Pro Sand Engineering s.r.o.

Pro Sand Engineering s.r.o.
Zajištění kompletních projekčních prací a konstrukčního řešení, dodávky těžebních strojů, plovoucích a korečkových bagrů, vč. plovoucí pásové dopravy a jednotlivých strojů a zařízení, technologických linek na klíč.

Jak nás kontaktovat?

Adresa

Pro Sand Engineering s.r.o.
Citov 86
751 03, Citov
IČO: 25910264

Kontakt

Telefon: 581 703 049,
Fax: 581 209 553
E-mail: prerov@prosand.cz
Web: www.prosand.cz

O nás

Pro Sand Engineering s.r.o. kromě výroby strojů a zařízení technologických linek na úpravu štěrkopísků vlastní projekční a konstrukční kancelář oboru strojní a elektro.
Současně provádíme vývoj strojů a zařízení atypických odchylek od typové řady výrobního programu a dále nových atypických strojů.

Sortiment

Rozsah činnosti :

 - Strojní a elektro projekty

 - Konstruování strojů

 - Výroba a dílenské montáže

 - Externí montáže

 - Manipulace

 

 

Pokud není požadováno zákazníkem řešení kompletních výrobních uzlů nebo celých linek, společnost dodává jednotlivé stroje a zařízení v sortimentu vymezeném:

 

Jednotlivé stroje:

Plovoucí bagry:

 

Korečkový bagr plovoucí

- stroj určený k těžbě štěrkopísku z vody na uzavřených vodních plochách s klidnou hladinou a řekách.

V provedeních: KB 50, KB 80, PKE 150, PKR 150

 

Drapákový bagr plovoucí

- stroj určený k těžbě z vody na uzavřených vodních plochách s klidnou hladinou – štěrkopískovnách a řekách štěrkopísku z velkých hloubek.

V provedeních:  DB

 

Sací bagr plovoucí

- určen pro čištění dna a těžbu štěrkopísku s jemnou zrnitostí v řekách, jezerech a pro čištění kanálů. Nasátý materiál je dopravován výtlačným dopravním potrubím na pontonech na břeh. Na břehu je nutno materiál odvodnit pro další zpracování.

V provedeních: SB 50, SB 100, SB 200

 

Plovoucí dopravníkové trasy:

Plovoucí pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě vytěžených zrnitých materiálů.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Stroje na úpravu kameniva:

Rotační odjílovač

- určený k separaci těžené suroviny znečistěné jíly a podávání suroviny k dalšímu zpracování.

V provedeních: RO 1200, RO 1600

 

Vibrační třídič

- pro třídění nelepivých zrnitých materiálů – zvláště je vhodný pro finální třídění kusových zrnitých materiálů s horší tvarovou hodnotou zrn se s klonem ke klínování i pro recyklace. Materiál nesmí být lepivý a nesmí obsahovat lepivé příměsi. Síta polyuretanová a ocelová.

V provedeních: CVS 1230, CVS 1240, CVS 1640, CVS 1650, CVS 2040, CVS 2050, CVS 2060, CVS 2450, CVS 2460, CVS 2470

 

Nožová pračka

- určena k intenzivnímu praní ve vodě a odplavení uvolněných nečistot z těženého nebo drceného kameniva, štěrkopísků a jiných nekovových nerostů o zrnitosti 4 – 70 mm. Je vhodná pro odstranění jílu z těžko rozpustných povlaků na praných zrnitých materiálech.

V provedeních: NP 60/4, NP 80/5, NP 80/6, NP 110/6, NP 150/6, NP 200/7, NP 200/8

 

Korečkový dehydrátor

- DKP je určen k odvodňování kameniva a odstranění odplavitelných a jemných částic z kameniva o zrnitosti 0 – 22 mm. Je to zařízení, ve kterém se otáčením korečkového kola nabírá zvodněný písek do korečků se síty. Voda odtéká do vany a odvodněný písek vypadává na druhé straně kola k další dopravě. Šnekové kolo přihrnuje usazené částice kameniva zpět do vany korečkového kola, kde je opět korečkové kolo nabírá.

V provedeních: DKP 50, DKP 80, DKP 110, DKP 150, DKP-S 200

 

Dopravníkové systémy:

Terénní pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů - těženého kameniva. Na horní větvi dopravního pásu se dopravují zrnité materiály z jednoho násypného místa do druhého místa.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Pásový dopravník

- určen k přímočaré dopravě zrnitých materiálů (drcené, těžené kamenivo, rudy, uhlí, stavební sutě, strusky apod.). Na horní větvi dopravního pásu se dopravují zrnité materiály z jednoho nebo více násypných míst do jednoho místa.

V provedeních: standard typ EP 400/3 4+2 A-A nebo dle požadavku zákazníka

 

Ocelové konstrukce:

Výroba a montáž ocelových konstrukcí, nesoucích stroje a zařízení úpravárenské technologie až do provedení „věžových úpraven“, včetně příslušných schodišť, ochozů, přemostění. Rovněž ocelové konstrukce obecně pro využití v jiných provozech, nejen štěrkovnách.

Ocelové konstrukce jsou řešeny ve vlastním konstrukčním oddělení společnosti Pro Sand Engineering s.r.o.

 

Společnost je držitelem Velkého průkazu způsobilosti k provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2601, ZMĚNY 2, čl.203

 

Atypické zařízení a stroje:

V rámci neustálého vývoje strojů a zařízení a výrobního programu společnost nabízí i řešení dodávky atypických strojů a zařízení pro linky pro úpravu kameniva. Jedná se zejména o odlučování příměsí z kameniva. Rozhodující jsou vstupní podmínky, po jejichž upřesnění je společnost schopna poskytnou technickou pomoc řešení specifického technologického problému.

 

Náhradní díly

- dodáváme veškeré náhradní díly na:

    * korečkové bagry typu V50, V80, PKR 150 a PKE 150

    * pásové dopravníky

    * nožové pračky typu NP-2H

    * korečkové dehydrátory typu DKP, KDŠ

    * vibrační třídiče typu CVS

Většinu náhradních dílů dodáváme max. do 6 týdnů ode dne přijetí objednávky. A to buď vlastní nákladní dopravou nebo za pomoci sběrných služeb.

Kvalita

Certifikáty, oprávnění, osvědčení • Oprávnění Báňského úřadu k projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem • Osvědčení o aprobaci lodním registrem ČR • Osvědčení o aprobaci lodním registrem SR • Velký průkaz způsobilosti pro provádění ocelových konstrukcí dle ČSN 732601 změny 2 • Měření tloušťek ultrazvukovými tloušťkoměry • Certifikát ČSN EN ISO 9001:2001 a EN ISO 14001:2004

Certifikáty

Na koho se obrátit

Jednatel
Zdeněk Oliva
603 282 528
Obchodní oddělení
Jan Oliva
731 161 570
Projekční, konstrukční oddělení
Radomír Hromada
731 118 093


Zařazení do kategorií