PRESBETON Nova, s.r.o. - Novinka - Obkladové fasádní desky

Admin 23.10.2014

Systém odvětrávané fasády s betonovými obkladovými fasádními deskami s fotokatalytickými vlastnostmi.

 

Systém odvětrávané fasády s vibrolisovanými obkladovými fasádními deskami je určen pro realizaci nebo renovaci vnějšího pláště budov suchou výstavbou. Mezi hlavní výhody úpravy fasád tímto systémem je dlouhodobá životnost a celková bezúdržbovost konstrukce.

 

Vlastní obkladové fasádní desky splňují současná náročná kritéria a architektonické trendy kladené na moderní vzhled betonových probarvovaných povrchů. Zároveň tento výrobek díky fotokatalytické funkci plní i úlohu ekologicky prospěšného stavebního materiálu, který může přispět ke zlepšení životního prostředí zejména v zónách s hustým automobilovým provozem.

 

Kotvení obkladových fasádních desek je řešeno pomocí hliníkového montážního systému HAFIX, který se vyznačuje snadnou montáží, variabilitou a možností instalace opláštění i v zimním období. Jeho hlavní část sestává z kotev s nosnou a distanční funkcí přišroubovaných k nosné stěnové konstrukci přes podložky z mikroporézní pryže EPDM a svislých a vodorovných profilů tvořících základní a hlavní nosný rošt, na němž jsou uloženy nerezové kotevní prvky pro uchycení vlastních obkladových fasádních desek (prvek zakládací, průběžný, ukončovací). Varianty odsazení od nosné konstrukce jsou dle délek použitých nosných kotev 70 mm, 120 mm, nebo při stavitelné variantě v rozsahu 120-230 mm. Obvodový plášť je tak možné zateplit až do 200 mm tloušťky izolantu. Rozmístění nosných kotev je v rastru 850x400 mm.

 

Uchycení fasádních desek tímto systémem umožňuje jejich případný dilatační posun nezávisle na nosné konstrukci. Eliminace tepelného mostu a případné šíření hluku mezi nosnou konstrukcí budovy a kotevním prvkem je zajištěna EPDM podložkami. Kotvy umožňují vyrovnání nerovností nosného podkladu až do cca 20 mm, v případě nutnosti srovnání větších nerovností lze použít kombinaci kotev různé délky.

 

Fotoaktivní funkce fasádních desek spočívá v užití fotokatalytické příměsi na bázi TiO2 při přípravě čerstvého betonu, příměs je tedy pevnou součástí lícové (pohledové) vrstvy obkladové desky. Částice této příměsi za pomoci světelné energie redukují škodlivé oxidy dusíku NOx, organické sloučeniny a také biofilmy (např. řasy, houby, bakterie) na neškodlivé sloučeniny, které jsou následně povětrnostními vlivy z povrchu odstraněny.

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

Výhodami tohoto systému jsou zejména:

- aktivně pozitivní vliv na životní prostředí snižováním emisí oxidů dusíku
- ekologická nezávadnost
- dlouhodobá bezúdržbovost a životnost
- rozebíratelnost a možnost opakovaného použití nebo výměny kusů
- nezávislost na zrání a působení samotné konstrukce stavby
- pozitivní vliv na teplotní režim uvnitř budovy
- možnost zabudování tepelné izolace
- působením fotokatalýzy se silně omezuje zachycení a růst mikroorganismů, řas a mechů na povrchu betonu
 

 

  

Technické parametry obkladových fasádních desek:

  

Posuzované vlastnosti výrobku:Hodnota vlastnosti / třída:

 

Rozměrová tolerance (výška / šířka / délka) ± 3 mm / ± 2 mm / ± 2 mm
 
Pevnost v ohybuT ≥ 3,5 MPa
 
Objemová hmotnost2000 ≤ D ≤ 2600 kg/m3
  
Součinitel mrazuvzdornosti KMf25
   
≥ 0,75
Nasákavost vodou≤ 6%
  

Stanovení obsahu přírodních radionuklidů:

- index hmotnostní aktivity I
- hmotnostní aktivita Ra226

 

I ≤ 0,5
Ra226≤ 150 Bq/kg
 

  

Více na www.presbeton.cz/produkty-realizace/fasadni-system/obkladove-fasadni-desky/produkty .

  

Kontakt:

PRESBETON Nova, s.r.o.

www.presbeton.cz
U panelárny 594/6C
779 00 Olomouc
- Chválkovice

Tel.: +420 587 419 162
Fax: +420 587 429 257
E-mail: info@presbeton.cz