PREFA ŽATEC s.r.o.

PREFA ŽATEC s.r.o.


PREFA ŽATEC s.r.o. disponuje dvěma na sobě nezávislými míchacími centry v areálu firmy- betonárna Elba s hodinovým výkonem 50 m3 a betonárna STASIM TM – C 750 s hodinovým výkonem 30 m3. Počítačem řízený provoz umožňuje správné dávkování všech složek betonu, dále je součástí zařízení pro ohřev záměsové vody a zařízení pro předehřev kameniva. Celoroční, automatický provoz s celkovou kapacitou výroby až 80 m3/hodinu umožňuje pokrytí požadavků vlastní výroby včetně velkoobjemových dodávek transportbetonu jiným firmám.

 


Jak nás kontaktovat?

Adresa

PREFA ŽATEC s.r.o.
Leoše Janáčka 1270
438 01, Žatec
IČO: 63145898

Otevírací doba

Po - Pá:    6:00 - 15:00 hod.

Ostatní doba po dohodě možná, včetně víkendů.

O nás

Ve svém regionu je firma dlouholetým a spolehlivým dodavatelem transportbetonu. Stěžejní činnosti firmy je stavební výroba dílců pro pozemní a inženýrské stavby, dále provádění staveb, zejména montáží prefabrikovaných konstrukcí pro občanskou, průmyslovou a zemědělskou výstavbu.

Sortiment

 • Transportní betony dle ČSN EN 206, ČSN P 73 2404, TKP 18
 • Vysokopevnostní betony podle normy ČSN EN 206, ČSN P 73 2404, TKP 18
 • Betony odolné chemicky agresivnímu prostředí podle normy ČSN EN 206, ČSN P 73 2404, TKP 18
 • Betony pro cementobetonové kryty dle ČSN EN 13 877-1 a 2
 • Směsi smelené hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14 227-3
 • Kamenivo zpevněné cementem a mezerovitý beton dle ČSN 73 6124-2
 • Potěrové materiály a podlahové potěry dle ČSN EN 13813
 • Kameniva dle ČSN EN 12620 a recyklát v souladu s vyhláškou 499/2005Sb a 294/2005Sb

 

Doprava a mechanizace

Autodomíchávače a sklápěče

 • autodomíchávače objem 6 m³ ; 8 m³
 • autosklápěč 1,5 m³ ; 4 m³

Čerpadla betonu

 • Výložník s dosahem 24 až 52 m


K dodávkám betonu zajišťujeme:
- dopravu na stavbu
- čerpání betonu
- uložení a zpracování betonu
- výrobu betonu dle vlastních požadavků
- projektové návrhy konstrukcí pro realizované zakázky

Reference

 • Transportbeton (Nemak v prům. zóně Joseph)
 • Johnson Žatec - I etapa (piloty-2010)
 • EAME Žatec (piloty -2010)
 • GESTAMP (piloty - 2010)
 • Sklad chmele Hořesedly (podlaha - 2012)
 • Johnson Žatec - II etapa (piloty2012)
 • Hargo (piloty, jímky, stěny - 2012)
 • Skladové haly Velichov (podlahy-2012)
 • Likvidace spl.vod TRIANGL Žatec (jímky - 2012-13)
 • Johnson Control - III etapa (piloty - 2013)
 • Přístavek FTE Podbořany (základy - 2013)
 • Skladové haly Velichov (podlahy - 2013)
 • Řadové domy Podbořany 6RD (2013)
 • Most přes Blšanku (2013)
 • Neturen TRIAGEL (piloty, jímky, podlahy - 2013)
 • 3x dvojdomky Flóra Žatec (2013)
 • Johnson Control III - přístavky (základy pod sila -2014)
 • Hala Agrima Staňkovice (základy, podlahy - 2013)
 • Mateřská školka Podbořany (2014)
 • IZOPOL Podbořany (podlaha  - 2014)
 • Stožáry vysokého napětí Výškov -Opačno (patky - 2014)
 • Technické zázemí Výškov (základy, podlahy - 2014)
 • Sanace svahu Nehasice (piloty, opěry, římsy - 2015)
 • Rekostrukce mostu Libočany (mostní konstrukce - 2015)
 • Rekostrukce skladu obilí Čeradice (podlahy - 2015)
 • Rekostrukce rozvodny Hradec (PST, ČZV - 2015)
 • Sběrný dvůr Domoušice (opěry, podlahy - 2015)
 • I/27 obchvat a přemostění Chomutovky, Most Velemyšleves (základové a mostní konstr. 2015-2016)
 • Přístavba RAI (podlahy - 2015)
 • Sanace svahu Tuchořice (2015)
 • Regenerace břehu řeky Ohře (2015)
 • III/2245 Léžky rekost. mostu (mostní konstrukce - 2016)

Kvalita

PREFA ŽATEC s.r.o. zavedla a používá systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000. Kontrola kvality je prováděna v rámci platných norem, dozorována Technickým a zkušebním ústavem Praha (pobočka Teplice) a její dokladování dle zákona 22/97 Sb. a NV 163/2002 je v ceně dodávky. Kupující bude po plném zaplacení kupní ceny na vyžádání předložen protokol o zkoušce betonových směsí prováděných v četnosti dle ČSN EN 206. Laboratorní zkoušky nad rámec normy je nutné objednat individuelně. Na vyžádání je možné provést kontrolní zkoušku ze vzorků odebíraných na konkrétní stavbě.

Schváleny  dodavatel transportbetonu pro stavby ŘSD.

Certifikáty

Na koho se obrátit

referent prodeje transportbetonu
Diana Řáhová
725851760
dispečer
Michal Krejčí
724263936

Ceník

Ceník betonových směsí, čerpání a dopravy


Zařazení do kategorií