PREFA Technologies a.s.

PREFA Technologies a.s.


PREFA Technologies se zabývá návrhem, výrobou a dodávkou technologií do výroben betonových stavebních dílců - formovací techniky, kompletních výrobních linek, předpínání, podvěsné dopravy BS, vahadel, jeřábů a jeřábových drah, ocelových konstrukcí včetně železničních mostů a technologií pro skladování sypkých hmot, tj. sil včetně příslušenství, dopravních cest a řídících systémů a dalších technologických zařízení.

Dále se zabýváme výrobou a opravami drtičů kameniva různých typů a výrobců. Závod Prefa Servis Vám nabízí kromě strojů a zařízení z vlastního výrobního programu též provedení návrhu, výroby a montáže technologických celků, speciálních forem a konstrukcí dle Vašich požadavků.


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PREFA Technologies a.s.
Průmyslová 566/5
108 00, Praha 10
IČO: 04580303

Sortiment

Z našeho výrobního programu vybíráme:

Formy na železobetonové prefabrikáty

 • univerzální formy na výrobu tyčových prvků
 • univerzální formy na výrobu vazníků
 • univerzální formy na výrobu schodišťových ramen včetně podest pro šíři ramene od 900 do 2100 mm v poloze na bok nebo v montážní poloze pro šíří ramene do 3000 mm
 • formy na výrobu nosníků pro silniční, dálniční a železniční mosty, dodávané pod označením MKT, SKT, IKT
 • formy na výrobu plošných dílců, tzv. formopodložky s/bez vibrace
 • formy na výrobu prefabrikovaných trafostanic
 • formy na výrobu monolitických garáží
 • formy na výrobu silničních svodidel

Stroje, linky a zařízení

 • podvěsná doprava betonové směsi - Kübelbahn
 • technologie vnášení předpětí - návrh, výpočet, výroba a dodávka
 • technologie HCS - dutinové předepjaté stropní dílce - proteplené / neproteplené vytvářecí dráhy, zápory, zásobování vytvářecího stroje BS, vahadla s kleštěmi, vyvážecí vozy, kompletní dodávka předpínání - hydraulika, pistole, kleštiny
 • Carrouselové linky - technologie výroby plošných dílců s formopodložkami na poháněných tratích s jednotlivými stanovišti - stavba formy, armování, betonáž, vibrace, sklad zrání, odformování, vše řizené pomocí PC
 • rozprostírače betonové směsi
 • sklopné stoly - hydraulické s vysokofrekvenční vibrací, proteplené / neproteplené, rozměr dle požadavku
 • koše na betonovou směs
 • technologie Filigran - vytvářecí dráhy v šíři do 3 m, vibrační vozy, bočnice, čela a magnety
 • linky na výrobu železničních pražců

Formy na železobetonové kanalizační a odvodňovací dílce

 • formy na výrobu kruhových železobetonových jímek Ø 800 až 2500 mm a výšky do 3000 mm, včetně skruží, přechodových a zákrytových desek
 • formy na výrobu šachtových den DN 1000 až 2200 mm
 • formy na výrobu přechodových skruží
 • formy na výrobu kompletního sortimentu štěrbinových odvodňovacích žlabů, manipulační technika pro sestavení forem, příp. jejich otáčení, odformování a manipulaci s prvkem
 • formy na výrobu kanalizačních trub vejčítého průřezu

Manipulační a zdvihací zařízení

 • mostové a speciální technologické jeřáby
 • vahadla - HCS, samovyvažovací filigrán, vahadla na šachtová dna, skruže, kónusy
 • překlapěče
 • sklopné rámy
 • ostatní

Skladování sypkých hmot

 • centrální zásobníky betonárek
 • sila na cement, písek a kamenivo
 • ostatní zásobníky na sypké hmoty
 • dopravní cesty - pasové dopravníky, šnekové dopravníky
 • příslušenství - plnění, filtry, měření hladiny, uzávěry, čeření
 • vážení
 • řídící systémy

Magnety a magnetické bočnice
 

Ostatní

 • zařízení pro těžbu štěrkopísků a jejich rekonstrukce - pračky písku, dehydrátory, pasová doprava
 • opravy, renovace a generální opravy drtičů - čelisťové, kuželové
 • ocelové konstrukce - haly, mosty (i pro ČD), projekce, statika
 • povrchová úprava - tryskání, zinkování, nátěry

Dělení materiálu CNC plazmovým dělícím strojem

 

Doprava a mechanizace

Technická činnost - zajišťujeme návrhy a veškeré konstrukční a projekční činnosti strojní, hydraulika a elektro na výše uvedená zařízení. Konstrukční návrhy zpracovávají naši konstruktéři v AutoCADu a 3D modeláři VariCAD. Pro návrhy ocelových konstrukcí používáme výpočtový software využívající metodu konečných prvků, který slouží pro modelování ocelových konstrukcí, jejich návrh a posouzení dle ČSN a eurokódu Ec3.

Výrobní a montážní činnost - strojní dílny Kamenný Přívoz 200 - Vlastní výroba probíhá v našich Strojních dílnách v Kamenném Přívoze. Dílny jsou vybaveny potřebným strojním zařízením (karusely, skružovačky, ohýbačky, soustruhy, hoblovky, lisy, nůžky, horizontální vyvrtávačka apod.), včetně zařízení pro svařování. Většina našich svářečů má české i německé zkoušky a jejich práci řídí a kontroluje Evropský svářecí inženýr.

Kvalita

Pro výrobu uvedených zařízení vlastníme následující oprávnění:

 • Systém managementu kvality organizace  ISO 9001:2008 
 • Osvědčení o shodě řízení výroby - Konstrukční ocelové stavební díly, dílce, sestavy a konstrukce třídy provedení do EXC3 dle EN 1090-2+A1:2011

Certifikáty