kamenném Přívoze. Dílny jsou vybaveny potřebným strojním zařízením (karusely, skružovačky, ohýbačky, soustruhy, hoblovky, lisy, nůžky, horizontální vyvrtávačka apod.), včetně zařízení pro svařování. Většina našich svářečů má české i německé zkoušky a jejich práci řídí a kontroluje Evropský svářecí inženýr.


Reference

Reference

Fotogalerie


Kvalita

Pro výrobu uvedených zařízení vlastníme následující oprávnění:

 • Systém managementu kvality organizace  ISO 9001 : 2008 
 • Osvědčení o shodě řízení výroby - Konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2+A1:2011


Certifikace