Pro Sand Engineering s.r.o.

Zajištění kompletních projekčních prací a konstrukčního řešení, dodávky těžebních strojů, plovoucích a korečkových bagrů, vč. plovoucí pásové dopravy a jednotlivých strojů a zařízení, technologických linek na klíč.

Adresa

Pro Sand Engineering s.r.o.
Citov 86
751 03, Citov
IČ: 25910264

Provozní doba

Kontakt

Telefon 581 703 049
Fax 581 209 553

Na koho se obrátit

Projekční, konstrukční oddělení Radomír Hromada
731 118 093

Obchodní oddělení Jan Oliva
731 161 570

Jednatel Zdeněk Oliva
603 282 528


O nás

Pro Sand Engineering s.r.o. kromě výroby strojů a zařízení technologických linek na úpravu štěrkopísků vlastní projekční a konstrukční kancelář oboru strojní a elektro.
Současně provádíme vývoj strojů a zařízení atypických odchylek od typové řady výrobního programu a dále nových atypických strojů.


Sortiment

Rozsah činnosti :

 - Strojní a elektro projekty

 - Konstruování strojů

 - Výroba a dílenské montáže

 - Externí montáže

 - Manipulace

 

 

Pokud není požadováno zákazníkem řešení kompletních výrobních uzlů nebo celých linek, společnost dodává jednotlivé stroje a zařízení v sortimentu vymezeném:

 

Jednotlivé stroje:

Plovoucí bagry:

 

Korečkový bagr plovoucí

- stroj určený k těžbě štěrkopísku z vody na uzavřených vodních plochách s klidnou hladinou a řekách.

V provedeních: KB 50, KB 80, PKE 150, PKR 150

 

Drapákový bagr plovoucí

- stroj určený k těžbě z vody na uzavřených vodních plochách s klidnou hladinou – štěrkopískovnách a řekách štěrkopísku z velkých hloubek.

V provedeních:  DB

 

Sací bagr plovoucí

- určen pro čištění dna a těžbu štěrkopísku s jemnou zrnitostí v řekách, jezerech a pro čištění kanálů. Nasátý materiál je dopravován výtlačným dopravním potrubím na pontonech na břeh. Na břehu je nutno materiál odvodnit pro další zpracování.

V provedeních: SB 50, SB 100, SB 200

 

Plovoucí dopravníkové trasy:

Plovoucí pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě vytěžených zrnitých materiálů.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Stroje na úpravu kameniva:

Rotační odjílovač

- určený k separaci těžené suroviny znečistěné jíly a podávání suroviny k dalšímu zpracování.

V provedeních: RO 1200, RO 1600

 

Vibrační třídič

- pro třídění nelepivých zrnitých materiálů – zvláště je vhodný pro finální třídění kusových zrnitých materiálů s horší tvarovou hodnotou zrn se s klonem ke klínování i pro recyklace. Materiál nesmí být lepivý a nesmí obsahovat lepivé příměsi. Síta polyuretanová a ocelová.

V provedeních: CVS 1230, CVS 1240, CVS 1640, CVS 1650, CVS 2040, CVS 2050, CVS 2060, CVS 2450, CVS 2460, CVS 2470

 

Nožová pračka

- určena k intenzivnímu praní ve vodě a odplavení uvolněných nečistot z těženého nebo drceného kameniva, štěrkopísků a jiných nekovových nerostů o zrnitosti 4 – 70 mm. Je vhodná pro odstranění jílu z těžko rozpustných povlaků na praných zrnitých materiálech.

V provedeních: NP 60/4, NP 80/5, NP 80/6, NP 110/6, NP 150/6, NP 200/7, NP 200/8

 

Korečkový dehydrátor

- DKP je určen k odvodňování kameniva a odstranění odplavitelných a jemných částic z kameniva o zrnitosti 0 – 22 mm. Je to zařízení, ve kterém se otáčením korečkového kola nabírá zvodněný písek do korečků se síty. Voda odtéká do vany a odvodněný písek vypadává na druhé straně kola k další dopravě. Šnekové kolo přihrnuje usazené částice kameniva zpět do vany korečkového kola, kde je opět korečkové kolo nabírá.

V provedeních: DKP 50, DKP 80, DKP 110, DKP 150, DKP-S 200

 

Dopravníkové systémy:

Terénní pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů - těženého kameniva. Na horní větvi dopravního pásu se dopravují zrnité materiály z jednoho násypného místa do druhého místa.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů (drcené, těžené kamenivo, rudy, uhlí, stavební sutě, strusky apod.). Na horní větvi dopravního pásu se dopravují zrnité materiály z jednoho nebo více násypných míst do jednoho místa.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Ocelové konstrukce:

Výroba a montáž ocelových konstrukcí, nesoucích stroje a zařízení úpravárenské technologie až do provedení „věžových úpraven“, včetně příslušných schodišť, ochozů, přemostění. Rovněž ocelové konstrukce obecně pro využití v jiných provozech, nejen štěrkovnách.

Ocelové konstrukce jsou řešeny ve vlastním konstrukčním oddělení společnosti Pro Sand Engineering s.r.o.

 

Společnost je držitelem Velkého průkazu způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601, ZMĚNY 2, čl.203

 

Atypické zařízení a stroje:

V rámci neustálého vývoje strojů a zařízení a výrobního programu společnost nabízí i řešení dodávky atypických strojů a zařízení pro linky pro úpravu kameniva. Jedná se zejména o odlučování příměsí z kameniva. Rozhodující jsou vstupní podmínky, po jejichž upřesnění je společnost schopna poskytnou technickou pomoc řešení specifického technologického problému.

 

Náhradní díly

- dodáváme veškeré náhradní díly na:

    * korečkové bagry typu V50, V80, PKR 150 a PKE 150

    * pásové dopravníky

    * nožové pračky typu NP-2H

    * korečkové dehydrátory typu DKP, KDŠ

    * vibrační třídiče typu CVS

Většinu náhradních dílů dodáváme max. do 6 týdnů ode dne přijetí objednávky. A to buď vlastní nákladní dopravou nebo za pomoci sběrných služeb.


Kvalita

Certifikáty, oprávnění, osvědčení • Oprávnění Báňského úřadu k projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem • Osvědčení o aprobaci lodním registrem ČR • Osvědčení o aprobaci lodním registrem SR • Velký průkaz způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 732601 změny 2 • Měření tloušťek ultrazvukovými tloušťkoměry • Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2004


Certifikace